Artiklar

Produktbiblioteket

Om produktbiblioteket

Produktbiblioteket är navet för alla dina produkter. Det är här du kan lägga in bilder, uppdatera priser och skapa rabatter.

Investera lite tid i att konfigurera ditt bibliotek och utnyttja alla smarta funktioner. Då kommer du att kunna genomföra köp snabbare och dina återbetalningar blir smidigare. När du har ordnat ditt bibliotek och börjat sälja kan du se ditt företags utveckling under Rapporter. Här anges värdefull information som bästsäljare och annan försäljningsstatistik.

Du kan arbeta med ditt produktbibliotek direkt i Zettle Go-appen eller på my.zettle.com. På webbplatsen kan du även utföra mer avancerade uppgifter, som att importera från kalkylark eller massuppdatera produkter och produktvarianter.

Produktbiblioteket på my.zettle.com

Du hittar alla dina produkter under fliken ”Produkter” på my.zettle.com. Här kan du lägga till en ny produkt, importera/exportera till och från kalkylark samt redigera dina befintliga produkter.

I produktlistan kan du söka efter och sortera produkter. Du kan även snabbredigera flera fält samtidigt och enkelt navigera till en specifik produkt.

Sortera kolumner

Genom att klicka på kolumnnamnet kan du ändra hur listan sorteras. Som standard sorteras alla produkter alfabetiskt efter produktnamn (från a till ö, siffror före bokstäver). Om du vill se produkterna i omvänd ordning (från ö till a), klickar du bara på rubriken. Du återgår till standardläget genom att klicka på rubriken en gång till.
Det påverkar inte hur dina produkter visas i Zettle Go-appen om du klickar på kolumnerna för att ändra ordningen på dina produkter.

Hantera kolumner

Uppe i högra hörnet av produktlistan finns en plussymbol. När du klickar på den knappen visas en lista med alternativ för hur du kan anpassa kolumnerna i produktlistan. Du kan välja hur många kolumner du vill.

Du kan även ändra storlek på dina kolumner genom att ställa markören på området mellan kolumnerna. Då visas en linje som du kan klicka på och dra till önskat läge. Om du dubbelklickar på linjen får kolumnen maximal bredd. Dubbelklicka igen så minskar storleken till minimal bredd. Kolumnen utvidgas åt vänster och övriga kolumner följer efter.

Snabbredigeringsläge

Du kommer att se en penna och en papperskorg i slutet av raden om du flyttar muspekaren över en produkt. Om du vill redigera produktinformationen klickar du på pennsymbolen, redigerar direkt i fälten och sparar sedan genom att trycka på symbolen eller på enter.
Klickar du på papperskorgen kommer din produkt att raderas. Denna åtgärd går inte att ångra.

Massradering

Du kan välja flera produkter och sedan radera dem samtidigt genom att klicka på den röda papperskorgen. Det går inte att ångra denna åtgärd och produkterna kommer att raderas permanent.

Produktbiblioteket i Zettle Go-appen

Du hittar alla dina produkter under ”Bibliotek” i Zettle Go-appen. Här kan du organisera dina produkter för att snabbare genomföra köp, lägga till nya produkter samt redigera befintliga.

Lista eller rutnät? 
Produktbiblioteket kan visas på ett par olika sätt. Du kan antingen visa det som ett rutnät (på iPad kan du ändra storleken på ditt rutnät via symbolen upptill). Du kan också svepa åt vänster för att visa ditt bibliotek som en lista med ett sökfält ovanför.

Organisera dina produkter i mappar
Du kan gruppera liknande produkter i mappar, så att du snabbare kan hitta dem i Zettle Go-appen när du tar betalt. Du kan ordna med mappar i appen eller på my.zettle.com.

Lägga till produkter

I Zettle Go-appen
Gå in i ”Bibliotek” och börja med att klicka på ”Redigera”, följt av “+”-tecknet nere till höger. Välj om du vill lägga till ”Produkt” eller ”Rabatt”. Om du väljer ”Produkt” anger du namn, pris, eventuella varianter samt ett foto. Om du har ett företagskonto kan du även välja korrekt momssats för produkten.

my.zettle.com
Logga in på my.zettle.com och gå till ”Produkter”. Klicka på ”Lägg till produkt” uppe till höger och fyll i alla relevanta uppgifter, som namn, pris och lagersaldo. Om du har ett företagskonto kan du även välja korrekt momssats för produkten.

