Om rapporter

Fördelen med rapporter

Få en bättre bild av ditt företag och exportera de data du behöver för din bokföring med våra rapporter – de är utformade för att underlätta för dig.

Med våra rapporter får du hjälp med allt från att förstå vad ditt företag behöver varje dag till att få månadsanalyser om hur ditt företag utvecklas så att du kan optimera dina företagsbeslut.

I den här artikeln får du veta mer om våra olika rapporter, hur du kan använda dem och vad siffrorna betyder.

 • Rapporter i appen
  Få en snabb bild av ditt företag i appen.
 • Rapporter på my.zettle.com
  Få detaljerade rapporter om ditt företag så att du kan optimera verksamheten för framtiden.
 • Rapportöversikt på my.zettle.com
  Få en snabb överblick över din försäljning per dag, vecka och månad
 • Försäljningsinfo på my.zettle.com
  Se alla dina data samlade på ett ställe och få en bättre bild av ditt företag.
 • Försäljning per produkt
  Få en överblick över hur det går för dina produkter.
 • Försäljning per kategori
  Se hur det går för de kategorier du har skapat.

Rapporter i appen

Rapporterna i din app är utformade för att ge dig en snabb överblick över din verksamhet.

När du går in under Rapporter visas först en lista över den senaste dagens försäljningsbelopp samt antal försäljningar och returer. Om du vill få en översikt över verksamheten per månad klickar du istället på månadsfliken och får en sammanställning över de senaste månadernas försäljning.

När du klickar på en viss dag eller månad får du en bättre bild av hur det har gått för ditt företag under det aktuella datumintervallet.

Försäljningsinfo

Se företagets viktigaste nyckeltal (summa försäljning, antal köp, antal returer, avgifter, snittbelopp per köp, kontantbetalningar och inlösta presentkort) och klicka på länken ”Visa rapporter” för att se hela den detaljerade rapporten på my.zettle.com.

Toppsäljande produkter

Se vilka produkter som har sålt mest under ett visst datumintervall och försäljningsbeloppet för varje produkt.

Klicka på länken ”Visa rapporter” för att se en fullständig rapport över dina produkter på my.zettle.com.

Exportera data

 • Skriv ut översikten av din försäljningsrapport på din kvittoskrivare eller en vanlig skrivare genom att aktivera rapportutskrift i skrivarinställningarna.

 • Få en pdf-rapport med alla uppgifter som du kan skicka till din redovisningskonsult.

Obs: Det finns inget stöd för Excel-exporter i Go-appen. Om du vill exportera från din telefon kan du göra det på my.zettle.com.

Rapporter på my.zettle.com

Rapportöversikt

Få en snabb överblick över din försäljning
Rapportöversikten ger dig en överblick över din försäljning per dag, vecka och månad.

Här kan du se vilken försäljningskanal du använder mest, vilka betalsätt som är vanligast och vilka produkter som säljer allra bäst. Behöver du titta närmare på något är det bara att du klickar på respektive Visa rapporten-länk, så kommer du till rätt avsnitt i försäljnings- eller produktrapporten.

Viktiga siffror

Under rapportöversiktens Viktiga siffror får du en snabb översikt över företagets viktiga nyckeltal, t.ex. total försäljning, antal köp och snittbelopp per köp under en viss dag, vecka eller månad.

Summering av senaste dagarnas/veckornas/månadernas försäljning

Visar en sammanfattning av din totala försäljning för de senaste tjugo dagarna, veckorna eller månaderna. Detta hjälper dig att se om ditt företag går som förväntat. Det gör det också lättare att upptäcka förändringar i din försäljning.

Försäljnings- och betalningsöversikt

I modulen Försäljningsöversikt får du en snabb översikt över dina försäljningar och returer för en viss tidsperiod, uppdelat efter de olika försäljningskanaler du använder när du säljer med Zettle.

I modulen Betalningsöversikt kan du se en uppdelning av de olika betalsätt som du har tagit emot när du säljer med Zettle. Du kan även se dina totala avgifter.

