Slik kobler du til BigCommerce

Ved å koble til BigCommerce, kan du:

 • Selge på nettet og i butikk.

 • Administrere produkt- og lagerdata på din foretrukne plattform.

 • Synkronisere produkter og lagerdata automatisk mellom BigCommerce og Zettle.

Velg plattform for administrasjon av produkter

 • Bestem hvilken plattform du vil bruke som hjemmebase. Dette påvirker hvor du administrerer produktene dine. Produktinformasjon fra den valgte plattformen kan overskrive informasjon på den andre plattformen.

 • Du trenger en BigCommerce- og en Zettle-konto for denne integrasjonen. Du kan registrere deg for kontoer under integreringsoppsettet.

 • Vi anbefaler at du sørger for at lagerbeholdningen på din foretrukne plattform er oppdatert.


Administrer produkter i BigCommerce

 • Opprett, oppdater og slett produkter i BigCommerce.

 • Synkronisere produkter fra BigCommerce til Zettle.

! Produktendringer som gjøres på Zettle kan gå tapt Endringer gjort på Zettle blir ikke synkronisert med BigCommerce.

Produktinformasjon fra BigCommerce overskriver produktinformasjon som er lagt til via Zettle.


Koble til integrasjonen

 1. Søk etter Zettle i BigCommerce apps

 2. Velg Skaff deg denne appen.

 3. Velg om du er en ny eller eksisterende BigCommerce-kunde.

 4. Installere Zettle-appen.

 5. Velg for å koble til.

 6. Velg å administrere produkter i BigCommerce.

 7. Velg om du vil inkludere priser når du synkroniserer produkter*

 8. Gå tilbake til BigCommerce for å legge til produkter eller fullføre senere.

*(finn ut mer om priser i vanlige spørsmål).

Synkronisere produkter fra BigCommerce til Zettle

Når integrasjonen er koblet til, opprettes det automatisk en kanal i BigCommerce-butikken din kalt PayPal Zettle.

Tilordne produkter til denne salgskanalen for å få dem til å vises i Zettle-produktbiblioteket.

Administrere produktdata i BigCommerce

Hvilken produktinformasjon som synkroniseres med Zettle når du velger å administrere produkter i BigCommerce.

(Prisimport er baremulig hvis begge plattformer har samme valuta.)

ProduktinformasjonSynkronisert med Zettle
Produktnavn
Produkttype
Kategorier
Pris*
Innkjøpspris*
Merke
Vekt
Beskrivelse
Variantalternativer
Legg til produktbilder
Lagernivå**
Lav lagerbeholdning
Produktbeskrivelse
Produktvideoer<Nei, og vi vil ikke synkronisere uansett (nettfelt) >
Filer
Forsendelsesvekt< Ja, men skal fjernes – nettfelt>
SKU
Mva./avgift
Tilpasninger
Butikk
Fullføring
SEO

Administrer produkter i Zettle

 • Opprett, oppdater og slett produkter i Zettle.

 • Synkronisere produkter fra Zettle til BigCommerce.

 ! Produktendringer gjort på BigCommerce kan gå tapt!

Endringer gjort på BigCommerce blir ikke synkronisert med Zettle. Produktinformasjon fra Zettle overskriver produktinformasjon som er lagt til via BigCommerce.

Koble til integrasjonen

Koble til kontoer

 1. Logg på Zettle-kontoen din.

 2. Gå til  Integrasjonssiden din og velg BigCommerce.

 3. I Zettle-integreringsskjermen velger du Koble til.

 4. Logg inn eller registrer deg hos BigCommerce.

 5. Velg å administrere produkter i Zettle.

 6. Velg om du vil inkludere priser når du synkroniserer produkter*

 7. Velg om du vil synkronisere alle eller utvalgte produkter.

 8. Velg Fullfør oppsettet.

*(finn ut mer om priser i vanlige spørsmål).

Synkronisere produkter fra Zettle til BigCommerce

Du har to alternativer for synkronisering av produktene dine:

 • Synkroniser alle produktene i Zettle-biblioteket ditt til BigCommerce på en gang. Dette kan bare gjøres under oppsettprosessen.

 • Velg hvilke produkter du vil synkronisere med BigCommerce manuelt fra Zettle-produktbiblioteket. Du kan gjøre dette når som helst.

Når du har konfigurert BigCommerce-integrasjonen din, kan du gjentatte ganger synkronisere produktene dine fra Zettle-kontoen din.

Synkroniser produkter

 1. Gå til produktbiblioteket på my.zettle.com

 2. Velg produktene du vil synkronisere ved hjelp av avmerkingsbokskolonnen.

 3. Åpne Handlinger-menyen og velg Tilordne kanaler.