Lägg till flera produkter på samma gång 
Om du har ett stort antal produkter kan du lägga till dem i ditt produktbibliotek på my.zettle.com genom att ladda upp en Excel-fil med all data. Du kan lägga till upp till 2 000 produkter åt gången och processen kan upprepas om du har fler produkter.

När du importerar flera produkter på samma gång kan du också importera lagervärden. Läs hur du kommer igång med lagerfunktionen här.

Lägga in priser

När du skapar en ny produkt i biblioteket kan du välja mellan styckpris och pris baserat på en annan enhet, som kilo eller timme.

Pris per enhet 
Lägg in ett fast pris eller pris per enhet för var och en av dina produkter eller tjänster. Du kan också låta prisfältet vara tomt och ange ett belopp manuellt varje gång du lägger till produkten i varukorgen.

Annan enhet
Du kan också lägga till ett eget pris som baseras på en annan enhet som kilogram eller timmar. Ange bara produktens enhet (t.ex. kg) och pris per enhet. När du sedan lägger till produkten i varukorgen och anger antalet sålda kilogram så kommer priset att beräknas automatiskt.

Ange kategorier 

När du skapar en ny produkt eller ändrar en befintlig produkt kan du bestämma vilken kategori den ska ingå i.

Att lägga till produkter i en viss kategori är användbart, för i så fall kan du filtrera dina försäljningsrapporter så att du kan se hur olika kategorier säljer per vecka, månad, år eller säsong.

I nuläget kan du bara lägga till och se kategorier på my.zettle.com

Lägga till och tilldela kategorier

Oavsett om du skapar en ny produkt eller ändrar i en redan befintlig produkt kan kategorier tilldelas på två olika sätt:

Flera på en gång  – Gå till produktlistan och välj en grupp produkter som du skulle vilja tilldela till samma kategori. Om du t.ex. har flera olika keramikkrukor kan du lägga till kategorin "Keramik" för dessa produkter, så att du kan jämföra dem med dina varor i kategorin "Porslin" i slutet av månaden.

En i taget – Varje produkt har en beskrivningssida (se nedan). Här kan du lägga till en kategori för respektive produkt: skriv in namnet på kategorin i fältet "Kategori” och klicka på "Lägg till ny". 

Du kan dessutom alltid välja och tilldela kategoribeteckningar från befintliga produkter.

 

Viktigt att tänka på när du kategoriserar produkter
Tänk i förväg igenom hur du vill organisera dina produkter. Du kan alltid ändra kategorier i efterhand genom att ta bort dem och skapa nya. Men den nya kategorin visas inte i dina rapporter förrän du har gjort några försäljningar, så om du har haft olika kategorier för en viss produkt kan det se lite konstigt ut till en början.

Ta bort en kategori
Det enda du behöver göra är att klicka på “x” och komma ihåg att spara. Då blir produkten okategoriserad – dvs. den visas utan någon kategori i dina rapporter.

I nuläget är kategorier inte synliga i Zettle Go-appen.

Om du har Zettle Ecommerce kommer du inte att kunna se kategorier i dina rapporter. 

Lägga till varianter

När du säljer en produkt som finns i olika storlekar, färger eller modeller, kan du lägga till flera varianter. Du kan ha upp till tre alternativ per produkt. Varje kombination av alternativ skapar en variant. En produkt kan totalt ha upp till 100 varianter.

Exempel: Du säljer en t-shirt som har två alternativ: storlek och färg. Alternativet storlek har tre värden: small, medium och large. Alternativet färg har två värden: svart och vit. En variant för den här produkten skulle då kunna vara: t-shirt, small, svart.

Notera: Om du vill lägga till flera varianter till en produkt som redan har gamla variantalternativ måste du skapa en ny produkt.

