Importer og eksporter dine produkter

Hvis du skal redigere eller tilføje en masse nye produktoplysninger til Zettle, anbefaler vi, at du importerer ændringerne ved at uploade en Excel-fil ved hjælp af skabelonfilen. Dette er især nyttigt, når du overfører oplysninger fra et andet system, eller når du gør din butik klar.

For at komme i gang skal du logge på my.zettle.com og gå til Produkter. Hvis du har et tomt produktbibliotek:

 1. Download skabelonfilen ved at klikke på Importer og finde linket Download skabelonfilen.
 2. Når du har downloadet skabelonfilen, kan du åbne den i dit foretrukne program (for eksempel Excel eller Numbers).
 3. Skabelonfilen indeholder en række kolonner med overskrifter som Navn, Pris og Antal varer.


Standardskabelonfilen uden produkter

 

Sådan eksporterer og redigerer du eksisterende produkter:

Hvis du tidligere har oprettet produkter, er den nemmeste måde at opdatere flere på én gang at eksportere dit bibliotek til en .xlsx-fil ved at følge disse trin:

 1. Gå til siden med dine Produkter
 2. Klik på Eksport, så burde filen automatisk begynde at downloade i din browser.
 3. Åbn filen i dit foretrukne program (for eksempel Excel eller Numbers)
 4. Foretag dine ændringer ved at følge ovenstående vejledning under afsnittet Sådan indtaster du oplysninger i Excel-filen
 5. Gem filen på din computer
 6. Gå tilbage til my.zettle.com og klik på Importer
 7. Træk filen til overførselsområdet, eller klik på Overfør fra computer, og klik på Overfør.
 8. Gennemse ændringerne, eller ret eventuelle fejl (følg vejledningen under afsnittet Gennemse din overførsel)
 9. Klik på Importer, hvis dokumentet ikke indeholder fejl.

 

Hvis der hverken er fejl fra din eller vores side, bliver dine produkter importeret og dit produktbibliotek opdateret!

 

 

Rart at vide:

 • Momssatser tillægges produkter og skal være den samme for varianter – derfor rækkefølgen af kolonnerne vigtig.
 • Understøttede formater er .xls, .xlsx og .csv. Du kan bruge et hvilket som helst filnavn.
 • Mapper kan ikke redigeres i dette dokument. Eksisterende mappetildelinger gemmes, som de er efter import.
 • Du må ikke tilføje mere end én fane i filen eller ændre fanenavnet
 • Vi kan kun acceptere filer med mindre end 2.000 rækker. Hvis du vil importere flere produkter end dette, skal du importere dem ad flere omgange. Du kan importere op til 10.000 produkter pr. dag.
 • Det understøttes ikke at uploade billeder. Billeder, der allerede er tildelt, påvirkes ikke, når du importerer et produkt igen.

 

Sådan indtaster du oplysninger i Excel-filen:

Vigtig bemærkning! Du må ikke fjerne, omdøbe eller ændre rækkefølgen af kolonnerne eller overskrifterne, da dette vil få importen til at mislykkes.


Fremhævet ID, der ikke må redigeres.

Skabelonfilen indeholder én overskriftsrække med flere kolonner. Brug de tomme celler under den korrekte overskriftscelle til at tilføje flere oplysninger . Hvis du ikke ønsker at føje flere oplysninger til produktet, kan du lade cellerne være tomme. Den eneste obligatoriske kolonne er produktnavn, men vi anbefaler, at du tilføjer så mange oplysninger som muligt for at få mest muligt ud af salgsrapporter og Zettle-appen.


Eksempel på skabelonfil med produktoplysninger

Forklaring af kolonnerne

 • Navn: Navnet på dit produkt. Kan indeholde både bogstaver og tal. (Påkrævet)
 • Anden enhed: Hvis dit produkt sælges stykvist, kan du lade denne kolonne være tom. Ellers kan du angive enheder som g (gram), m (meter) eller t (timer) her. Enhedsnavne må ikke være længere end 4 alfabetiske tegn.
 • Moms: Denne kolonne indeholder den momsindstilling, der er angivet for din konto. Udfyld kolonnen med den korrekte sats, f.eks. 20. Procenttegnet (%) skal udelades.
 • Hvis du har produkter i forskellige varianter, kan du tilføje dem direkte i filen og importere dem ved at udfylde typen af variant under Mulighed 1 Navn og derefter indtaste værdierne for den pågældende mulighed under Mulighed 1 Værdi. Kombinationen af muligheder og værdier vil resultere i en liste af varianter.

