Houd je gegevens up-to-date

Nu we deel uitmaken van de PayPal-familie, bieden we onze diensten aan onder PayPal's licentie als kredietinstelling, uitgegeven door de Luxemburgse autoriteit voor de financiële sector: de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Als kredietinstelling zijn we verplicht om wat aanvullende informatie van onze klanten te verzamelen.

Waarom we onze klanten moeten leren kennen

Wanneer je je registreert voor een Zettle-account, stellen we je een aantal vragen en dat blijven we af en toe doen. Soms doen we dit via de app, soms op my.zettle.com, en heel af en toe via e-mail of telefoon.

We nemen je veiligheid heel serieus en deze vragen helpen ons om je te beschermen.

We gebruiken ze ook om Zettle-rekeninghouders op te sporen die oneerlijke of illegale praktijken proberen uit te voeren. Daarom moeten we deze vragen aan iedereen stellen, en dus ook aan jou. Wanneer je deze veiligheidsvragen beantwoordt, help je ons om je identiteit te beschermen en criminele activiteiten te voorkomen.

Wat voor vragen stellen we?

Hier zijn een paar voorbeelden van het soort informatie dat we nodig hebben:

  • Waar gebruik je onze diensten voor?
  • Wat is de eigendomsstructuur van je bedrijf?

Identificatie en verificatie

We kunnen je ook vragen naar documentatie van de registratie van je bedrijf en controleren dat je gemachtigd bent om dit bedrijf te vertegenwoordigen. Andere documenten waar we om kunnen vragen zijn documenten die je adres, je identiteit of de identiteit van de aandeelhouders in je bedrijf bevestigen, zoals:

  • een kopie van je paspoort
  • het paspoort van een andere aandeelhouder
  • rijbewijs
  • een ander officieel identiteitsbewijs met foto

Regelgeving

Per 1 oktober 2020 bieden we de Zettle-diensten aan via PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”) in plaats van via Zettle AB. PayPal Europe is gecertificeerd als kredietinstelling, wat betekent dat het onderworpen is aan hetzelfde niveau van toezicht als Zettle AB dat nu is. Dit betekent ook dat we sinds 1 oktober 2020 onder toezicht staan van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de “CSSF”), de Luxemburgse equivalent van de Zweedse Toezichthoudende Autoriteit (de “SFSA”).

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde kennis over onze klanten te verzamelen en om te weten waar onze diensten voor worden gebruikt gedurende de volledige zakelijke relatie. Dit zal op ons van toepassing blijven als we onze diensten naar PayPal Europe verplaatsen. Deze verplichtingen kunnen echter per land verschillen.

We werken actief aan de bescherming van onze verkopers, het bedrijf en de maatschappij door criminele activiteiten zoals witwaspraktijken, financiering van terroristische organisaties enzovoort te voorkomen, en dat zullen we ook blijven doen.

Als kredietinstelling zijn we verplicht om aanvullende informatie over je te verzamelen. Dit vloeit voort uit de verplichtingen die zijn vastgesteld in CSSF Regelgeving nr. 12-02 Artikelen 16 en 21. Eenvoudig gezegd: we stellen je persoonlijke vragen omdat het een wettelijke vereiste is en onderdeel uitmaakt van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om criminele activiteiten tegen te gaan.

Veelgestelde vragen

Ik gebruik Zettle al een paar jaar. Waarom moet ik nu opeens vragen beantwoorden of meer documenten sturen?
Alle financiële instellingen in Europa, zoals banken en betalingsproviders, moeten actuele informatie over hun gebruikers bijhouden gedurende de relatie. Dit is bijvoorbeeld om te verzekeren dat we aan de maatregelen tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme voldoen. Deze informatie kan per land verschillen, en nu we de Zettle-dienst overbrengen naar PayPal Europe, moeten we om aanvullende informatie vragen om te kunnen voldoen aan de vereisten van de regelgevende instantie in Luxemburg. We stellen deze vragen aan al onze gebruikers, of ze zich nou pas hebben aangemeld of al lang een account hebben.

Waarom is mijn account op pauze gezet?
Als we de gevraagde documenten of antwoorden op de vragen niet hebben ontvangen, zullen we soms tijdelijk je account op pauze zetten en/of stortingen stoppen. Dit doet we omdat we volgens de wettelijke vereisten onze diensten niet mogen aanbieden aan gebruikers als we niet weten wie ze zijn of waarvoor ze onze diensten gebruiken. Wanneer we voldoende antwoorden of de gevraagde documenten hebben ontvangen, zullen we je account weer activeren.

Ik heb het gevoel dat sommige van deze onderwerpen inbreuk maken op mijn privacy. Is het echt toegestaan om deze informatie op te vragen?
We moeten deze vragen stellen om het vertrouwen dat we als financiële instelling hebben te waarborgen. Alle banken en andere financiële instellingen in de EU zijn volgens de regelgeving inzake antiwitwasmaatregelen verplicht voldoende kennis van hun klanten te hebben. De autoriteiten eisen daarom dat we deze klantinformatie verzamelen. Wanneer je onze vragen beantwoordt, help je ons om verantwoord te handelen en criminele activiteiten te voorkomen. We weten dat bijna al onze gebruikers integer handelen, maar om te achterhalen wie dat niet doet, stellen we iedereen deze vragen, zonder uitzondering. We stellen deze vragen dus niet omdat er iets verdachts is aan jouw bedrijf.

Lees meer over hoe we je persoonlijke gegevens verwerken in ons Privacybeleid.