 4. I popup-vinduet merker du av for BigCommerce.

 5. Bruk Oppdater produkter-knappen for å ta i bruk endringen.

Du kan også tilordne et enkeltprodukt fra den detaljerte produktvisningen.

Vis produktene dine riktig på BigCommerce

I BigCommerce plasseres alle synkroniserte produkter først i kategorien merket PayPal Zettle. Du må flytte produktene til relevante kategorier og gjøre dem synlige i nettbutikken din.

 1. Synkroniser produktene på my.zettle.com.

 2. Logg deg på BigCommerce og finn de synkroniserte produktene under kategorien PayPal Zettle.

 3. Flytt produktene til den relevante BigCommerce-kategorien og oppdater prisene om nødvendig.

 4. Gjør dem synlige i BigCommerce-butikken din.

Sjekk synkroniseringsstatusen

Du kan alltid sjekke statusen for synkroniseringen i synkroniseringsloggen på BigCommerce-integrasjonssiden din på Zettle.

 1. Logg på kontoen din på my.zettle.com.

 2. Gå til Integrasjoner og velg BigCommerce.

 3. Velg Synkroniseringslogg-fanen og gå igjennom synkroniseringsstatusen.

Fjern et produkt fra BigCommerce

Slik slutter du å synkronisere ett eller flere produkter med BigCommerce:

 1. Gå til produktbiblioteket på my.zettle.com.

 2. Velg produktene du vil stoppe synkroniseringen av, ved hjelp av avmerkingsbokskolonnen.

 3. I popup-vinduet fjerner du merket for BigCommerce og klikker på Oppdater produkter.

 4. Bekreft med knappenFjern tildeling av produkter.

Separat lager for Zettle og BigCommerce

Lagerbeholdningen din er synkronisert mellom Zettle og BigCommerce som standard. Du kan deaktivere dette ved å fjerne merket for Aktiver lagersporing i detaljvisningen for et produkt.

For enkelte produkter kan det være lurt å spore lagerbeholdningen av dette produktet separat for salg i butikk og på nettet.

Slik slår du på separat lager:

 1. Gå til produktbiblioteket på my.zettle.com

 2. Klikk på produktnavnet for å åpne produktdetaljvisningen.

 3. Gå til delen som heter Lager.

 4. Kontroller at Aktiver lagersporing er på.

 5. Merk av i avmerkingsboksen Separat lager for BigCommerce.

 6. Skriv inn hvor mye lagerbeløp du vil tildele BigCommerce og Zettle.

 7. Bruk Lagre-knappen for å bruke endringen.

Slik slår du av separat lager

 1. Gå til produktbiblioteket på my.zettle.com

 2. Velg produktnavnet for å åpne produktdetaljvisningen.

 3. Gå til delen som heter Lager.

 4. Fjern merket i avmerkingsboksen Separat lager for BigCommerce.

 5. Bekreft handlingen ved å klikke på Slå av separat lager.

Administrere produktdata i Zettle

Hvilken produktinformasjon synkroniseres med BigCommerce når du velger å administrere produkter i Zettle.

(*Prisimport er bare tilgjengelig hvis begge plattformene har samme valuta. Lagersynkronisering er bare tilgjengelig hvis den spores i Zettle).

ProduktinformasjonSynkronisert med BigCommerce
Produktnavn
Zettle-kategori
Pris*
Beskrivelse
Variantalternativer
Legg til produktbilder
Lagernivå**
Produktbeskrivelser
Produktvideoer
SEO-informasjon
Forsendelsesvekt
SKU
Strekkode
Mva.
Zettle-mappe

Vanlige spørsmål om integrering


Administrere import og synkronisering

Jeg har mange dupliserte produkter etter synkronisering av produkter fra Zettle til BigCommerce. Hvordan håndterer jeg det?
Hvis du har de samme eller lignende produkter i BigCommerce og Zettle før oppsett av synkroniseringen, vil du få duplikater. Men produktene som synkroniseres fra Zettle, vil ende opp i en ny kategori kalt Zettle, og kan enkelt identifiseres.

Integrasjonen sier at konfigurasjon er ufullstendig – hva skal jeg foreta meg?
Det kan være at du ikke har fullført hvert trinn for å synkronisere produktene dine. Klikk på BigCommerce-integrasjonen og fullfør konfigurasjonen.

Kan jeg koble til flere BigCommerce-butikker til Zettle-kontoen min?   
Nei, du kan bare koble til én Zettle-konto til én BigCommerce-butikk.

