Produktbiblioteket

Om produktbiblioteket

Produktbiblioteket är navet för alla dina produkter. Det är här du kan lägga in bilder, uppdatera priser och skapa rabatter.

Investera lite tid i att konfigurera ditt bibliotek och utnyttja alla smarta funktioner. Då kommer du att kunna genomföra köp snabbare och dina återbetalningar blir smidigare. När du har ordnat ditt bibliotek och börjat sälja kan du se ditt företags utveckling under Rapporter. Här anges värdefull information som bästsäljare och annan försäljningsstatistik.

Du kan arbeta med ditt produktbibliotek direkt i Zettle Go-appen eller på my.zettle.com. På webbplatsen kan du även utföra mer avancerade uppgifter, som att importera från kalkylark eller massuppdatera produkter och produktvarianter.

Produktbiblioteket på my.zettle.com

Du hittar alla dina produkter under fliken ”Produkter” på my.zettle.com. Här kan du lägga till en ny produkt, importera/exportera till och från kalkylark samt redigera dina befintliga produkter.

I produktlistan kan du söka efter och sortera produkter. Du kan även snabbredigera flera fält samtidigt och enkelt navigera till en specifik produkt.

Sortera kolumner

Genom att klicka på kolumnnamnet kan du ändra hur listan sorteras. Som standard sorteras alla produkter alfabetiskt efter produktnamn (från a till ö, siffror före bokstäver). Om du vill se produkterna i omvänd ordning (från ö till a), klickar du bara på rubriken. Du återgår till standardläget genom att klicka på rubriken en gång till.

Det påverkar inte hur dina produkter visas i Zettle Go-appen om du klickar på kolumnerna för att ändra ordningen på dina produkter.

Hantera kolumner

Uppe i högra hörnet av produktlistan finns en plussymbol. När du klickar på den knappen visas en lista med alternativ för hur du kan anpassa kolumnerna i produktlistan. Du kan välja hur många kolumner du vill.

Du kan även ändra storlek på dina kolumner genom att ställa markören på området mellan kolumnerna. Då visas en linje som du kan klicka på och dra till önskat läge. Om du dubbelklickar på linjen får kolumnen maximal bredd. Dubbelklicka igen så minskar storleken till minimal bredd. Kolumnen utvidgas åt vänster och övriga kolumner följer efter.

Snabbredigeringsläge

Du kommer att se en penna och en papperskorg i slutet av raden om du flyttar muspekaren över en produkt. Om du vill redigera produktinformationen klickar du på pennsymbolen, redigerar direkt i fälten och sparar sedan genom att trycka på symbolen eller på enter.

Klickar du på papperskorgen kommer din produkt att raderas. Denna åtgärd går inte att ångra.

Massradering

Du kan välja flera produkter och sedan radera dem samtidigt genom att klicka på den röda papperskorgen. Det går inte att ångra denna åtgärd och produkterna kommer att raderas permanent.

Produktbiblioteket i Zettle Go-appen

I Zettle Go-appen hittar du alla dina produkter under fliken Bibliotek. Här kan du organisera dina produkter för att snabbare registrera köp, lägga till nya produkter samt ändra befintliga.

Lista eller rutnät?
Produktbiblioteket kan visas på ett par olika sätt.

 • På iOS
  Du kan antingen visa det som ett rutnät (på iPad kan du ändra storleken på ditt rutnät via symbolen upptill). Du kan också svepa åt vänster för att visa ditt bibliotek som en lista med ett sökfält ovanför.

 • På Android
  Du kan antingen visa biblioteket som ett rutnät eller använda sökfältet längst upp på skärmen.

 • På Zettle Terminal
  Du kan antingen visa biblioteket som ett rutnät eller använda sökfältet längst upp på skärmen.

