Hold dine oplysninger opdaterede

Nu, hvor vi er en del af PayPal-familien, tilbyder vi vores tjenester under PayPals licens som kreditinstitution, som er udstedt af finanstilsynet i Luxembourg – Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Som en kreditinstitution kræves det af os, at vi indsamler lidt flere oplysninger fra vores kunder.

Derfor skal vi kende vores kunder

Når du opretter en Zettle-konto, stiller vi dig en række spørgsmål, og det vil vi fortsat gøre af og til. Nogle gange gør vi det i din app, nogle gange på my.zettle.com, og lejlighedsvis via e-mail eller telefon

Vi tager din sikkerhed meget alvorligt, og disse spørgsmål hjælper os med at beskytte dig.

Vi bruger dem også til at bortfiltrere eventuelle Zettle-kontohavere, der forsøger at engagere sig i uærlig eller ulovlig praksis. Derfor stiller vi alle disse spørgsmål uden undtagelse. Når du besvarer vores spørgsmål, hjælper du os med at beskytte din identitet og forhindre kriminel aktivitet.

Hvilke slags spørgsmål stiller vi?

Her er nogle eksempler på de oplysninger, vi har brug for:

  • Hvad bruger du vores tjenester til?
  • Hvordan er din virksomheds ejerskabsstruktur?

Identifikation og verifikation

Vi vil muligvis også bede dig om dokumentation for registrering af din virksomhed og kontrollere, at du har ret til at repræsentere virksomheden. Andre dokumenter, vi beder om, er dokumenter, der kan bekræfte din identitet og din adresse, såsom:

  • en kopi af dit pas
  • eventuelle andre berørte personers pas
  • kørekort
  • andet officielt foto-ID

Bestemmelser

Fra og med 1. oktober 2020 fortsætter vi med at tilbyde Zettle-tjenesten gennem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  PayPal Europe er godkendt som kreditinstitution, hvilket betyder, at virksomheden er underlagt mindst det samme tilsynsniveau som Zettle AB er i dag. Det betyder også, at vi fra og med 1. oktober 2020 er under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (the “CSSF”), svarer til det svenske finanstilsyn, i Luxembourg (“SFSA”). 

Loven kræver af os, at vi har viden om vores kunder, og hvad vores tjenester bruges til under hele forretningssamarbejdet. Det gælder fortsat for os, når vi flytter vores tjenester til PayPal Europe. Disse krav og forpligtelser kan dog variere fra land til land.

Vi arbejder aktivt for at beskytte vores butikker, selskabet og hele samfundet ved at forhindre lovovertrædelser, såsom hvidvask af penge, finansiering af terrorisme osv.

Som en kreditinstitution kræves det af os, at vi indsamler lidt flere oplysninger om dig. Det er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i CSSF-forordning nr. 12-02, artikel 16 og 21. Kort sagt stiller vi dig personlige spørgsmål, fordi det er et lovkrav og en del af vores sociale ansvar at modvirke kriminelle aktiviteter.

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har været kunde i flere år, hvorfor skal jeg svare på disse spørgsmål eller sende flere dokumenter nu?
Alle finansielle institutioner i Europa, som for eksempel banker, betalingsudbydere osv., skal have opdaterede oplysninger om deres brugere gennem hele samarbejdet, f.eks. for at sikre at vi overholder foranstaltninger mod hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme.. Disse oplysninger kan variere fra land til land, og i takt med at vi overfører Zettle-tjenesten til PayPal Europe, er vi nødsaget til at bede om yderligere information for at overholde kravene fra tilsynet i Luxembourg. Vi stiller disse spørgsmål til alle vores brugere, både når de er nye, og som tiden går.

Hvorfor er min konto sat i bero?
Hvis vi ikke har modtaget de dokumenter, vi har anmodet om, eller fået svar på de spørgsmål, vi har stillet, kan vi vælge at sætte kunders konti i bero. Det gør vi, fordi vi i henhold til svensk lov ikke har tilladelse til at tilbyde vores tjenester til en bruger, hvis vi ikke ved, hvem brugeren er, eller hvad denne bruger vores tjenester til. Når vi har modtaget tilstrækkelige svar eller dokumentation, genaktiverer vi din konto.

Jeg føler, at nogle af disse spørgsmål krænker mit privatliv. Har I virkelig lov til at spørge om dette?
For at sikre vores troværdighed som finansiel aktør, er vi forpligtet til at stille disse spørgsmål Alle banker og andre finansielle institutioner i Sverige er i henhold til loven om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge forpligtet til at have et godt kendskab til deres kunder. Myndighederne kræver derfor, at vi indsamler disse oplysninger om vores kunder, og når du besvarer spørgsmålene, hjælper du os med at opføre os ansvarligt og forhindre kriminel aktivitet. Vi ved, at næsten alle vores brugere er ærlige, men for at finde de få, der ikke er det, stiller vi disse spørgsmål til alle uden undtagelse. Du skal vide, at vi ikke stiller disse spørgsmål, fordi vi har nogen mistanke til din virksomhed.

Du kan læse mere om, hvordan Zettle behandler personlige oplysninger i vores Privatlivspolitik.