Kan ik deze vragen later beantwoorden of mag ik de documenten later verstrekken?
Ja, je kunt de benodigde informatie verstrekken wanneer het jou goed uitkomt. Maar omdat we wettelijk verplicht zijn om deze informatie te hebben, zullen we je account op een bepaald moment beperkingen moeten opleggen tot we de benodigde informatie hebben ontvangen.

Ben ik verplicht deze vragen te beantwoorden/deze documenten te sturen?
Ja, al onze klanten moeten deze vragen beantwoorden. Het is onze plicht om deze vragen als kredietinstelling en als maatschappelijk verantwoorde onderneming aan al onze klanten te stellen. Alle banken en andere financiële instellingen in de EU zijn volgens de regelgeving inzake antiwitwasmaatregelen verplicht voldoende kennis van hun klanten te hebben.

Jullie hebben me recentelijk soortgelijke vragen gesteld of om soortgelijke documenten gevraagd. Waarom word ik hier nu opnieuw om gevraagd?
Wij moeten je deze vragen regelmatig stellen, aangezien de autoriteiten van alle banken en andere financiële instellingen eisen dat zij hun klanteninformatie bijwerken. Ons hoofddoel is jouw financiële belangen te behartigen en je te beschermen tegen criminele activiteiten zoals identiteitsdiefstal, fraude en phishing (vissen naar informatie). Daarnaast zijn wij volgens de regelgeving inzake antiwitwasmaatregelen verplicht om voldoende kennis van onze klanten te hebben. Wij stellen deze vragen aan zowel nieuwe als bestaande klanten, ongeacht hoe lang zij al bij ons zijn. Het spijt ons als je onlangs soortgelijke vragen hebt beantwoord, maar we zijn verplicht om je antwoorden te verzamelen. Als je alle antwoorden al weet, zou het niet langer dan een paar minuten moeten duren om ze in te vullen.

Stellen alle financiële instellingen deze vragen?
Ja, alle banken en andere financiële instellingen in de EU zijn verplicht om voldoende kennis van hun klanten te hebben, volgens onder meer de regelgeving inzake antiwitwasmaatregelen. Daarom eisen de autoriteiten dat alle banken en andere financiële instellingen deze vragen aan hun klanten stellen. Hoe en wanneer ze dit doen kan per land enigszins verschillen, en daarom verzamelen we sinds 1 oktober 2020, toen PayPal Europe de Zettle-dienst overnam, aanvullende informatie over onze verkopers.

Waar gebruiken jullie deze informatie/documenten voor?
We gebruiken de informatie om onze klanten te leren kennen en beter te begrijpen, zodat we hun financiële belangen kunnen beschermen en criminele activiteiten kunnen opsporen. Dit doen we om jou als klant en onze samenleving als geheel te beschermen. We weten dat de meeste van onze klanten integer handelen. Alle banken en andere financiële instellingen in de EU zijn volgens de regelgeving inzake antiwitwasmaatregelen verplicht voldoende kennis van hun klanten te hebben. We zijn als kredietinstelling verplicht om je naar deze informatie te vragen en deze gegevens worden gebruikt om onze klantensystemen bij te werken om te kunnen voldoen aan de vereisten voor voldoende kennis van onze klanten. Het helpt ons ook om controles op de sanctielijsten door te voeren, d.w.z. lijsten van personen en bedrijven die onderworpen zijn aan sancties die door de EU zijn vastgesteld, enz.

Wat gebeurt er als ik deze vragen niet beantwoord of de gevraagde documenten niet aanlever?
Als je niet alle vragen beantwoordt, dan kan dit er uiteindelijk toe leiden dat we je niet al onze diensten kunnen aanbieden, of dat we je niet alle steun kunnen geven die je nodig hebt.

Wie kan mijn antwoorden/documenten zien?
De informatie die je ons verstrekt is strikt vertrouwelijk in overeenstemming met de regels voor financiële geheimhouding. We leven ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming na.

Wat kan ik als schriftelijke machtiging uploaden?
Je kunt iemand toestemming geven om namens jouw bedrijf te handelen in alle zaken die betrekking hebben tot je Zettle-account. Zodra je ons ervan op de hoogte hebt gesteld dat je dit wilt doen, sturen we je een e-mail met daarin een enquête. Open deze enquête en upload de volmachten of een ander document voor dit doeleinde, met daarop je naam, bedrijfsnaam, handtekening en de naam van de persoon die je toestemming wilt geven. Je kunt ook ons sjabloon gebruiken.

Ik heb een paar foutjes gemaakt die ik graag wil corrigeren. Hoe doe ik dit?
Neem telefonisch of per e-mail contact op met ons Support-team.

Wie is de uiteindelijke gerechtigde?
Dit is de persoon die meer dan 25% van het bedrijf bezit of die een meerderheidsbelang in het bedrijf heeft.

Wie is de alternatieve uiteindelijke gerechtigde?
Dit kan een voorzitter, een CEO, een senior executive of elk natuurlijk persoon zijn die een direct of indirect eigendom van het bedrijf heeft.

Wat als je bedrijf geen eigenaar heeft, geen van de eigenaars meer dan 25% bezit of geen meerderheidsbelang heeft?
In het geval dat het bedrijf geen uiteindelijke gerechtigde heeft, moet u de alternatieve uiteindelijke gerechtigde vermelden In de vragenlijst hoeft u niet aan te geven of de door u vermelde persoon een alternatieve uiteindelijke gerechtigde is of niet.

Krachtens de anti-witwasrichtlijn van de EU en de implementatie hiervan in plaatselijke wetgevingen, zijn we verplicht om informatie over de uiteindelijke gerechtigde(n) van het bedrijf te verzamelen.

Was dit artikel nuttig?