Organisera produkter i Zettle Go-appen

Det finns flera sätt att organisera produktutbudet för att göra det lättare att hitta produkt- och rabattpaneler:

 • Använd dra och släpp för att justera ordningen på produkterna

 • Lägg till en bakgrundsfärg eller bild i en produktpanel Läs mer om produktbilder

 • Samla produkter i en mapp

Allt detta görs i redigeringsläget i vyn för säljare.

Organisera dina produkter i mappar
Du kan gruppera liknande produkter i mappar, så att du snabbare kan hitta dem i Zettle Go-appen. Detta går att göra i Zettle Go-appen eller på my.zettle.com.

 • På iOS
  - Gå till redigeringsläget i vyn för säljare
  - Skapa en ny mapp genom att dra en produkt till en annan produkt
  - Radera mappen genom att dra alla produkter ur mappen
  - Byt namn på mappen genom att utöka mappen och trycka på namnfältet

 • På Android
  - Gå till redigeringsläget i vyn för säljare genom att trycka på pennikonen och den produkt som du vill uppdatera
  - Bläddra nedåt till fältet Mapp
  - Lägg till en ny mapp genom att trycka på ikonen "+"
  - Radera och byt namn på mappar genom att trycka på ikonen för fler alternativ ('...')

 • På Zettle Terminal
  - Gå till redigeringsläget i vyn för säljare genom att trycka på pennikonen och den produkt som du vill uppdatera
  - Bläddra nedåt till fältet Mapp
  - Lägg till en ny mapp genom att trycka på ikonen "+"
  - Tilldela och ta bort mappar i vyn Produktinformation för varje produkt

 • my.zettle.com
  - Assign and unassign folders in the Product Details view of each Product

Bra att veta:  

 • Säljrapporter och kvitton påverkas inte om en produkt raderas
 • Det går inte att dölja en produkt som inte är till salu

Lägga till produkter

I Zettle Go-appen

Gå in i biblioteket. Klicka först på Ändra-knappen och därefter på det blå "+"-tecknet till höger. Välj om du vill lägga till produkt eller rabatt. Om du väljer produkt, skriver du sedan in namnet på produkten. Lägg in priset, eventuella varianter och ett foto*. Du kan även välja rätt momssats för produkten om det krävs för din verksamhet.

*Zettle Terminal-användare kan inte ta foton. Gå till my.zettle.com för att lägga till foton till dina produkter.


my.zettle.com

Logga in på my.zettle.com och gå till ”Produkter”. Klicka på ”Lägg till produkt” uppe till höger och fyll i alla relevanta uppgifter, som namn, pris och lagersaldo. Om du har ett företagskonto kan du även välja korrekt momssats för produkten.

Lägg till flera produkter på samma gång 
Om du har ett stort antal produkter kan du lägga till dem i ditt produktbibliotek på my.zettle.com genom att ladda upp en Excel-fil med all data. Du kan lägga till upp till 2 000 produkter åt gången och processen kan upprepas om du har fler produkter.

När du importerar flera produkter på samma gång kan du också importera lagervärden. Läs hur du kommer igång med lagerfunktionen här.

Uppdatering av priser och moms på flera produkter på en gång
Uppdatering av flera priser, momssatser, lagerantal och andra fält kan göras med importfunktionen. Läs mer om hur du använder import för att uppdatera produktinformation.

Lägga till bilder till produkter

Använd bilder för att göra det enklare att hitta produkterna i Zettle Go-appen. Lägg till och radera bilder genom att trycka på platshållaren i vyn Produktinformation i Zettle Go-appen eller på my.zettle.com.

Färgen på panelerna kan också anges i den här menyn.

Använda bilder på produkter online
Produkter som säljs online kan ha upp till 25 bilder. Läs mer om tillgängliga integrationer för e-handel.

Lägga in priser

När du skapar en ny produkt i biblioteket kan du välja mellan styckpris och pris baserat på en annan enhet, som kilo eller timme.

