Tilbakebetalinger

Det er enkelt å utstede tilbakebetalinger med Zettle. Tilbakebetalinger er tilgjengelig ved å gå til Kvitteringer i Zettle-appen eller på my.zettle.com.

Greit å vite:

 • Du kan utføre tilbakebetaling opptil 365 dager etter at du har solgt produktet.
 • Tilbakebetalinger kan kun utføres av eieren av Zettle-kontoen eller den medarbeideren som gjennomførte det opprinnelige salget.

Slik utfører du en tilbakebetaling

Se denne opplæringsvideoen for å finne ut hvordan du raskt utsteder en tilbakebetaling i Zettle-appen.

Slik utfører du full tilbakebetaling

Du kan tilbakebetale hele salgsbeløpet både via Zettle-appen og på my.zettle.com.

Tilbakebetaling i Zettle-appen

 1. Åpne hovedmenyen og velg Kvitteringer.
 2. Finn kvitteringen som du ønsker å tilbakebetale.
 3. Åpne kvitteringen og trykk på Tilbakebetaling.
 4. Bruk alternativet Velg alle eller Full tilbakebetaling og trykk på Neste.
 5. Gå gjennom oversikten over tilbakebetalinger og trykk på Bekreft
 6. Skriv inn passordet til kontoeieren hvis du blir bedt om det. 

Tilbakebetaling på my.zettle.com

 1. Logg inn på my.zettle.com.
 2. Gå til Kvitteringer og fakturaer og velg deretter Kvitteringer.
 3. Finn kvitteringen som du ønsker å tilbakebetale.
 4. Åpne kvitteringen og trykk på Tilbakebetaling
 5. Skriv inn kontoeierens passord hvis du blir bedt om det, og velg deretter Ja, tilbakebetal. 

Slik utfører du en delvis tilbakebetaling

På nåværende tidspunkt er det kun mulig å utstede en delvis tilbakebetaling ved å bruke Zettle-appen.

Tilbakebetaling av ett eller flere produkter

Hvis du har solgt produkter fra produktbiblioteket, viser Zettle-appen listen med produkter som er solgt i løpet av tilbakebetalingsprosessen. 

 1. Åpne kvitteringen og trykk på Tilbakebetaling.
 2. Bare velg de varene som du ønsker å tilbakebetale, og trykk på Neste.
 3. Gå gjennom oversikten over tilbakebetalinger og trykk på Bekreft.
 4. Skriv inn passordet til kontoeieren hvis du blir bedt om det.

Tilbakebetal en del av et salg av flere varer av et produkt

Hvis du har solgt flere varer av et produkt, kan du justere antall varer som du ønsker å tilbakebetale. 

 1. Åpne kvitteringen og trykk på Tilbakebetaling.
 2. Åpne produktet med flere varer ved å trykke på pilen.
 3. Juster antall varer som du ønsker å tilbakebetale, ved å bruke knappene eller skrive inn beløpet på tastaturet. Trykk deretter på Bekreft.
 4. Trykk på Neste på tilbakebetalingsskjermen.
 5. Gå gjennom oversikten over tilbakebetalinger og trykk på Bekreft. 
 6. Skriv inn passordet til kontoeieren hvis du blir bedt om det.

Tilbakebetal en del av et salg med et egendefinert beløp

Hvis du har utført et salg ved å bruke egendefinert beløp-alternativet, kan du justere beløpet som du ønsker å tilbakebetale.

 1. Åpne kvitteringen og trykk på Tilbakebetaling.
 2. Juster beløpet som du ønsker å tilbakebetale, ved å bruke knappene eller skrive inn beløpet på tastaturet. Deretter trykker du på Neste. 
 3. Gå gjennom oversikten over tilbakebetalinger og trykk på Bekreft.
 4. Skriv inn passordet til kontoeieren hvis du blir bedt om det. 

Bra å vite – hva er et salg med et egendefinert beløp? 

Salg med et egendefinert beløp er alle salg som du utfører ved å skrive inn en verdi i funksjonen Beløp i Zettle-appen. Du kan finne den i appmenyen (hvis du bruker iOS), produktbiblioteket (hvis du bruker Android) og i handlekurven. Merk: Det egendefinerte beløpet er ikke tilgjengelig hvis du bruker Kassasystem

Du kan bare utføre delvis tilbakebetaling av et salg med et egendefinert beløp hvis det er en enkelt vare som er oppført på kvitteringen. Hvis den kombineres med et annet egendefinert beløp eller et produkt fra biblioteket, kan du bare tilbakebetale det totale beløpet for hver varelinje på kvitteringen.

Tilbakebetaling av ulike betalingstyper

Tilbakebetaling av kortbetalinger

 • Betalingen vil bli tilbakebetalt til kortet kunden brukte til å gjennomføre kjøpet. Du kan ikke betale tilbake til et annet kort.
 • Det tar vanligvis noen virkedager før kunden kan se det tilbakebetalte beløpet i kontoen sin, avhengig av hvilken bank de bruker.
 • Betalinger kan tilbakebetales opptil 365 dager etter at betalingen ble utført.
 • Når du tilbakebetaler en kortbetaling til en kunde, tilbakebetaler vi også kortbehandlingsgebyret.
 • For å utstede en tilbakebetaling for en kortbetaling må du ha tilstrekkelige midler på Zettle-kontoen. Kontosaldoen må minst være den samme som beløpet du ønsker å tilbakebetale. Du kan angi minste kontosaldo på my.zettle.com
 1. Gå til Konto og innstillinger og åpne Generelle kontoinnstillinger
 2. Bla ned til Minste kontosaldo. 
 3. velg Ja og skriv inn beløpet som du ønsker å beholde på Zettle-kontoen.

Tilbakebetaling av gavekortbetalinger

Hvis kunden bruker et gavekort for å betale for et kjøp, og deretter ønsker en tilbakebetaling, vil kjøpsverdien returneres til gavekortet. Gavekortet kan brukes igjen senere, såfremt det ikke har passert utløpsdatoen.

Tilbakebetaling av en betalingslenke

Betalingslenker kan ikke tilbakebetales på my.zettle.com, og har et separat sted i Zettle Go-appen.

 1. Logg inn i Zettle Go-appen
 2. Åpne hovedmenyen og velg Betalingslenker.
 3. Finn betalingen, åpne den og trykk på Tilbakebetaling.

Merk: På nåværende tidspunkt støttes ikke delvis tilbakebetaling av transaksjoner gjennomført med betalingslenker.

Tilbakebetaling av generiske betalinger

Når du tilbakebetaler generiske betalinger som ikke er behandlet av Zettle (f. eks. Vipps), må du først betale tilbake til kunden (f.eks. i Vipps-appen) og deretter fortsette tilbakebetalingsprosessen i Zettle-appen, slik at den vises i dagsrapporten din.

Tilbakebetaling av kontantbetalinger

Når du tilbakebetaler en kontantbetaling, må du først tilbakebetale kunden din manuelt (ved for eksempel å gi tilbake pengene) og deretter fortsette prosessen med å betale tilbake i Zettle-appen, slik at det vises på dagsrapporten din.

Du kan ikke gjøre følgende

 • Du kan ikke tilbakebetale til et annet kort enn det som ble brukt til å betale med.
 • Du kan ikke tilbakebetale kjøpet av et gavekort etter at en del av gavekortverdien er løst inn.
 • Du kan ikke utføre delvis tilbakebetaling av et salg som ble utført med flere betalingsmetoder, for eksempel hvis halvparten er betalt med kort og halvparten med et gavekort.