Om du vill få mer info om dina försäljningar och betalningar, klickar du på länken Visa rapport så dirigeras du till respektive avsnitt på sidan Försäljningsinfo.

Försäljning per timme

I rapportöversiktens dagsvy kan du se ett diagram med försäljning per timme som ger dig försäljningsinfo för den valda dagen.

Diagrammet visar under vilken tid på dagen som försäljningen går bäst så att du kan fatta välgrundade affärsbeslut, t.ex. om du behöver mer personal.

Toppsäljande produkter

Tabellen Toppsäljande produkter visar vilka tio produkter som har sålt bäst en viss dag, vecka eller månad. I tabellen Produktförsäljning visas produktinfo som namn, variant, kategori, antal sålda produkter, returer, rabatter och totalsumma. Klicka på länken Visa rapport för att få en mer ingående bild av hur det går för dina produkter.

Exportera

Du kan exportera detaljerade försäljnings- och produktrapporter från rapportöversikten. I så fall klickar du på Export-knappen högst upp och väljer sedan önskat alternativ. Samma rapporter är även tillgängliga via sidan Försäljningsinfo respektive Försäljning per produkt.

Försäljningsinfo

Din försäljningsinfo ger dig en bättre bild av hur det går för ditt företag och en detaljerad inblick i försäljning, betalningar och personalens resultat. Med vår lättanvända datumväljare får du även försäljningsdata för ett visst datumintervall och kan jämföra dem med förra årets försäljning.

Viktiga siffror

Under Viktiga siffror får du en snabb översikt över företagets viktiga nyckeltal och kan jämföra dem med förra årets siffror.

 • ”Summa försäljning” anger din försäljning inklusive moms
 • ”Antal köp” visar hur många köp du har haft
 • ”Antal returer” visar hur många returer du har haft
 • ”Snittbelopp per köp” visar det genomsnittliga beloppet per kassabesök

Försäljning per månad

Detta diagram visas när du väljer ett datumintervall på över en månad. Visar din försäljning på månadsbasis.

Försäljning per dag

Det här diagrammet visar ditt valda datumintervall mellan 1 och 30 dagar.

Här kan du se under vilka dagar du säljer bäst och hur de står sig jämfört med förra året.

Försäljning per timme

Det här diagrammet visar din försäljning under en viss dag.

Visar under vilken tid på dagen som försäljningen går bäst så att du kan fatta välgrundade beslut.

Betalningar och avgifter

Här visas en översikt över betalningar du har tagit emot, återbetalningar (om du har gjort några sådana) och avgifter i samband med dina betalningar.

I den första tabellen får du en översikt över betalningar mottagna via Zettle och summa mottagna betalningar exklusive avgifter och återbetalningar. I den andra tabellen visas kontantbetalningar och återbetalningar.

Obs: Betalningar mottagna via Zettle omfattar korttransaktioner via kortläsare, betallänkar, fakturor eller via en Klarna-betalning i din Selzintegrationsbutik.

Presentkort

Här får du en översikt över hur många presentkort som har sålts, återbetalats och lösts in med respektive belopp.

Obs: När ett presentkort säljs räknas det inte som försäljning. Det innebär att det inte visas under Summa försäljning och Försäljning per säljkanal förrän det har lösts in.

Försäljning per säljkanal

I tabellen Försäljning per säljkanal får du en översikt över hur mycket pengar du får in och hur stora återbetalningar du har. I denna tabell visas alla olika säljkanaler du använder när du säljer via Zettle.

Säljkanaler

 • Zettle Go-appen – försäljning via kortläsaren som är ansluten till din app
 • Betallänkar – försäljning du har gjort via betallänkar
 • Skickade fakturor – försäljning du har utfärdat en faktura för
 • E-handel – försäljning via en e-handelsintegration
 • Annat kassasystem (SDK) – försäljning via vår kortläsare och en partner

Momssats

Här får du en praktisk översikt över intjänad moms uppdelat efter momssats samt din försäljning exklusive och inklusive moms.