Hvilke produkter vil bli synkronisert?
Hvis du valgte å administrere produkter i Zettle til BigCommerce, har du to alternativer:

1. Synkronisere alle produkter under integreringsoppsettet

 • Synkroniserer alle produkter som allerede finnes i Zettle-biblioteket.

 • Synkroniserer alle nyopprettede produkter.

2. Velge manuelt hvilke produkter som skal synkroniseres med BigCommerce

 • Synkroniserer bare produktene du har valgt.

 • Synkroniserer alle nyopprettede produkter.

Hvis du velger å synkronisere produkter fra BigCommerce til Zettle, synkroniserer dette alle produktene du tilordner PayPal Zettle-salgskanalen.

Jeg oppdaterer produktvarianter i BigCommerce, men varianter blir ikke endret i Zettle?
Hvis du velger å administrere produkter i Zettle, må alle endringer i produktvarianter gjøres i Zettle.
Hvis du valgte å administrere produkter i BigCommerce, må alle endringer i produktvarianten gjøres i BigCommerce.

Hvordan kan jeg endre hvor jeg administrerer produktene mine?
For å bytte fra å administrere produktene dine i Zettle til BigCommerce eller omvendt, må du koble fra integrasjonen og koble den til igjen og velge din foretrukne plattform.

Hvis du planlegger å koble til integreringen på nytt, foreslår vi at du fjerner produkter fra plattformen du kobler fra, for å unngå duplikater eller fremtidige synkroniseringsfeil.

Administrere priser og avgifter

Bør jeg inkludere priser når jeg synkroniserer produkter?
Under integreringsoppsettet blir du spurt om du vil inkludere priser når du synkroniserer produkter.  Du kan bare inkludere priser hvis du har samsvarende valutainnstillinger i Zettle og BigCommerce.

Vi anbefaler at du velger å ikke inkludere priser, og legger til priser etter at produktet er synkronisert hvis

 • Du vil ha forskjellige priser for produkter på nett og i butikk

 • Du er sikker på at du ikke vil synkronisere priser på noe tidspunkt

Denne innstillingen påvirker produktene som synkroniseres under konfigureringen, samt alle fremtidige synkroniserte produkter, og kan bare endres ved å koble fra integreringen og koble den til på nytt.

Når du velger å ikke synkronisere priser, synkroniseres alle produktene med en verdi på 0, og du bør legge til prisen i plattformen du synkroniserte til.

Hvordan håndteres avgiftene mine?
Du kan justere avgiftsinnstillingene dine i både Zettle og BigCommerce. Avgiftsinformasjon synkroniseres imidlertid ikke mellom plattformene.
Hvis du vil synkronisere produktene dine med priser, anbefaler vi at du konfigurerer de samme avgiftsinnstillingene og valutaen på begge plattformene.

Administrasjon av varebeholdning og salg

Hvis jeg selger i BigCommerce, vil varebeholdningen oppdateres i Zettle?
Ja. Et salg eller en tilbakebetaling i BigCommerce vil også oppdatere vareantallet i Zettle.

Hvis jeg selger i Zettle, vil varebeholdningen oppdateres i BigCommerce? 
Ja. Et salg eller en tilbakebetaling i Zettle vil også oppdatere vareantallet i BigCommerce.

Hva skjer hvis jeg manuelt oppdaterer varebeholdningen i BigCommerce eller Zettle? 
Uansett hvor du oppdaterer lagerbeholdningen, gjenspeiles oppdateringen på den andre plattformen hvis lagersporing er aktivert og separat lagerbeholdning er deaktivert.

Kan jeg deaktivere synkronisering av lager?
Hvis du velger å administrere produkter i Zettle, kan du deaktivere lagersynkronisering for et enkeltprodukt på siden med produktdetaljer. Sjekk avsnittet Slik aktiverer du separat lager for Zettle og BigCommerce for mer informasjon.

Tar BigCommerce en prosentandel av salget som utføres i Zettle? 
Nei.

Feilsøking

Hvis du opplever problemer med integreringen, kan du utføre et par tiltak.

Sjekk synkroniseringsloggen i Zettle
Besøk synkroniseringen på din BigCommerce-integrasjonssiden på Zettle. Du kan se mer detaljert informasjon om produktsynkronisering.

Koble fra og koble deretter til integrasjonen på nytt

Noen problemer kan løses ved å gjenta tilkoblingsoppsettet. Koble integrasjonen fra BigCommerce integrasjonssiden på Zettle.

Hvis du planlegger å koble til på nytt, anbefaler vi at du fjerner produkter når du blir bedt om det, for å unngå duplikater eller fremtidige synkroniseringsfeil.

Ring støtte

Hvis du fortsatt har problemer, kan du alltid kontakte Zettles kundestøtte.