Pris per enhet 
Lägg in ett fast pris eller pris per enhet för var och en av dina produkter eller tjänster. Du kan också låta prisfältet vara tomt och ange ett belopp manuellt varje gång du lägger till produkten i varukorgen.

Annan enhet
Du kan också lägga till ett eget pris som baseras på en annan enhet som kilogram eller timmar. Ange bara produktens enhet (t.ex. kg) och pris per enhet. När du sedan lägger till produkten i varukorgen och anger antalet sålda kilogram så kommer priset att beräknas automatiskt.

Inköpspris
Kostnaden (för dig) för varan – är valfri att lägga till här. Inköpspris är bra att lägga till eftersom det kommer att användas i rapporter för att beräkna vinst och vinstmarginal.

Flexibla priser
Fältet Pris kan hoppas över när du lägger till en produkt. Då har du möjlighet att ange priset på produkten när du lägger till den i varukorgen.

Ange kategorier

Genom att lägga till specifika kategorier för nya och befintliga produkter kan du filtrera dina säljrapporter och se hur olika kategorier har sålt per vecka, månad, år eller säsong. 

Hantera kategorier på my.zettle.com

Oavsett om du skapar en ny produkt eller ändrar i en produkt som redan finns, kan kategorier tilldelas på två olika sätt:  

Tilldela flera på en gång
I produktlistan kan du ange en produktgrupp som du vill tilldela till samma kategori. Om du till exempel har olika keramikkrukor kan du lägga till dem i kategorin "keramik" så att du kan jämför dem med sina artiklar i kategorin "porslin" i slutet av månaden. Produkterna kan även tilldelas i kategorier med hjälp av importfunktionen.

Tilldela en produkt åt gången
Varje produkt har en sida med beskrivning (se nedan). Här kan du lägga till en kategori för respektive produkt genom att skriva i fältet "Kategori" och klicka på "Lägg till ny".
Du kan dessutom alltid välja och tilldela kategorier som du har skapat tidigare.

Ta bort en kategori från en produkt
Klicka bara på "x" och spara. Åtgärden innebär att produkten är okategoriserad, vilket gör att den inte ingår i någon kategori i dina rapporter.

Radera eller byta namn på en kategori
Borttagning och namnbyte på kategorier görs genom att gå till vyn för Kategoriermy.zettle.com.

Skapa och tilldela kategorier i Zettle Go-appen

Oavsett om du skapar en ny produkt eller ändrar i en redan befintlig produkt tilldelar du kategorier i produktinformationen i Zettle Go:

Nya och befintliga produkter
Börja med att trycka på Redigera-knappen i produktbiblioteket och tryck därefter på plustecknet för att skapa en ny produkt. Då öppnas en ny vy där du kan lägga till produktbeskrivningar.
Gå till alternativet Tilldela kategori och skriv in namnet på din kategori. Tryck därefter på plustecknet.
Kategorin väljs då automatiskt och när du går tillbaka till produktbeskrivningssidan ser du att kategorin har lagts till. Glöm inte att spara dina ändringar. 

Du kan dessutom alltid välja och tilldela kategorier som du har skapat tidigare.

Filtrera efter kategori i Zettle Go-appen
Du kan använda kategorier för att filtrera produktlistan i Zettle Go-appen genom att trycka på filtrera-symbolen i vyn Sök. Om du inte har några kategorier kan du enkelt skapa dem för en produkt genom att följa stegen ovan. Om du har kategorier, men ett fåtal produkter inte är kategoriserade, kommer filtret att ange alternativet ”okategoriserat”.

Ta bort en kategori från en produkt
Vill du ta bort en kategori är det bara att du trycker på den. Då blir produkten okategoriserad.

Viktigt att komma ihåg när du kategoriserar produkter
Du kan ändra kategorier senare genom att skapa nya kategorier eller byta namn på dem. Det nya namnet kommer dock inte att visas i dina säljrapporter förrän du har sålt den uppdaterade produkten en gång. De föregående försäljningarna bibehåller det tidigare namnet på kategorin.

