Garanti

Vi erbjuder tolv (12) månaders garanti på våra kortläsare. Garantin träder i kraft vid leverans- eller uthämtningsdatumet. Under tolvmånadersperioden garanterar vi att kortläsaren är fri från materiella fel som förhindrar normalt bruk. Om du köpt en kortläsare för privat bruk i egenskap av konsument, och inte för kommersiellt bruk, gäller svensk konsumentlagstiftning såväl under som efter garantiperioden.

Vi ansvarar inte för skador eller fel som uppstår till följd av vanligt slitage, olämplig hantering eller olycka, uppsåtlig skada, ovarsam hantering, fukt, vätskeintrång, elektrisk överbelastning eller andra miljörelaterade omständigheter som vanligtvis inte påträffas i en normal, säker arbetsmiljö. Vi ansvarar inte heller för fel som uppstår till följd av att du inte följt våra skriftliga instruktioner gällande förvaring, installation, bruk och underhåll av kortläsaren, eller för fel som uppstått för att du försökt reparera kortläsaren utan vårt skriftliga godkännande. Vår garanti inkluderar inte sladdar, tillbehör, stickkontakter eller strömkällor.

Det är ditt ansvar att lämna tillbaka ickefungerande kortläsare till oss. När vi får in din ickefungerande läsare kommer vi att, efter eget omdöme, antingen reparera eller ersätta den inom 90 dagar från och med det datum vi mottar enheten. Vi uppmanar dig att noga granska kortläsaren innan du skickar den för att försäkra dig om att den faktiskt är defekt. Kortläsare som returneras men som visar sig inte vara defekta, eller som skadats eller missköts av dig, kommer att returneras till dig. Vi kommer då även att skicka dig en faktura för frakten. Garantin för en kortläsare som reparerats eller ersatt fortsätter att gälla fram tills den ursprungliga garantiperioden löper ut.

Hjälpte artikeln dig?