GDPR

Vad är GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för alla företag som hanterar européers personuppgifter och har inneburit den mest genomgripande förändringen av dataskyddslagstiftningen på mer än två decennier. Genom denna förordning har strikta regler införts för hur företag samlar in, lagrar, överför och använder personuppgifter.

GDPR-förordningen är tänkt att uppfylla kraven i den digitala tidsåldern och leda till att privatpersoner återfår kontrollen över sina personuppgifter. Läs mer i vår sekretesspolicy om hur vi arbetar med GDPR för att uppfylla kraven.

Vad innebär GDPR för mig?

GDPR innebär i korthet att du:

  • Har rätt att få mer ingående information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Information om detta finns i vår sekretesspolicy.
  • Har utökade rättigheter när du är registrerad, såsom rätten till radering, invändning eller rättelse.

Vill du veta mer om GDPR?

EU kommissionen har mycket värdefull information om personuppgifter och GDPR. Läs mer här.

National Commission for Data Protection (CNPD), som är vår ledande dataskyddsmyndighet, tillhandahåller värdefull information. Du kan även hitta information hos din lokala dataskyddsmyndighet, läs mer på Integritetsskyddsmynidghetens (IMO) hemsida.

Vårt GDPR-åtagande

Att din information ska vara säker och trygg är högprioriterat för oss.

Som reglerat finansinstitut måste vi efterleva strikta finansiella och regulatoriska rättsliga skyldigheter och vi tar vårt efterlevnadsansvar, inbegripet dataskyddet, på mycket stort allvar.

Vi har lämpliga riktlinjer och rutiner för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen efterlevs och övervakar fortlöpande ändringar i lagstiftningen. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

Vill du utöva dina rättigheter som registrerad?

Med "registrerad" avses en person som personuppgifter gäller. Om du någon gång vill utöva dina rättigheter som registrerad eller är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, är det bara att du skickar en förfrågan via vårt webbformulär som du hittar här, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Hjälpte artikeln dig?