Lägga till varianter

När du säljer en produkt som finns i olika storlekar, färger eller modeller, kan du lägga till flera varianter. Du kan ha upp till tre alternativ per produkt. Varje kombination av alternativ skapar en variant. En produkt kan totalt ha upp till 100 varianter.

Exempel: Du säljer en t-shirt som har två alternativ: storlek och färg. Alternativet storlek har tre värden: small, medium och large. Alternativet färg har två värden: svart och vit. En variant för den här produkten skulle då kunna vara: t-shirt, small, svart.

Notera: Om du vill lägga till flera varianter till en produkt som redan har gamla variantalternativ måste du skapa en ny produkt.

I Zettle Go-appen

 1. Gå till biblioteket, tryck på ”Redigera” och sedan på ”+” i högra hörnet.

 2. Lägg till ett produktnamn. Om du anger försäljningspris och/eller inköpspris tillämpas de automatiskt för alla varianter. Du behöver inte ange streckkod, SKU (artikelnummer) eller hur många produkter du har i lager, eftersom dessa värden läggs till per variant.

 3. Tryck på ”Lägg till alternativ” längst ner på skärmen.

 4. Tryck på ”Lägg till alternativ” för att lägga till ditt första alternativ. Välj mellan de förvalda alternativen i listan eller ange ett eget namn för ditt alternativ.

 5. Nu kan du lägga till värden för ditt alternativ. Tryck på ”Nästa” på tangentbordet eller på plussymbolen för att lägga till alternativvärdet. Upprepa det här steget tills du har lagt till alla värden. Tryck på ”Spara”.

 6. Upprepa steg 4 och 5 tills du har lagt till alla alternativ för din produkt.

 7. Tryck på ”Spara”. Nu visas alla produktvarianter i listan.

 8. Tryck på en variant för att ändra värden som streckkod, lagersaldo och SKU.

my.zettle.com

 1. Klicka på ”Lägg till alternativ” under ”Variant” på produktsidan.

 2. Ange ett namn för det första alternativet. Tänk på att alternativen kommer att visas i ditt kassasystem och din webbshop i den ordning du lägger till dem.

 3. Fyll i värden för alternativet. Separera värdena med ett kommatecken eller genom att trycka på Enter.

 4. För att lägga till fler alternativ klickar du åter på ”Lägg till alternativ”. Du kan lägga till upp till tre alternativ per produkt.

 5. Dina varianter visas nu i en lista, där du kan fylla i uppgifter som pris, streckkod, lagersaldo och SKU. Om du har fyllt i de här attributen på produktnivån fylls de i automatiskt på variantnivån.

För produkter som saknar varianter visas pris, lagersaldo och frakt bland produktuppgifterna. När du har lagt till varianter redigeras dessa attribut på variantnivå istället för på produktnivå.

Ändra flera varianter på samma gång

Gör så här om du vill redigera flera varianter på samma gång (t.ex. ändra priset på många varianter samtidigt):

I Zettle Go-appen

 1. Gå till biblioteket, tryck på ”Redigera” och sedan på produkten vars varianter du vill ändra.

 2. Tryck på ”Ändra” och välj sedan det du vill ändra på.

 3. Välj de varianter du vill ändra. Du kan även välja flera varianter på samma gång genom att trycka på filtreringsknappen.

 4. Genomför ändringen och klicka på ”Spara”.

my.zettle.com

Gå till ”Variantdetaljer” på produktsidan och markera rutorna för de varianter du vill ändra. Du kan även välja flera varianter på samma gång från rullgardinsmenyn vid rutan längst upp till vänster.

 1. Välj åtgärd i rullgardinsmenyn för ”Åtgärder”.

 2. Gör dina ändringar och klicka på ”Spara”.

Lägga i varukorg och rabatter

Det går bara att lägga produkter i varukorgen och applicera rabatter i Zettle Go-appen.

