Produktbiblioteket

Om produktbiblioteket

Produktbiblioteket är navet för alla dina produkter. Det är här du kan lägga in bilder, uppdatera priser och skapa rabatter.

Investera lite tid i att konfigurera ditt bibliotek och utnyttja alla smarta funktioner. Då kommer du att kunna genomföra köp snabbare och dina återbetalningar blir smidigare. När du har ordnat ditt bibliotek och börjat sälja kan du se ditt företags utveckling under Rapporter. Här anges värdefull information som bästsäljare och annan försäljningsstatistik.

Du kan arbeta med ditt produktbibliotek direkt i Zettle Go-appen eller på my.zettle.com. På webbplatsen kan du även utföra mer avancerade uppgifter, som att importera från kalkylark eller massuppdatera produkter och produktvarianter.

Produktbiblioteket på my.zettle.com

Du hittar alla dina produkter under fliken ”Produkter” på my.zettle.com. Här kan du lägga till en ny produkt, importera/exportera till och från kalkylark samt redigera dina befintliga produkter.

I produktlistan kan du söka efter och sortera produkter. Du kan även snabbredigera flera fält samtidigt och enkelt navigera till en specifik produkt.

Sortera kolumner

Genom att klicka på kolumnnamnet kan du ändra hur listan sorteras. Som standard sorteras alla produkter alfabetiskt efter produktnamn (från a till ö, siffror före bokstäver). Om du vill se produkterna i omvänd ordning (från ö till a), klickar du bara på rubriken. Du återgår till standardläget genom att klicka på rubriken en gång till.
Det påverkar inte hur dina produkter visas i Zettle Go-appen om du klickar på kolumnerna för att ändra ordningen på dina produkter.

Hantera kolumner

Uppe i högra hörnet av produktlistan finns en plussymbol. När du klickar på den knappen visas en lista med alternativ för hur du kan anpassa kolumnerna i produktlistan. Du kan välja hur många kolumner du vill.

Du kan även ändra storlek på dina kolumner genom att ställa markören på området mellan kolumnerna. Då visas en linje som du kan klicka på och dra till önskat läge. Om du dubbelklickar på linjen får kolumnen maximal bredd. Dubbelklicka igen så minskar storleken till minimal bredd. Kolumnen utvidgas åt vänster och övriga kolumner följer efter.

Snabbredigeringsläge

Du kommer att se en penna och en papperskorg i slutet av raden om du flyttar muspekaren över en produkt. Om du vill redigera produktinformationen klickar du på pennsymbolen, redigerar direkt i fälten och sparar sedan genom att trycka på symbolen eller på enter.
Klickar du på papperskorgen kommer din produkt att raderas. Denna åtgärd går inte att ångra.

Massradering

Du kan välja flera produkter och sedan radera dem samtidigt genom att klicka på den röda papperskorgen. Det går inte att ångra denna åtgärd och produkterna kommer att raderas permanent.

Produktbiblioteket i Zettle Go-appen

I Zettle Go-appen hittar du alla dina produkter under fliken Bibliotek. Här kan du organisera dina produkter för att snabbare registrera köp, lägga till nya produkter samt ändra befintliga.

Lista eller rutnät?
Produktbiblioteket kan visas på ett par olika sätt.

 • På iOS
  Du kan antingen visa det som ett rutnät (på iPad kan du ändra storleken på ditt rutnät via symbolen upptill). Du kan också svepa åt vänster för att visa ditt bibliotek som en lista med ett sökfält ovanför.
 • På Android
  Du kan antingen visa biblioteket som ett rutnät eller använda sökfältet längst upp på skärmen.
 • På Zettle Terminal
  Du kan antingen visa biblioteket som ett rutnät eller använda sökfältet längst upp på skärmen.

Organisera dina produkter i mappar
Du kan gruppera liknande produkter i mappar, så att du snabbare kan hitta dem i Zettle Go-appen. Detta går att göra i Zettle Go-appen eller på my.zettle.com.

Lägga till produkter

I Zettle Go-appen
Gå in i biblioteket. Klicka först på Ändra-knappen och därefter på det blå "+"-tecknet till höger. Välj om du vill lägga till produkt eller rabatt. Om du väljer produkt, skriver du sedan in namnet på produkten. Lägg in priset, eventuella varianter och ett foto*. Du kan även välja rätt momssats för produkten om det krävs för din verksamhet.

*Zettle Terminal-användare kan inte ta foton. Gå till my.zettle.com för att lägga till foton till dina produkter.
my.zettle.com
Logga in på my.zettle.com och gå till ”Produkter”. Klicka på ”Lägg till produkt” uppe till höger och fyll i alla relevanta uppgifter, som namn, pris och lagersaldo. Om du har ett företagskonto kan du även välja korrekt momssats för produkten.