Kan jeg besvare disse spørgsmål senere/kan jeg fremlægge dokumenter senere?
Ja, du kan sende os oplysningerne, når det passer dig, men eftersom vi i henhold til loven skal bruge disse oplysninger, bliver vi på et tidspunkt nødt til at sætte restriktioner på din konto, indtil vi har modtaget de anmodede oplysninger.

Skal jeg besvare disse spørgsmål/udlevere disse dokumenter til jer?
Ja, alle kunder skal svare på disse spørgsmål. Det er vores pligt som finansiel institution og som en ansvarlig social aktør at stille disse spørgsmål til alle vores kunder. Alle banker og andre finansielle institutioner i Sverige er i henhold til loven om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge forpligtet til at have et godt kendskab til deres kunder.

I har allerede stillet mig lignende spørgsmål/bedt om lignende dokumenter for nylig, hvorfor stiller I disse spørgsmål/anmoder om disse dokumenter igen?
Vi er nødt til at stille dig disse spørgsmål regelmæssigt, da myndighederne kræver, at alle svenske banker og andre finansielle institutioner opdaterer deres kundeoplysninger. Vores hovedformål er at beskytte dine økonomiske interesser og beskytte dig mod kriminel aktivitet såsom identitetstyveri, svig og såkaldt phishing (informationsfiskeri). Samtidig er vi i henhold til loven om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge forpligtet til at have et godt kendskab til vores kunder. Vi stiller disse spørgsmål til alle vores kunder, både nye og eksisterende, uanset hvor længe de har været kunder hos os. Hvis du for nylig har svaret på lignende spørgsmål, beklager vi, men vi er forpligtet til at indsamle dine svar. Hvis du kender alle svarene, bør det ikke tage mere end et par minutter.

Stiller alle finansielle institutioner disse spørgsmål?
Ja, alle banker og andre finansielle institutioner i EU er forpligtet til at have et godt kendskab til deres kunder i henhold til loven om foranstaltninger til hvidvaskning af penge. Derfor kræver myndighederne, at alle banker og andre finansielle institutioner stiller deres kunder disse spørgsmål. Hvordan og hvornår, de gør dette, kan være lidt forskelligt fra land til land, så derfor er det nødvendigt for os at indhente yderligere information fra vores butikker fra 1. oktober 2020, hvor Zettles tjeneste stilles til rådighed af PayPal Europe.

Hvad bruger I disse oplysninger/dokumenter til?
Vi bruger oplysningerne til at lære mere om og forstå vores kunder for bedre at kunne beskytte deres økonomiske interesser og opdage enhver form for kriminel aktivitet. Vi gør det for at beskytte dig som kunde og samfundet som helhed. Vi ved, at størstedelen af vores kunder er ærlige. Alle banker og andre finansielle institutioner i EU er i henhold til loven om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge forpligtet til at have et godt kendskab til deres kunder. Oplysningerne bruges til at opdatere vores kundesystemer for at imødegå kravene om godt kundekendskab. Det letter også vores arbejde med opfølgende kontrol af sanktionslister, dvs. lister over personer og virksomheder, der er underlagt sanktioner besluttet af EU osv.

Hvad sker der, hvis jeg ikke besvarer disse spørgsmål/ikke udleverer de påkrævede dokumenter til jer?
Hvis du ikke besvarer alle spørgsmålene, kan det i sidste ende betyde, at vi ikke kan tilbyde dig alle vores tjenester, eller at vi ikke kan give dig den support, du har brug for.

Hvem kan se mine svar/dokumenter?
De oplysninger, du giver os, er strengt fortrolige i overensstemmelse med reglerne om bankhemmelighed. Vi følger også loven om beskyttelse af personoplysninger.

Hvad kan jeg uploade som autorisationsbrev?
Du kan give en person autorisation til at handle på vegne af virksomheden i forbindelse med alle anliggender, der er relateret til Zettle-kontoen. Når du har givet os besked om dette, sender vi dig en e-mail med en undersøgelse. Åbn den e-mail-undersøgelse, vi sendte dig, og upload en fuldmagt eller et andet dokument til dette formål. Dokumentet skal indeholde dit navn, navnet på din virksomhed, din underskrift og navnet på den person, du vil give tilladelsen. Du kan også bruge vores skabelon.

Jeg lavede nogle fejl, som jeg gerne vil ændre. Hvordan gør jeg det?
Kontakt vores supportteam via telefon eller e-mail.

Hvem er den ultimative retmæssige ejer af din virksomhed?
Det er en person, der ejer mere end 25% eller har bestemmende indflydelse i virksomheden.

Hvem er den alternative retmæssige ejer af din virksomhed?
Dette kunne være en bestyrelsesformand, en CEO, en topembedsmand eller enhver naturlig person, der direkte eller indirekte er ejer af virksomheden.

Hvad hvis der ingen ejer er af virksomheden eller ingen af ejerne er i besiddelse af mere end en 25% andel eller bestemmende aktiepost?
Hvis virksomheden ikke har en retmæssig ejer, skal du oplyse navnet på den alternative ejer. I spørgeskemaet er det ikke nødvendigt at angive, om den navngivne person er en ultimativ retmæssig ejer eller der er tale om en alternativ retmæssig ejer.

I henhold til EU-direktivet om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask og dets implementering i lokale bestemmelser, er vi forpligtet til at indsamle oplysninger om virksomhedens retmæssige ejer(e).

Var denne artikel hjælpsom?