Lägga i varukorgen
Klickar du på en produkt i ditt bibliotek läggs den i varukorgen. När en produkt ligger där kan du trycka på produkten för att:

 • Öka antalet produkter.

 • Lägga till en kommentar om produkten i fråga. Det kan du även göra när du säljer en produkt där du tillfälligt ändrat priset.

 • Lägga till en rabatt för en specifik produkt.

Lägga till en rabatt 
Gå till ditt produktbibliotek, klicka på ”Redigera” och sedan på ”+”-knappen i det nedre högra hörnet. Välj ”Rabatt”, ange antingen en procentsats eller ett fast belopp och fyll i ett namn.  

Använda rabatt  
Du kan applicera en rabatt på enskilda artiklar eller på samtliga artiklar i en varukorg. Gå till varukorgen, klicka på ”Rabatt” och ange antingen en procentsats eller ett fast belopp. Du kan även applicera en rabatt på specifika produkter i varukorgen genom att klicka på artikeln och redigera ”Rabatt”-fältet.

Skanning och utskrift av streckkod

Läs mer om skanning av streckkoder med kameran på din enhet eller lär dig om den inbyggda streckkodsskannern i Zettle Terminal.

Utskrift av streckkod
Utskrift av streckkod är tillgänglig på iOS och Android. Etiketter skrivs ut från vyn Produktdetaljer till en skrivare som är ansluten via Bluetooth eller wifi. Etiketten innehåller följande information: streckkod, artikelnummer, produktnamn och pris. 

Läs mer om kompatibla skrivare.

Ta emot betalningar utan produkter

När du inte vill använda produkter kan du även ta emot betalningar genom att ange försäljningens totalbelopp.

 • iOS / iPhone
  Välj Belopp i menyn

 • iOS / iPad
  Tryck på ikonen Belopp i varukorgen

 • Android
  Välj Belopp i listrutan i vyn för säljare

 • Zettle Terminal
  Välj Belopp i listrutan i vyn för säljare

Läs mer om att ta emot betalningar.

Sidor

(BETA för Zettle Android-appen och Zettle Terminal)

Om Sidor

 • Sidor är ett nytt sätt att strukturera och ordna ditt produktbibliotek för att göra det lättare för dig att hitta dina varor.

 • Sidor är särskilt användbara om man har stora produktbibliotek.

 • Du kan ha upp till 10 sidor åt gången.

 • Du behöver ha vissa produkter i produktbiblioteket innan du kan visa dem på en sida.

Du kan skapa en sida med upp till 50 produkter och gå till kassan direkt från den sidan. Du kan till exempel lägga dina populäraste produkter på en enda sida för att passa den hektiska lunchtiden. Du kan också gruppera alla reavaror eller produkter som säljs på en viss plats.

Komma igång med sidor

Du kan konfigurera sidor på en mobil enhet eller genom att logga in på my.zettle.com på en dator.

I Zettle Android-appen eller på Zettle Terminal:

 1. Gå till "Sälj"

 2. I rullgardinsmenyn högst upp väljer du "Sidor".

 3. Välj "Kom igång" för att börja skapa dina sidor.

 4. Ange ett namn på den första sidan och tryck sedan på "+" eller Enter.

 5. Fortsätt tills du har skapat alla dina sidor. Tryck sedan på ”Spara”.

my.zettle.com:

 1. Logga in på my.zettle.com.

 2. Välj "Sidor" från sidomenyn.

 3. Välj "Kom igång" för att börja skapa dina sidor.

 4. Ange ett namn på den första sidan och tryck sedan på "+" eller Enter.

 5. Fortsätt tills du har skapat alla dina sidor. Tryck sedan på ”Spara”.

Visa produkter på en sida

I Zettle Android-appen eller på Zettle Terminal:

 1. För att välja ut produkter till din sida gör du så här:

  a. Använd panelen "Välj objekt" i rutnätet på sidan.