Lägg till flera produkter på samma gång 
Om du har ett stort antal produkter kan du lägga till dem i ditt produktbibliotek på my.zettle.com genom att ladda upp en Excel-fil med all data. Du kan lägga till upp till 2 000 produkter åt gången och processen kan upprepas om du har fler produkter.

När du importerar flera produkter på samma gång kan du också importera lagervärden. Läs hur du kommer igång med lagerfunktionen här.

Lägga in priser

När du skapar en ny produkt i biblioteket kan du välja mellan styckpris och pris baserat på en annan enhet, som kilo eller timme.

Pris per enhet 
Lägg in ett fast pris eller pris per enhet för var och en av dina produkter eller tjänster. Du kan också låta prisfältet vara tomt och ange ett belopp manuellt varje gång du lägger till produkten i varukorgen.

Annan enhet
Du kan också lägga till ett eget pris som baseras på en annan enhet som kilogram eller timmar. Ange bara produktens enhet (t.ex. kg) och pris per enhet. När du sedan lägger till produkten i varukorgen och anger antalet sålda kilogram så kommer priset att beräknas automatiskt.

Ange kategorier

Genom att lägga till specifika kategorier för nya och befintliga produkter kan du filtrera dina försäljningsrapporter och se hur olika kategorier har sålt per vecka, månad, år eller säsong.

Skapa och tilldela kategorier på my.zettle.com

Oavsett om du skapar en ny produkt eller ändrar i en produkt som redan finns, kan kategorier tilldelas på två olika sätt:

Flera på en gång
Gå till produktlistan och välj en grupp produkter som du skulle vilja tilldela till samma kategori. Om du t.ex. har flera olika keramikkrukor kan du lägga till kategorin ”Keramik” för dessa produkter, så att du kan jämföra dem med dina varor i kategorin ”Porslin” i slutet av månaden.

En i taget
Varje produkt har en beskrivningssida (se nedan). Här kan du lägga till en kategori för respektive produkt: skriv in namnet på kategorin i fältet ”Kategori” och klicka på ”Lägg till ny”.

Du kan dessutom alltid välja och tilldela kategorier som du har skapat tidigare.

Ta bort en kategori
Det enda du behöver göra är att klicka på ”x” och komma ihåg att spara. Då blir produkten okategoriserad – dvs. den visas utan någon kategori i dina rapporter.

Skapa och tilldela kategorier i Zettle Go-appen

Oavsett om du skapar en ny produkt eller ändrar i en produkt du redan har kan du tilldela kategorier i produktinformationen i Zettle Go.

Nya och befintliga produkter
Börja med att skapa en ny produkt eller redigera en produkt du redan har. Då öppnas en ny vy där du kan lägga till produktinformation.

På sidan ser du ett nytt fält som heter ”Tilldela kategori”. Klicka på det för att visa en ny vy. Där anger du kategorins namn och trycker sedan på plustecknet.

Kategorin väljs då automatiskt och när du går tillbaka till produktbeskrivningssidan ser du att kategorin har lagts till. Glöm inte att spara dina ändringar.

Du kan dessutom alltid välja och tilldela kategorier som du har skapat tidigare.

Ta bort en kategori från en produkt
Vill du ta bort en kategori är det bara att du trycker på den. Då blir produkten okategoriserad.

Filtrera efter kategori i listvyn
Du kan använda kategorier för att filtrera produktlistan i Zettle Go-appen. Svep åt vänster i biblioteket och klicka på filtrera-symbolen. Om du inte har några kategorier kan du enkelt skapa dem för en produkt genom att följa stegen ovan.

Obs: Om du har kategorier, men ett fåtal produkter inte är kategoriserade, kommer filtret att ange alternativet ”okategoriserat”.

Viktigt att tänka på när du kategoriserar produkter

Du kan alltid ändra kategorin för en produkt i efterhand genom att skapa nya. Men den nya kategorin visas inte i dina rapporter förrän du har gjort ett antal försäljningar, så om du har haft olika kategorier för en viss produkt kan det behövas några försäljningar innan den visas korrekt i dina rapporter. 

Lägga till varianter

När du säljer en produkt som finns i olika storlekar, färger eller modeller, kan du lägga till flera varianter. Du kan ha upp till tre alternativ per produkt. Varje kombination av alternativ skapar en variant. En produkt kan totalt ha upp till 100 varianter.

