Bekräfta din identitet

Verifieringsprocessen – så här bekräftar du vem du är.

Vi är ett institut för elektroniska pengar, så vi måste veta vilka vi gör affärer med. Därför kan vi behöva be om vissa dokument som bekräftar din identitet och bostadsadress. Vi kan också be att du lämnar in en fullmakt som visar att du har rätt att företräda företaget.

Om du blir ombedd att bekräfta din identitet behöver du lämna de här uppgifterna innan du kan börja ta emot betalningar.

De dokument och uppgifter du lämnar till oss används enbart för att verifiera ditt konto – de sprids inte vidare till någon annan. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy, som du kan läsa här.

Hur du gör för att bekräfta vem du är

För att du ska kunna använda våra tjänster kan vi fråga efter dokument som bekräftar din identitet och din bostadsadress.

Vi kan också be dig att lämna en fullmakt för att säkerställa att du har rätt att företräda företaget. De dokument och uppgifterna du lämnar till oss används enbart för att verifiera ditt konto – de sprids inte vidare till någon annan.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy, som du kan läsa här.

Så här gör du

Du kan skicka över dina dokument till oss på ett säkert sätt via Zettle-appen (iOS och Android) och my.zettle.com. Vi rekommenderar att du använder appen eftersom den fungerar smidigare just nu. Du hittar mer info om hur du verifierar din identitet under Kom igång i menyn. Därifrån följer du bara instruktionerna och laddar upp de efterfrågade dokumenten.

Vilka typer av dokument är vi ute efter?

Identitetshandling

Vi behöver se ditt namn och personnummer via en officiell id-handling som tydligt anger dessa uppgifter.

Vi kan godta följande typer av id-handlingar:

 • Pass
 • Körkort
 • Nationellt id-kort (i vissa länder vill vi se både fram- och baksida)

Styrkande handling för fullmakt

Vi behöver säkerställa att du har rätt att företräda företaget.Vi behöver få veta ditt namn och din ställning i företaget samt namn och ställning på någon som har laglig rätt att företräda företaget (t.ex. VD eller huvudman). Vi tar fram en särskild handling (en fullmakt) åt dig, så du behöver inte skriva ut eller skanna någonting!

Du kan skicka över den här handlingen till fullmaktsgivaren via:

 • Mejladress
 • Telefonnummer

Därefter behöver fullmaktsgivaren ladda upp en bild av sitt id/pass och underteckna den redan ifyllda handlingen.  Det enda fullmaktsgivaren behöver är en internetanslutning – allting hanteras via Scrive, en lösning för e-signaturer.

Ladda upp dokument

I vissa specialfall kan du behöva ladda upp ett speciellt dokument beroende på din egen situation, var du befinner dig eller vad du har för företag. Det kan t.ex. handla om ett visum eller uppehållstillstånd. Följ bara instruktionerna du har fått i mejlet och ladda upp de dokument som efterfrågas. Du kan ladda upp högst 10 dokument.

Företagsbevis

Vi behöver få se ett officiellt företagsbevis för det företag du har angett. Kontrollera så att alla sidor i ditt dokument kommer med.

Vi kan godta följande typ av dokument:

 • För enskild näringsidkare:
  Registerutdrag från Skatteverket högst 3 månader gammalt
 • För enskild näringsidkare, AB, handelsbolag eller kommanditbolag:
  Registreringsbevis från Bolagsverket högst 3 månader gammalt
 • För ideell förening eller samfällighetsförening:
  Signerat och daterat mötesprotokoll från senaste årsmöte

Företagets ägarstruktur

Vi behöver säkerställa att vi känner till identiteten på alla huvudmän eller personer i ledande ställning för företaget du har angett.

De dokument som behövs är id-handlingar (id-kort, pass eller körkort) för alla huvudmän och personer i ledande ställning i företaget.

Visum/uppehållstillstånd

I vissa fall kan vi behöva få se ett visum eller uppehållstillstånd för att kontrollera så att du har rätt att bedriva näringsverksamhet i landet. Du är kanske född i Brasilien, men har flyttat till Sverige för att arbeta, har startat eget och sedan ansökt om Zettle. I så fall vet vi inte hur länge du har rätt att stanna i Sverige, så därför frågar vi efter fler dokument.

Det dokument som behövs är ett visum eller uppehållstillstånd

Kontakta supporten

I vissa fall behöver din ansökan hanteras manuellt. Står det “Kontakta support“ ber vi dig att kontakta vårt lokala supportteam.

Vad händer när du har laddat upp dina dokument?

När du har skickat in dina dokument granskar vi dem och återkommer så snart som möjligt.

Om dokumenten du har skickat matchar informationen du har registrerat hos oss tidigare kan vi bekräfta din identitet. Du kommer då att kunna börja ta emot kortbetalningar med en gång.

Om informationen i dokumentet du laddar upp inte stämmer, eller inte matchar den du angav när du registrerade dig, kommer du att bli ombedd att ladda upp nya dokument.

Hjälpte artikeln dig?