Begynn å bruke kassasystemet

Introduksjon

Du kan knytte ett eller flere kassasystemer til bedriftskontoen din. Når du åpner et kassasystem på en smartphone eller tablet, kan du ikke åpne samme kassasystem på en annen enhet samtidig. For å kunne bruke to kassasystemer samtidig må du altså ha to Zettle kassasystemer. Kassen må være åpen før du kan registrere betalinger. 

Alle betalinger som registreres i kassasystemet, samles i en Z-rapport for dagen når kassen stenges. Har du flere kassasystemer, summeres alt salget som er gjort i foretakets navn, under Rapporter i Zettle-appen. Du kan også se salget per kasse under Z-rapporter på kassasystemsiden i appen.

Hvor mange kassasystemer trenger jeg? 

Noen bedrifter trenger bare ett kassasystem, men bedrifter som har flere utsalgssteder eller vil bruke flere kassaapparater på samme tid, trenger mer enn det. For hver enhet du tar imot betalinger med, må du registrere et nytt kassasystem. Du kan aktivere opptil 10 kassasystemer i kontoen din.

Hvis bedriften trenger mer enn 10 kassasystemer, kan du kontakte brukerstøtten vår, slik at de kan skreddersy et kassasystemopplegg som passer til ditt behov.

Slik legger du til flere kassasystemer:

  • Klikk på denne lenken for å gå til kassasystemsiden på my.zettle.com
  • Klikk på Legg til et kassasystem. 
  • Du kan deaktivere alle kassasystemene dine på samme sted. 

Åpne og stenge kassasystemet  

Når du åpner et kassasystem på en smarttelefon eller et nettbrett, kan du ikke åpne det samme kassasystemet på en annen enhet samtidig. Hvis du vil bruke to eller flere enheter på samme tid, må du registrere to eller flere kassasystemer hos Zettle. 

Kassasystemet må være åpent for at du skal kunne ta imot betalinger. 

Hvordan åpner jeg kassasystemet? 

Hver morgen eller på begynnelsen av hvert skift må du åpne kassasystemet før du kan ta imot betalinger.

1. Logg på appen via Zettle-kontoen din (hovedkontoen eller en medarbeiderkonto). 
2. Gå til Kassasystem på menyen, og trykk på Åpne kassen.
3. Tast inn vekslepengebeløpet du har i kassen.

Nå er du klar til å ta imot betalinger med Zettles kassasystem.

Åpne kassen

Angi vekslepengebeløpet

Hvordan stenger jeg kassasystemet?

Når du stenger kassasystemet, nullstiller du det. Dette gjør du på slutten av dagen eller når skiftet er over. Alle betalinger som registreres i kassasystemet, sammenstilles automatisk i en daglig Z-rapport når kassasystemet stenges. Når kassasystemet først er stengt, kan du ikke ta imot flere betalinger.

Hvis du har flere kassasystemer, blir alle registrerte salg for selskapet som helhet samlet under Rapporter i Zettle Go appen. Du kan også vise salg per kassasystem under Daglige Z-rapporter på kassasystemsiden i appen.

Slik stenger du kassasystemet:
1. Velg Kassasystem på menyen i appen. 
2. Trykk på Steng kassen. 
3. En Z-rapport genereres automatisk, og kassasystemet nullstilles. 
4. Du kan skrive ut Z-rapporten hvis du har en skriver tilkoblet (kvitteringsskriver eller en skriver som støtter AirPrint), eller du kan sende den på e-post til deg selv. 

Stenge kassasystemet​

Registrer kontantuttak

Hvordan kan jeg gjøre det mulig å ta ut kontanter? 
Kontantuttak aktiveres automatisk hvis du har aktivert et kassasystem. 

Hvilke muligheter gir kontantuttaksfunksjonen for virksomheten min? 
Den gjør det mulig for deg å registrere i systemet hvor mye som er tatt ut av kassaapparatet av medarbeidere, og hvorfor pengene er tatt ut.

