Garanti

Garantin tillhandahålls av iZettle Merchant Services AB. Alla hänvisningar till "vi" eller "PayPal" i detta dokument refererar till en sådan PayPal-enhet.

Garantin gäller för de objekt som finns i kartongen som levererats av PayPal (exklusive USB-kablar). När det gäller Zettle Terminal innefattar detta även väggadaptern.

PayPal lämnar 12 månaders garanti för enheten och den börjar gälla vid datum för leverans eller upphämtning. Under den här 12-månadersperioden garanterar PayPal att kortläsaren är fri från väsentliga defekter som förhindrar att den fungerar normalt. PayPal ansvarar inte för skador eller defekter på enheten som orsakats av normalt slitage, felaktig användning eller av misstag, uppsåtlig skada, fara, överdriven fuktighet, vätskeinträngning, elektrisk stress eller andra miljöförhållanden som inte är vanliga i en normalsäker arbetsmiljö. PayPal är inte ansvariga om defekten uppstår på grund av att du har underlåtit att följa PayPals skriftliga instruktioner om förvaring, installation, användning eller underhåll av enheten eller om du ändrar eller försöker reparera den aktuella enheten utan skriftligt medgivande från PayPal.

Hjälpte artikeln dig?