Krav om gebyroplysninger

Information på my.zettle.com
Du får information om de omkostninger, der er forbundet med hver korttransaktion, på my.zettle.com. Det indbefatter en transaktionsreference, de omkostninger, du opkræves som bruger af Zettle (herunder fordeling af interbankgebyr og Zettle-gebyr) samt beløbet for transaktionen i valutaen for Zettle-kontoen.

Information i gebyroversigten
Gebyroversigten indeholder tre typer af gebyrer. Ud over de gebyrer, der er beskrevet i gebyroversigten, betaler vi også gebyrer til andre parter, der indgår i betalingsflowet. Det gebyr, du betaler os, er ikke påvirket af andre gebyrer.

Gebyr

Opsummering

Zettle-gebyr

Dette gebyr er det eneste gebyr, du skal betale for dine transaktioner hos Zettle. Det er baseret på antal transaktioner i løbet af en kalendermåned og opkræves som en procent af transaktionsbeløbet. Vi opkræver et blandet gebyr, hvilket betyder, at vi opkræver det samme gebyr for alle kortnavne og korttyper.

Interbankgebyr

Dette er det gebyr, vi betaler til den kortudsteder (bank eller anden finansinstitution), som leverede kortet til din kunde. Interbankgebyrer kan variere efter:

  • Kortudsteder (f.eks. MasterCard eller VISA)
  • Korttype (f.eks. kundekort eller firmakort)
  • Hvor kortet er udstedt

Gebyr for kortordninger

Dette er det gebyr, der betales for kortordninger (Visa og MasterCard), når de behandler dine transaktioner. Gebyrer for kortordninger pr. transaktion afhænger af:

  • Kortudsteder (f.eks. MasterCard eller VISA)
  • Korttype (f.eks. kundekort eller firmakort)
  • Hvor kortet er udstedt


Interbankgebyret og gebyr for kortordning kan variere efter den kortindløser, vi bruger. Kortindløseren er den part, der behandler og afvikler betalingen fra din kunde til Zettle. Zettle bruger Bambora og Elavon som kortindløsere i EU.

Var denne artikel hjælpsom?