Vises kontantuttakene i rapportene?
Ja. Antallet kontantuttak og totalsummen vises i både X- og Z-rapporter. (For øyeblikket vises dette kun i X- og Z-rapporter som sendes på e-post. Støtte for å vise kontantuttak også i X- og Z-rapporter som skrives ut, kommer snart.)

Rapporter

Hva er en Z-rapport? 

En Z-rapport er et sammendrag av alle salg siden du stengte kassen for dagen. 

En Z-rapport inneholder detaljer som den totale salgssummen, den totale summen for returer og netto salgssum. Dette er tall som er hentet fra det tidspunktet kassasystemet ble tatt i bruk, og disse kan ikke nullstilles. Du finner alle de daglige Z-rapportene under Daglige Z-rapporter på kassasystemsiden i appen. Alle Z-rapporter lagres digitalt i sju år og står oppført i kronologisk rekkefølge under Daglige Z-rapporter. Det er bare kontoeieren som har tilgang til denne informasjonen.

Sammendrag av daglige Z-rapporter

Hva er en X-rapport? 

En X-rapport er et sammendrag av alle salg siden den siste Z-rapporten. 
Du kan når som helst under et skift skrive ut eller sende en daglig X-rapport via e-post.

Sammendrag av daglige X-rapporter

Daglige og månedlige rapporter

Som kontoeier har du tilgang til daglige og månedlige rapporter i appen og på my.zettle.com. Disse rapportene viser et sammendrag av alle salg bedriften har hatt. Du finner dem i appen og i kontoen din på my.zettle.com.

Medarbeiderkontoer gir bare tilgang til salgene den aktuelle medarbeideren har hatt i løpet av det gjeldende skiftet (daglig X-rapport).

Finn ut mer om rapporter ved å se tillegg 9.

Historikk

Daglige Z-rapporter – historikk (bare synlig for kontoeieren)

Som kontoeier kan du under Daglige Z-rapporter se alle de daglige Z-rapportene som er generert for bedriften, i kronologisk rekkefølge, og du kan også skrive dem ut herfra. 

Transaksjoner – historikk

I transaksjonshistorikken finner du alle betalinger du har mottatt via kassasystemet vårt, oppført i kronologisk rekkefølge. Du kan også søke etter en bestemt transaksjon. Klikk på en transaksjon i listen for å vise detaljert informasjon om kjøpet. Du kan også sende eller skrive ut en kopi av kvitteringen.

Skatteetatens regelverk krever at du skriver ut fysiske kvitteringer når du mottar kontantbetalinger.
Vi kan hjelpe deg - bare stikk innom Zettles tilbehørsbutikk. Der finner du sikre og mobile kvitteringsskrivere.

Hvordan registrerer jeg kortbetalinger i kassasystemet mitt?

Du må først kjøpe en Zettle-kortleser for å kunne registrere kortbetalinger i kassasystemet. Zettles kassasystem fungerer bare med Zettle Reader. 

Finn ut mer om kortleseren vår og hvordan du tar imot kortbetalinger.

Kan jeg bruke ulike medarbeiderkontoer i det samme kassasystemet? 

Hver enkelt medarbeider kan ha sitt eget brukernavn og passord under samme konto i Zettle-appen. Uansett hvor mange medarbeiderkontoer du bruker, registreres informasjonen for alle kontoene av kassasystemet. 

Alle medarbeiderne vises i rapportene og kvitteringene. Medarbeidere som har eget brukernavn og passord, har ikke tilgang til informasjonen og innstillingene i Zettle-kontoen din. Logg på Zettle-kontoen på my.zettle.com for å opprette en medarbeiderkonto. 

Du kan lese mer om medarbeiderkontoer her.

Mine kassasystemer

Som kontoeier kan du vise alle kassasystemene som er knyttet til bedriften din, under Mine kassasystemer i appen eller på my.zettle.com. Hvis du befinner deg på ett sted og ønsker å stenge et kassasystem som er åpent et annet sted, kan du utføre en tvungen stenging ved å klikke på den samme lenken. Når du stenger et kassasystem på en annen enhet, blir systemet nullstilt, og det genereres en Z-rapport.