  Eksempel: Hvis du sælger en T-shirt, der fås i forskellige størrelser og farver, ville du indtaste følgende oplysninger:
  - Mulighed 1 Navn: Størrelse
  - Mulighed 1 Værdi: Small, Medium, Large (på hver sin række)
  - Mulighed 2 Navn: Farve
  - Mulighed 2 Værdi: Blå, Lilla, Grøn (på hver sin række)

  Du kan tilføje op til tre muligheder produkt og have 100 varianter pr. produkt i alt. Læs mere om varianter i vores Spørgmål og svar om produktbibliotek
 • Pris: Produktets pris. Lad cellen være tom, hvis du ønsker at indtaste prisen ved betaling, eller indtast en numerisk værdi.
 • Kostpris: Den pris, du betalte for produktet. Indtast en numerisk værdi.
 • Stregkode: Hvis du har produkter med stregkode, kan du tilføje nummeret på stregkoden i denne kolonne. Du kan derefter scanne produktet i Zettle Go-appen. Indtast numeriske eller alfabetiske værdier.
 • SKU: SKU (Stock Keeping Unit) for produktet. SKU er det unikke ID, du tildeler et produkt, så du kan følge det på lageret. Numeriske eller alfabetiske værdier.
 • På lager: Lagermængden for produktet. Hvis du indtaster en mængde, aktiveres lagerstyring automatisk for dette produkt. Når du har importeret filen, vil du se den nye lagermængde under fanen Lager. Indtast en numerisk værdi.
 • Kategori: Muligheden for at føje et produkt til en ny eller eksisterende kategori for at kunne bruge filtre og få bedre forretningsdata via salgsrapporter. Hvis du vil oprette en ny kategori, skal du bare tilføje en med et unikt navn. Bemærk! Teksten skelner mellem store og små bogstaver, så sørg for at du skriver kategorinavnet på samme måde hver gang.
 • Variant-ID: Når du tilføjer nye varianter, skal denne kolonne være tom. ID'et genereres automatisk, og det er Zettles måde at vide, om en variant allerede findes i dit produktbibliotek.
 • Produkt-ID: Når du tilføjer nye produkter, skal denne kolonne være tom. ID'et genereres automatisk, og det er Zettles måde at vide, om et produkt allerede findes i dit produktbibliotek.

Vigtig bemærkning! Undlad at fjerne, omdøbe eller omarrangere kolonnerne eller overskrifterne, da dette vil forhindre importen. Undlad også at ændre Produkt-id eller Variant-id, da vi bruger disse oplysninger til at opdatere eksisterende produkter i dit bibliotek, hvis du har dem.

Sådan overfører du filen:

Når du har tilføjet alle oplysningerne til filen, skal du gemme den som enten .xlsx (Excel) eller .csv (universal) og trække filen til modulets overførselsområde. Du kan også klikke på "Overfør fra computer" for at vælge en fil fra din disk.


Det kan tage op til et par minutter at overføre filen afhængigt af dens størrelse.

Vigtig bemærkning: Vi kan kun acceptere 2.000 rækker i filen pr. overførsel. Hvis du overskrider dette antal rækker, skal du overføre dit bibliotek i batcher med 2.000 rækker i hver.

Gennemse din overførsel

Når overførslen af filerne er gennemført, får du en forhåndsvisning af de ændringer, vi har fundet i dokumentet. Dette trin kan inkludere fejl, der skal rettes. Hvis dette er tilfældet, så følg disse trin:

 1. Klik på "Overfør en anden fil", dette fører dig tilbage til forrige trin.
 2. Åbn filen på din computer, og ret fejlene i dokumentet.
 3. Vær opmærksom på at bruge de korrekte værdier i kolonnen – for eksempel kan Pris kun indeholde tal (numeriske værdier).
 4. Gem filen.
 5. Overfør igen ved at trække og slippe filen i modulet eller ved at klikke "Overfør fra computer".

Hvis der ikke er fejl i filen eller på serveren, bliver filen overført, og du får i stedet en forhåndsvisning af ændringerne i dokumentet.

Hvis alt ser rigtigt ud, klikker du "Importér". Dette kan tage op til et par minutter, da vi opretter produkter i dit bibliotek. Hvis importen er velykket, er dit produktbibliotek nu fuld af produkter!

 

Var denne artikel hjælpsom?