Importer og eksporter dine produkter

Hvis du skal redigere eller tilføje en masse nye produktoplysninger til Zettle, anbefaler vi, at du importerer ændringerne ved at uploade en Excel- eller CSV-fil. Dette er især nyttigt, når du overfører oplysninger fra et andet system, eller når du opretter din webshop.

For at komme i gang skal du logge ind på my.zettle.com og gå til siden Produkter.

Hvis dit produktbibliotek er tomt

 1. Download skabelonfilen ved at klikke på Importér og trykke på linket Download skabelonfilen.
 2. Når du har downloadet skabelonfilen, kan du åbne den i dit foretrukne program, for eksempel Excel eller Numbers.
 3. Skabelonfilen indeholder en række kolonner med overskrifter som Navn, Pris og Antal varer.


Standardskabelonfilen uden produkter

Sådan indtaster du oplysninger i Excel-filen:

Vigtig bemærkning: Undlad at ændre overskrifterne eller filens opsætning. Tilføj kun oplysninger i de relevante rækker. Dokumentet indeholder også et ID, som ikke må redigeres eller slettes, da dette ID gør det muligt for os at importere dine data.


Fremhævet ID, der ikke må redigeres.

Skabelonfilen indeholder en række kolonner, der hver har et antal tomme celler. Du kan tilføje de relevante oplysninger i disse celler. Hvis der er kolonner, som du ikke ønsker at udfylde, kan du bare lade dem være tomme. Den eneste kolonne, der skal udfyldes for at kunne gennemføre importen, er produktnavnet.


Eksempel på skabelonfil med produktoplysninger

Forklaring af kolonnerne

 • Navn: Navnet på dit produkt. Kan indeholde både bogstaver og tal. (Påkrævet)
 • Anden enhed: Hvis dit produkt sælges stykvist, kan du lade denne kolonne være tom. Ellers kan du angive enheder som g (gram), m (meter) eller t (timer) her. Enhedsnavne må ikke være længere end 4 alfabetiske tegn.
 • Moms: Denne kolonne indeholder de momsindstillinger, der er fastsat for din konto. Indtast den korrekte sats i kolonnen, f.eks. 20.
 • Hvis du har produkter i forskellige varianter, kan du tilføje dem direkte i filen og importere dem ved at udfylde typen af variant under Mulighed 1 Navn og derefter indtaste værdierne for den pågældende mulighed under Mulighed 1 Værdi. Kombinationen af muligheder og værdier vil resultere i en liste af varianter.

  Eksempel: Hvis du sælger en T-shirt, der fås i forskellige størrelser og farver, ville du indtaste følgende oplysninger:
  - Mulighed 1 Navn: Størrelse
  - Mulighed 1 Værdi: Small, Medium, Large (på hver sin række)
  - Mulighed 2 Navn: Farve
  - Mulighed 2 Værdi: Blå, Lilla, Grøn (på hver sin række)

  Du kan tilføje op til tre muligheder produkt og have 100 varianter pr. produkt i alt. Læs mere om varianter i vores Spørgmål og svar om produktbibliotek
 • Pris: Produktets pris. Lad cellen være tom, hvis du ønsker at indtaste prisen ved betaling, eller indtast en numerisk værdi.
 • Kostpris: Den pris, du betalte for produktet. Indtast en numerisk værdi.
 • Stregkode: Hvis du har produkter med stregkode, kan du tilføje nummeret på stregkoden i denne kolonne. Du kan derefter scanne produktet i Zettle Go-appen. Indtast numeriske eller alfabetiske værdier.
 • SKU: SKU (Stock Keeping Unit) for produktet. SKU er det unikke ID, du tildeler et produkt, så du kan følge det på lageret. Numeriske eller alfabetiske værdier.
 • På lager: Lagermængden for produktet. Hvis du indtaster en mængde, aktiveres lagerstyring automatisk for dette produkt. Når du har importeret filen, vil du se den nye lagermængde under fanen Lager. Indtast en numerisk værdi.
 • Variant-ID: Når du tilføjer nye varianter, skal denne kolonne være tom. ID'et genereres automatisk, og det er Zettles måde at vide, om en variant allerede findes i dit produktbibliotek.
 • Produkt-ID: Når du tilføjer nye produkter, skal denne kolonne være tom. ID'et genereres automatisk, og det er Zettles måde at vide, om et produkt allerede findes i dit produktbibliotek.