Exempel: Du säljer en t-shirt som har två alternativ: storlek och färg. Alternativet storlek har tre värden: small, medium och large. Alternativet färg har två värden: svart och vit. En variant för den här produkten skulle då kunna vara: t-shirt, small, svart.

Notera: Om du vill lägga till flera varianter till en produkt som redan har gamla variantalternativ måste du skapa en ny produkt.

I Zettle Go-appen

 1. Gå till biblioteket, tryck på ”Redigera” och sedan på ”+” i högra hörnet.
 2. Lägg till ett produktnamn. Om du anger försäljningspris och/eller inköpspris tillämpas de automatiskt för alla varianter. Du behöver inte ange streckkod, SKU (artikelnummer) eller hur många produkter du har i lager, eftersom dessa värden läggs till per variant.
 3. Tryck på ”Lägg till alternativ” längst ner på skärmen.
 4. Tryck på ”Lägg till alternativ” för att lägga till ditt första alternativ. Välj mellan de förvalda alternativen i listan eller ange ett eget namn för ditt alternativ.
 5. Nu kan du lägga till värden för ditt alternativ. Tryck på ”Nästa” på tangentbordet eller på plussymbolen för att lägga till alternativvärdet. Upprepa det här steget tills du har lagt till alla värden. Tryck på ”Spara”.
 6. Upprepa steg 4 och 5 tills du har lagt till alla alternativ för din produkt.
 7. Tryck på ”Spara”. Nu visas alla produktvarianter i listan.
 8. Tryck på en variant för att ändra värden som streckkod, lagersaldo och SKU.


my.zettle.com

 1. Klicka på ”Lägg till alternativ” under ”Variant” på produktsidan
 2. Ange ett namn för det första alternativet. Tänk på att alternativen kommer att visas i ditt kassasystem och din webbshop i den ordning du lägger till dem.
 3. Fyll i värden för alternativet. Separera värdena med ett kommatecken eller genom att trycka på Enter.
 4. För att lägga till fler alternativ klickar du åter på ”Lägg till alternativ”. Du kan lägga till upp till tre alternativ per produkt
 5. Dina varianter visas nu i en lista, där du kan fylla i uppgifter som pris, streckkod, lagersaldo och SKU. Om du har fyllt i de här attributen på produktnivån fylls de i automatiskt på variantnivån.

För produkter som saknar varianter visas pris, lagersaldo och frakt bland produktuppgifterna. När du har lagt till varianter redigeras dessa attribut på variantnivå istället för på produktnivå.

Ändra flera varianter på samma gång

Gör så här om du vill redigera flera varianter på samma gång (t.ex. ändra priset på många varianter samtidigt):
I Zettle Go-appen

 1. Gå till biblioteket, tryck på ”Redigera” och sedan på produkten vars varianter du vill ändra.
 2. Tryck på ”Ändra” och välj sedan det du vill ändra på.
 3. Välj de varianter du vill ändra. Du kan även välja flera varianter på samma gång genom att trycka på filtreringsknappen.
 4. Genomför ändringen och klicka på ”Spara”.

my.zettle.com
Gå till ”Variantdetaljer” på produktsidan och markera rutorna för de varianter du vill ändra. Du kan även välja flera varianter på samma gång från rullgardinsmenyn vid rutan längst upp till vänster.

 1. Välj åtgärd i rullgardinsmenyn för ”Åtgärder”.
 2. Gör dina ändringar och klicka på ”Spara”.

Lägga i varukorg och rabatter

Det går bara att lägga produkter i varukorgen och applicera rabatter i Zettle Go-appen.

Lägga i varukorgen
Klickar du på en produkt i ditt bibliotek läggs den i varukorgen. När en produkt ligger där kan du trycka på produkten för att:

 • Öka antalet produkter.
 • Lägga till en kommentar om produkten i fråga. Det kan du även göra när du säljer en produkt där du tillfälligt ändrat priset.
 • Lägga till en rabatt för en specifik produkt.

Lägga till en rabatt 
Gå till ditt produktbibliotek, klicka på ”Redigera” och sedan på ”+”-knappen i det nedre högra hörnet. Välj ”Rabatt”, ange antingen en procentsats eller ett fast belopp och fyll i ett namn.  

Använda rabatt
 
Du kan applicera en rabatt på enskilda artiklar eller på samtliga artiklar i en varukorg. Gå till varukorgen, klicka på ”Rabatt” och ange antingen en procentsats eller ett fast belopp. Du kan även applicera en rabatt på specifika produkter i varukorgen genom att klicka på artikeln och redigera ”Rabatt”-fältet.

Hjälpte artikeln dig?