Försäljning per personal

Här får du en översikt över hur det går för dina medarbetare: du kan se både hur mycket de säljer för och antalet försäljningar.

Försäljning per produkt

Se vilka produkter som säljer bäst och vilka som behöver hjälp på traven

I tabellen Försäljning per produkt visas produktinfo som namn, variant, kategori, antal sålda produkter, returer, rabatter och totalsumma.

För att få en bättre bild av produkterna kan du antingen sortera kolumnerna i tabellen eller också filtrera efter medarbetare och kategori. Du kan även skriva ut en rapport eller exportera uppgifterna till Excel.

Läs mer om produkterna och hur du skapar en produkt här.

Försäljning per kategori

Se vilka kategorier som säljer bäst och vilka som behöver hjälp på traven

Tabellen Försäljning per kategori visar hur det går för de kategorier du har skapat för dina produkter.

För att få en bättre bild av kategorierna kan du sortera kolumnerna i tabellen eller filtrera efter medarbetare. Du kan även skriva ut en rapport.

Klicka här för att läsa mer om hur du anger kategorier.

Allmänna funktioner i my.zettle.com

Datumväljare

 Datumväljaren finns i alla våra rapporter i my.zettle.com. Du kan antingen öppna den fullständiga datumväljaren eller också klicka på pilarna intill datumet för att snabbt gå mellan olika datum.

Öppna datumväljaren och välj en genväg från dagens datum till förra året. Du kan också välja egna datum. Så snart du har angett datum laddas vyn om med datumintervallets datum.

I rapportöversikten hittar du en förenklad datumväljare. Använd knapparna till vänster för att växla mellan dag-, vecko- eller månadsvisning. Datumväljaren till höger visar ett eller flera datum för vald dag, vecka eller månad. Klicka på pilarna intill datumet för att snabbt gå mellan olika datum.

Filtrera

Filtrera dina data efter medarbetare och kategori i våra rapporter på my.zettle.com. För att använda filtret klickar du bara på rullgardinsmenyn och väljer vilken medarbetare eller kategori du vill filtrera efter.

Exportera data från my.zettle.com

I de olika rapporterna på my.zettle.com kan du exportera dina data i olika format eller visa dem i utskriftsvänligt format.

För att skapa en export behöver du bara klicka på Exportera-knappen och välja mellan en rapport i pdf- eller Excel-format. Önskar du exportera samtliga data kan du välja Rådata (Excel).

Så snart du klickar på något av alternativen sätter vi igång att generera din rapport. När den är klar visas en bekräftelse längst ner där det står att exporten har laddats ner till din enhet. Fungerar det inte? Klicka i så fall på ”Klicka här”-knappen för att starta om nedladdningen.

Obs: Vilka data som exporteras beror på vilka datumintervall och filtren som du har angett på sidan.

Vanliga frågor

Varför kan jag inte ange någon moms för mina betalningar?

Betalningar är inte momsbelagda och därför tillämpas inte moms här. När du gör en försäljning kan du istället se hur mycket av försäljningen som är moms under "Försäljning per säljkanal".

Varför anges produkter med samma namn dubbelt upp i rapporten Försäljning per produkt?

Det beror på att produktförsäljning sammanställs i rapporter utifrån flera olika attribut: produkt-ID, produktnamn, namn på produktvariant, namn på produktkategori och Om du har ändrat något av dessa attribut för en produkt redovisas det som en ny produkt i din rapport.

Varför visas inte vissa produktattribut i produktrapporten?

 • Det kan bero på att vi nyligen börjat använda det attributet i våra rapporter och därför inte har några historiska data.
 • Det kan bero på att produktbiblioteket på din enhet inte är synkat. Om attributet har lagts till på my.zettle.com, se till så att produktbiblioteket är synkat även i Zettle Go-appen.

Hjälpte artikeln dig?