​Takuu

Zettle myöntää kortinlukijalle 12 kuukauden takuun alkaen laitteen toimitus- tai noutopäivämäärästä. Zettle takaa, ettei kortinlukijassa ole 12 kuukauden takuuajan sisällä sellaisia materiaalivirheitä, jotka estäisivät laitetta toimimasta kunnolla. Yrityskäytön sijaan kuluttajakäyttöön hankittujen kortinlukijoiden takuu kattaa tavallista pidemmän ajan sovellettavien pakottavien kuluttajansuojasäännösten mukaisesti.

Zettle ei vastaa kortinlukijan normaalista kulumisesta johtuvista vioista eikä vioista, jotka ovat seurausta laitteen epäasianmukaisesta käytöstä, onnettomuudesta, vahingosta, vahingonteosta, liiasta kosteudesta, nesteen kaatumisesta laitteen päälle, jännitepiikeistä tai muista normaaliin turvalliseen työympäristöön kuulumattomista ympäristöolosuhteista. Zettle ei myöskään ole vastuussa virheistä, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä on jättänyt noudattamatta Zettlen toimittamia kortinlukijan säilyttämistä, asentamista, käyttöä tai kunnossapitoa koskevia kirjallisia ohjeita, tai jos käyttäjä muuttaa tai yrittää korjata laitetta ilman Zettlen kirjallista suostumusta. Zettlen takuu ei koske kaapeleita, lisävarusteita, pistokkeita eikä virtalähteitä.

Käyttäjä vastaa itse viallisen kortinlukijan palauttamisesta Zettlelle. Zettle voi oman harkintansa mukaan joko korjata viallisen kortinlukijan tai vaihtaa sen uuteen 90 päivän kuluessa laitteen vastaanottamisesta. Zettle suosittelee tarkistamaan ennen kortinlukijan palauttamista huolellisesti, että laite todella on viallinen. Mikäli palautetun kortinlukijan todetaan olevan virheetön tai mikäli vika on aiheutunut käyttäjän omista toimista tai laitteen väärinkäytöstä, kortinlukija palautetaan käyttäjälle. Tällöin lähetyskulut veloitetaan käyttäjältä. Korjatun tai vaihdetun kortinlukijan takuu on voimassa alkuperäisen kortinlukijan takuuajan loppuun.

Oliko artikkelista hyötyä?