  ELLER

  b. Använd knappen "Välj sidobjekt". På mobilen hittar du detta under "Alternativ".

 2. Välj de produkter du vill visa på sidan och tryck på "Nästa".

 3. Flytta produkterna genom att dra i dem tills du är nöjd med layouten. Välj "Klar" för att spara dina ändringar och slutföra redigeringen.

Vanliga frågor

Hur redigerar jag mina sidor i appen när jag är klar med konfigurationen?
Gå till Sidor i ditt produktbibliotek och tryck på ikonen "Ändra".

Hur många sidor kan jag skapa?
Du kan ha upp till 10 sidor åt gången. Om du vill skapa en ny sida efter att du skapat 10 sidor behöver du ersätta en befintlig sida genom att ta bort den.

Hur tar jag bort en sida?

I Zettle Android-appen eller på Zettle Terminal:

 1. Gå till Sidor och välj ikonen "Ändra".

 2. Välj "Alternativ" och sedan "Hantera sidor".

 3. Tryck på ikonen "Papperskorgen" för varje sida du vill ta bort.

 4. Välj "Spara" för att slutföra ändringarna.

my.zettle.com:

 1. Gå till Sidor i sidomenyn.

 2. Välj "Hantera sidor".

 3. Tryck på ikonen "Papperskorgen" för varje sida du vill ta bort.

 4. Välj "Spara" för att slutföra ändringarna.

Hur tar jag bort en produkt från en sida?
Du kan ta bort en produkt eller en vara från en sida utan att ta bort den från ditt produktbibliotek. Produkten kommer fortfarande att visas på andra sidor som du har lagt den på.

 1. Gå till Sidor på mobilen och välj ikonen "Ändra" eller till Sidor på my.zettle.com.

 2. Gå till sidan där du vill ta bort en produkt.

 3. Tryck på "X" på produkten som du vill ta bort från sidan.

 4. Tryck på "Klar" för att spara dina ändringar och slutföra redigeringen.

Hur ändrar jag ordningen på mina sidor?
Du kan ändra i vilken ordning sidorna visas i produktbiblioteket genom att flytta om dem där du skapade dem.

I Zettle Android-appen eller på Zettle Terminal:

 1. Gå till Sidor och välj ikonen "Ändra".

 2. Välj "Alternativ" och sedan "Hantera sidor".

 3. Ändra ordningen på sidan genom att dra den med den prickade ikonen.

 4. Välj "Spara" för att slutföra ändringarna.

På datorn:

 1. Gå till Sidor i sidomenyn.

 2. Välj "Hantera sidor".

 3. Ändra ordningen på sidan genom att dra den med den prickade ikonen.

 4. Välj "Spara" för att slutföra ändringarna.

Hur går jag tillbaka till "Sälj" från "Ändra sidor" på mobilen?
Du kan sluta redigera sidor och gå tillbaka till vyn "Sälj" på mobilen genom att välja knappen "Klar" på vilken skärm med rutnät som helst. Detta sparar också alla dina ändringar, inklusive funktionen att välja eller ordna dina objekt.

Du kan också trycka på "X" -ikonen i det övre vänstra hörnet på vilken skärm som helst, men du behöver trycka på ”Klar” för att inte förlora ändringarna.

Hur många produkter kan jag visa på en sida?
Du kan lägga till upp till 50 produkter på en sida.

Jag har nått det högsta antalet produkter på en sida. Hur kan jag lägga till nya produkter på den här sidan?
Avmarkera några produkter med hjälp av kryssrutan eller gå tillbaka till sidan du vill ändra och tryck på "X" vid produkten som du vill ta bort. Välj sedan de nya produkterna som ska visas.

Kan jag visa en produkt på flera sidor?
Ja, det går.

Hjälpte artikeln dig?