Garantie

Zettle levert het kaartleesapparaat met een garantie van 12 maanden met ingang van de datum van levering of ontvangst. Tijdens deze periode van 12 maanden, staat Zettle garant dat het kaartleesapparaat vrij is van materiële fouten die normaal gebruik in de weg staan. Als je dit kaartleesapparaat hebt aangeschaft voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden, zal de garantie een langere periode van toepassing zijn zoals dat verplicht is volgens de wetgeving inzake consumentenbescherming.

Zettle zal niet aansprakelijk zijn voor schade of fouten aan het kaartleesapparaat veroorzaakt door reguliere slijtage, onjuist gebruik of door ongeval, kwaadwillige beschadiging, risico, extreme vochtigheid, binnendringen van vloeistofen, elektrische spanning of andere omgevingsomstandigheden die gewoonlijk niet plaatsvinden in een normale, veilige werkomgeving. Zettle is niet aansprakelijk als de fout optreedt omdat je Zettle’s schriftelijke instructies over opbergen, installatie, gebruik of onderhoud van het kaartleesapparaat niet hebt opgevolgd of als je het relevante kaartleesapparaat verandert of probeert te repareren zonder schriftelijk akkoord van Zettle. Zettle’s garantie geldt niet voor kabels, accessoires, stekkers of voedingen.

Retouren

Het is jouw verantwoordelijkheid om een defect kaartleesapparaat naar Zettle te retourneren. Zettle zal, naar eigen inzicht, de defecte kaartlezer repareren of vervangen binnen 90 dagen na de datum van ontvangst van het kaartleesapparaat. Zettle adviseert je het kaartleesapparaat zorgvuldig te controleren voor verzending om zeker te zijn dat het apparaat defect is. Elk retour gezonden kaartleesapparaat dat niet defect, beschadigd of door jou misbruikt blijkt te zijn, zal weer worden teruggezonden met de verzendkosten voor jouw rekening. Een gerepareerd of vervangen kaartleesapparaat zal een garantie ontvangen voor het niet verstreken deel van de originele garantie.

Was dit artikel nuttig?