Byte

Om en kund returnerar en produkt kan den bytas mot en annan. 

Beroende på skillnaden i värde mellan de returnerade och nya produkterna kan du antingen:

 • återbetala mellanskillnaden till kunden
 • debitera mellanskillnaden 
 • eller genomföra ett byte rakt av.

Bra att veta innan du börjar:

 • Återbetalningar och byten kan endast göras av kontoinnehavaren eller den medarbetare som genomförde den ursprungliga försäljningen.
 • Du kan göra ett byte upp till 365 dagar efter försäljningen av produkten.
 • Byten kan för närvarande endast göras via Zettle-appen – inte på my.zettle.com
 • En artikel som tidigare bytts ut kan inte återbetalas
 • Det går bara att byta en artikel en gång.
 • Du kan inte spara en kundvagn om det finns returnerade varor i den.
 • Du måste följa betaltjänstvillkoren, kortutfärdarens regler och alla tillämpliga lagar när du hanterar ett byte eller en återbetalning för dina produkter och tjänster. Du är själv ansvarig för att uppfylla de återbetalningsskyldigheter som du har gentemot dina kunder.

Så här genomför du ett byte

Titta på den här guiden om du vill se hur du snabbt kan genomföra ett byte med Zettle-appen.

 1. Öppna huvudmenyn i Zettle-appen och välj Kvitton.
 2. Leta upp kvittot och välj Byte.
 3. Välj det som ska returneras. 
 4. Välj det som kunden ska byta till. 
 5. Du kan granska bytet i kundvagnen. Nya artiklar listas högst upp och gamla artiklar listas under Returnerade produkter. Du kan även lägga in en extra rabatt eller ett anpassat belopp. 
 6. Bekräfta bytet på översiktsskärmen för byten.
 7. Om priserna skiljer sig för produkterna i bytet kan du:
  - Utfärda en återbetalning till kunden. Du kommer bli ombedd att ange lösenordet för kontoinnehavaren eller medarbetaren som genomförde den ursprungliga försäljningen.
  - Be kunden betala mellanskillnaden med sedvanlig kassarutin.

Kvitton

När du genomför ett byte skapas två kvitton: 

 • Det första kvittot avser de returnerade produkterna. Vi listar värdet av de returnerade produkterna som ”Återbetalningskredit”.
 • Det andra kvittot avser de nya produkterna och hur mycket som betalades med ”Återbetalningskrediten”.

My.zettle.com och rapporter

Du kommer att se två separata transaktioner för bytet på my.zettle.com, säljrapport, kassaregister X och Z-rapporter, och eventuella exporterade Excel-filer.

 • En transaktion som visar de returnerade produkterna. 
 • En transaktion som visar de nya produkterna som antingen är del- eller fullbetalda med värdet av de returnerade produkterna (kallas även ”Återbetalningskredit”).

Vad du inte kan göra

 • Genomföra byten på my.zettle.com.
 • Spara en kundvagn om det finns returnerade artiklar i kundvagnen.

Använda fakturor eller betalningslänkar

 • Du kan inte genomföra byten för försäljningar som ursprungligen betalades med faktura eller betalningslänk 
 • Du kan inte använda en betalningslänk eller faktura för att betala eventuell mellanskillnad vid ett byte.

Byta presentkort, dricks och tidigare byten 

För närvarande kan byten endast genomföras för artiklar som finns i ditt produktbibliotek eller försäljningar med anpassade belopp. Det innebär att du inte kan genomföra byten för exempelvis: 

 • Zettles presentkort
 • Dricks
 • En artikel som sålts som en del av ett annat byte

När du genomför ett byte för en försäljning där anpassat belopp använts får inte beloppet understiga det ursprungliga. 

Hjälpte artikeln dig?