Garranti

Zettle leverer kortleseren med en 12 måneders garanti som starter på datoen for levering eller henting. I løpet av denne 12-månedersperioden garanterer Zettle at kortleseren er fri for materialfeil som forhindrer normal drift. Hvis du har kjøpt kortleseren som forbruker og ikke til kommersielt bruk, gjelder garantien i den perioden som beskrevet i gjeldende lovverk for forbrukerbeskyttelse.

Zettle er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller defekter på kortleseren, som er forårsaket av normal slitasje, feilbruk eller som kan tilskrives ulykker, forsettelig forvoldt skade, farer, for høy luftfuktighet, inntrenging av væske, elektrisk belastning eller annen miljøpåvirkning, som ikke typisk er til stede i et normalt og sikkert arbeidsmiljø. Zettle er ikke ansvarlig, hvis defekten oppstår, fordi du ikke har fulgt Zettles skriftlige instruksjoner for oppbevaring, installasjon, bruk eller vedlikehold av kortleseren, eller hvis du endrer eller forsøker å reparer den relevante kortleseren uten skriftlig samtykke fra Zettle. Zettles garanti gjelder ikke kabler, tilbehør, stikkontakter eller strømforsyninger.

Det er ditt ansvar å returnere den defekte kortleseren til Zettle. Zettle vil etter eget skjønn enten reparere eller erstatte den defekte kortleseren innen 90 dager fra mottakelse av kortleseren. Zettle anbefaler at du sjekker kortleseren nøye, før du sender den inn, så du er sikker på at den er defekt. En returnert kortleser, som ikke er defekt, eller som er skadet eller brukt på feil måte av deg, sendes tilbake til deg, og du må selv betale for forsendelsen. Med en reparert eller erstattet kortleser følger det med en garanti for at den fortsatt gjeldende delen av den opprinnelige garantien.