Sådan bruger du kasseapparatet

Digitalt kasseapparat vil være tilgængeligt fra den 5. december 2023my.zettle.com.

Åbn og luk kasseapparatet

For at bruge et kasseapparat efter konfigurering skal du åbne kasseapparatet på den enhed, du vil bruge til at acceptere betalinger på. Du bør åbne et kasseapparat i begyndelsen af hver arbejdsdag. 

Hvordan åbner jeg kassesystemet? 

Hver morgen eller i begyndelsen af hver vagt skal du åbne kassesystemet, før du kan tage imod betalinger.

  1. Log på Zettle-appen via din Zettle-konto (hovedkonto eller en medarbejderkonto). 
  2. Gå til Kasseapparat i menuen, og tryk på Åbn kasseapparat.
  3. Vælg det kasseapparat, du vil bruge på enheden.
  4. Indtast det kontantbeløb, du har i pengeskuffen (hvis tilgængeligt).
 

 

Efter åbningen registrerer dit kasseapparat alle betalinger som påkrævet af Skattestyrelsen.

Vigtigt:
Skattestyrelsens regler kræver at du har en pengeskuffe, når du modtager kontantbetalinger.

  • Bemærk, at du skal bruge en kvitteringsprinter for at forbinde pengeskuffen til Zettle-appen, læs mere her.
  • Vi kan hjælpe dig! I Zettles tilbehørsbutik finder du det nødvendige tilbehør såsom printere og pengeskuffer.

Opsætning af pengeskuffe og kvitteringsprinter

Kvitteringsprinter

For at bruge pengeskuffen skal du have en kvitteringsprinter. Du kan tilslutte kvitteringsprinteren via indstillinger for kvitteringsprintere i menuen i appen. Læs mere om, hvilke kvitteringsprintere der understøttes, og hvordan du tilslutter din printer til Zettle-appen.

Pengeskuffe

For at bruge en pengeskuffe skal du forbinde den til din kvitteringsprinter. Pengeskuffen åbnes automatisk, når du registrerer en kontantbetaling på din smartphone eller tablet. Følg instruktionerne der følger med pengeskuffen, for at tilslutte den til kvitteringsprinteren. Læs mere om vores pengeskuffe.

Hvordan lukker jeg kassesystemet?

Når kassesystemet lukkes, nulstiller du det. Dette gør du sidst på dagen, eller når dagvagt er slut. Alle betalinger, som er blevet registreret i kassesystemet, samles automatisk i en daglig Z-rapport, når kassesystemet lukkes. Når kassesystemet er lukket, kan du ikke tage imod flere betalinger.

Hvis du har flere POS-systemer, samles alle virksomhedens registrerede salg under Rapporter i Zettle Go-appen. Du kan også få vist salg pr. POS-system under dine Daglige Z-rapporter, som findes på POS-systemsiden i appen.

Sådan lukker du kasseapparatsystemet:

  1. Vælg Kasseapparat i menuen i appen. 
  2. Tryk på Luk kasseapparat. 
  3. Der genereres automatisk en Z-rapport, og kassesystemet nulstilles. 
  4. Du kan udskrive Z-rapporten, hvis du har tilsluttet en printer (kvitteringsprinter eller en printer, der understøtter AirPrint), eller du kan sende den til dig selv via e-mail.

Rapporter

X-rapport

X-Rapport viser salget fra et kasseapparatet siden sidste gang, det blev lukket. X-Rapporten kan generes uden at lukke kassen ned, og du kan dermed bruge rapporten til at vise status på salget på et given tidspunkt. Du kan udskrive eller e-maile en X-rapport når som helst under en vagt.

Z-rapport

En Z-rapport er en oversigt over alle salg, der er blevet registreret i dit kasseapparat, siden det blev åbnet. En Z-rapport indeholder oplysninger om f.eks. samlet salg og summen af alle returneringer. Salgstallene i rapporten er blevet registreret, siden kasseapparatet blev taget i brug, og dette kan ikke gendannes. Du kan finde alle Z-rapporter i appen under Kasseapparat > Z-rapporter. Det er kun kontoejeren, der har adgang til oplysningerne.

Alle Z-rapporter gemmes digitalt i syv år og vises i kronologisk rækkefølge. Du kan vælge at udskrive eller e-maile Z-rapporten til ejerens konto.

Daglige og månedlige rapporter
Som kontoejer kan du tilgå daglige og månedlige rapporter i appen og på my.zettle.com. Disse rapporter opsummerer alle virksomhedens salg. Du kan finde flere oplysninger om rapporter her.

Personalekonti har kun adgang til hver enkelt medarbejders salg under en igangværende session (X-rapport).

Historik

Z-rapporter

Som kontoejer kan du få vist samt udskrive alle virksomhedsgenererede Z-rapporter i kronologisk rækkefølge under Z-rapporter.

Kvitteringer

I kvitteringsafsnittet i Zettle-appen finder du en liste over alle betalinger, du har modtaget med dit kasseapparat, i kronologisk rækkefølge. For at se oplysninger om et salg kan du søge efter en betaling og vælge den på listen. Du kan vælge at sende kvitteringen via e-mail eller udskrive den.

Mine kasseapparater

Under Kasseapparat i menuen kan kontoejeren se alle de kasseapparater, der er tilknyttet virksomheden. Herfra kan du lukke et kasseapparat, der er åbent på en anden enhed. Kasseapparatet nulstilles derefter, og Z-rapporten oprettes. Du kan også eksportere loghukommelsen fra et kasseapparat og e-maile den til ejeren.

Var denne artikel hjælpsom?