Vigtig bemærkning:  Undlad at fjerne, omdøbe eller omarrangere kolonnerne eller overskrifterne, da dette vil forhindre importen. Undlad også at ændre Produkt-ID eller Variant-ID, da vi bruger disse oplysninger til at opdatere eksisterende produkter i dit bibliotek, hvis du har dem.

Sådan overfører du filen

Når du har tilføjet alle oplysningerne til filen, skal du gemme den som enten .xlsx (Excel) eller .csv (universal) og trække filen til modulets overførselsområde. Du kan også klikke på "Overfør fra computer" for at vælge en fil fra din disk.


Det kan tage op til et par minutter at overføre filen afhængigt af dens størrelse.

Vigtig bemærkning: Vi kan kun acceptere 2000 rækker i filen pr. overførsel. Hvis du overskrider dette antal rækker, skal du overføre dit bibliotek i partier med 2000 rækker i hvert.

Gennemse din overførsel

Når overførslen af filerne er gennemført, får du en forhåndsvisning af de ændringer, vi har fundet i dokumentet. Dette trin kan inkludere fejl, der skal rettes. Hvis dette er tilfældet, så følg disse trin:

 1. Klik på "Overfør en anden fil", dette fører dig tilbage til forrige trin.
 2. Åbn filen på din computer, og ret fejlene i dokumentet.
 3. Vær opmærksom på at bruge de korrekte værdier i kolonnen – for eksempel kan Pris kun indeholde tal (numeriske værdier).
 4. Gem filen.
 5. Overfør igen ved at trække og slippe filen i modulet eller ved at klikke "Overfør fra computer".

Hvis der ikke er fejl i filen eller på serveren, bliver filen overført, og du får i stedet en forhåndsvisning af ændringerne i dokumentet.

Hvis alt ser rigtigt ud, klikker du "Importér". Dette kan tage op til et par minutter, da vi opretter produkter i dit bibliotek. Hvis importen er velykket, er dit produktbibliotek nu fuld af produkter!

Sådan eksporterer og redigerer du eksisterende produkter

Hvis du tidligere har oprettet produkter, er den nemmeste måde at opdatere flere på én gang at eksportere dit bibliotek til en .xlsx-fil ved at følge disse trin:

 1. Gå til siden Produkter
 2. Klik på Eksport – så burde filen automatisk begynde at downloade i din browser.
 3. Åbn filen i dit foretrukne program, for eksempel Excel eller Numbers.
 4. Foretag dine ændringer ved at følge ovenstående vejledning under afsnittet "Sådan indtaster du oplysninger i Excel-filen".
 5. Gem filen på din computer.
 6. Gå tilbage my.zettle.com, og klik på Importér.
 7. Træk filen til overførselsområdet, eller klik på "Overfør fra computer", og klik Overfør.
 8. Gennemse ændringerne, eller ret eventuelle fejl (følg vejledningen under sektionen "Gennemse din overførsel").
 9. Klik på Importér, hvis dokumentet ikke indeholder fejl .

Hvis der hverken er fejl i din ende eller vores, bliver dine produkter importeret og dit produktbibliotek opdateret!

Vigtig bemærkning:  Undlad at fjerne, omdøbe eller omarrangere kolonnerne eller overskrifterne, da dette vil forhindre importen. Undlad også at ændre Produkt-ID eller Variant-ID, da vi bruger disse oplysninger til at opdatere eksisterende produkter i dit bibliotek, hvis du har dem.

Rart at vide

 • Moms tillægges produkter og skal være den samme for varianter – derfor rækkefølgen af kolonnerne.
 • Understøttede formater er .xls, .xlsx og .csv.
 • Mapper kan ikke redigeres i dette dokument.
 • Tilføj ikke mere end én fane i filen.
 • Vi kan kun acceptere filer med mindre end 2000 rækker. Hvis du vil importere flere produkter end dette, skal du importere dem ad flere omgange.

Hvis du stadig har problemer med overførslen, kan du kontakte vores Support, der med glæde vil vejlede dig gennem processen over telefon.

Var denne artikel hjælpsom?