I Zettle Go-appen

 1. Gå till biblioteket, tryck på ”Redigera” och sedan på ”+” i högra hörnet.
 2. Lägg till ett produktnamn. Om du anger försäljningspris och/eller inköpspris tillämpas de automatiskt för alla varianter. Du behöver inte ange streckkod, SKU (artikelnummer) eller hur många produkter du har i lager, eftersom dessa värden läggs till per variant.
 3. Tryck på ”Lägg till alternativ” längst ner på skärmen.
 4. Tryck på ”Lägg till alternativ” för att lägga till ditt första alternativ. Välj mellan de förvalda alternativen i listan eller ange ett eget namn för ditt alternativ.
 5. Nu kan du lägga till värden för ditt alternativ. Tryck på ”Nästa” på tangentbordet eller på plussymbolen för att lägga till alternativvärdet. Upprepa det här steget tills du har lagt till alla värden. Tryck på ”Spara”.
 6. Upprepa steg 4 och 5 tills du har lagt till alla alternativ för din produkt.
 7. Tryck på ”Spara”. Nu visas alla produktvarianter i listan.
 8. Tryck på en variant för att ändra värden som streckkod, lagersaldo och SKU.


my.zettle.com

 1. Klicka på ”Lägg till alternativ” under ”Variant” på produktsidan
 2. Ange ett namn för det första alternativet. Tänk på att alternativen kommer att visas i ditt kassasystem och din webbshop i den ordning du lägger till dem.
 3. Fyll i värden för alternativet. Separera värdena med ett kommatecken eller genom att trycka på Enter.
 4. För att lägga till fler alternativ klickar du åter på ”Lägg till alternativ”. Du kan lägga till upp till tre alternativ per produkt
 5. Dina varianter visas nu i en lista, där du kan fylla i uppgifter som pris, streckkod, lagersaldo och SKU. Om du har fyllt i de här attributen på produktnivån fylls de i automatiskt på variantnivån.

För produkter som saknar varianter visas pris, lagersaldo och frakt bland produktuppgifterna. När du har lagt till varianter redigeras dessa attribut på variantnivå istället för på produktnivå.

Ändra flera varianter på samma gång

Gör så här om du vill redigera flera varianter på samma gång (t.ex. ändra priset på många varianter samtidigt):
I Zettle Go-appen

 1. Gå till biblioteket, tryck på ”Redigera” och sedan på produkten vars varianter du vill ändra.
 2. Tryck på ”Ändra” och välj sedan det du vill ändra på.
 3. Välj de varianter du vill ändra. Du kan även välja flera varianter på samma gång genom att trycka på filtreringsknappen.
 4. Genomför ändringen och klicka på ”Spara”.

my.zettle.com
Gå till ”Variantdetaljer” på produktsidan och markera rutorna för de varianter du vill ändra. Du kan även välja flera varianter på samma gång från rullgardinsmenyn vid rutan längst upp till vänster.

 1. Välj åtgärd i rullgardinsmenyn för ”Åtgärder”.
 2. Gör dina ändringar och klicka på ”Spara”.

Lägga i varukorg och rabatter

Det går bara att lägga produkter i varukorgen och applicera rabatter i Zettle Go-appen.

Lägga i varukorgen
Klickar du på en produkt i ditt bibliotek läggs den i varukorgen. När en produkt ligger där kan du trycka på produkten för att:

 • Öka antalet produkter.
 • Lägga till en kommentar om produkten i fråga. Det kan du även göra när du säljer en produkt där du tillfälligt ändrat priset.
 • Lägga till en rabatt för en specifik produkt.

Lägga till en rabatt 
Gå till ditt produktbibliotek, klicka på ”Redigera” och sedan på ”+”-knappen i det nedre högra hörnet. Välj ”Rabatt”, ange antingen en procentsats eller ett fast belopp och fyll i ett namn.  

Använda rabatt
 
Du kan applicera en rabatt på enskilda artiklar eller på samtliga artiklar i en varukorg. Gå till varukorgen, klicka på ”Rabatt” och ange antingen en procentsats eller ett fast belopp. Du kan även applicera en rabatt på specifika produkter i varukorgen genom att klicka på artikeln och redigera ”Rabatt”-fältet.

Hjälpte artikeln dig?

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support