Att använda kassaregistret

Introduktion

Du kan koppla ett eller flera kassaregister till ditt företagskonto. När du öppnar ett kassaregister på en smartphone eller surfplatta kan du inte öppna samma kassaregister på en annan enhet samtidigt. För att kunna använda två kassaregister samtidigt måste du alltså ha två separata kassaregister. Kassaregistret måste vara öppet för att du ska kunna ta emot betalningar.

Alla betalningar som registrerats i ett kassaregister sammanställs i en Z-rapport när kassaregistret stängs. Du kan se din försäljning uppdelad efter kontanter under Kassaregister > Z-rapporter. Det är viktigt att du stänger kassaregistret i slutet av varje arbetsdag eller arbetsskift för att bokföringen ska bli rättvisande.

Du kan läsa om andra typer av rapporter som finns tillgängliga i Zettle-appen här.

 

Öppna och stäng kassaregistret

Öppna kassaregistret

I början av varje arbetsdag eller arbetsskift öppnar du kassaregistret för att börja göra transaktioner.

Så här gör du:

  1. Logga in i appen (antingen på ägarens konto eller på ett personalkonto).
  2. Gå till Kassaregister i menyn och klicka på Öppna kassaregister.
  3. Fyll i beloppet du har i kassaregistret.

    Du är nu redo att ta emot betalningar med kassaregistret!

Kan jag välja att öppna ett visst kassaregister igen?
När du aktiverar kassaregisterfunktionen visas ett förvalt kassaregister. Om du vill välja ett specifikt kassaregister går du till Mina kassaregister och väljer det kassaregister du vill använda.

Hur ändrar jag till olika adresser för mina kassaregister?
Om du har kassaregister på olika fysiska platser kan du kontakta oss så hjälper vi dig att ändra adressen till varje kassaregister.

Stänga kassaregistret

Att stänga kassaregistret är detsamma som att återställa kassaregistret. Det här måste du göra i slutet av varje arbetsdag eller arbetsskift. När det stängs genereras en Z-dagrapport automatiskt. När kassaregistret har stängts kan du inte göra några transaktioner.

För att stänga kassaregistret följer du dessa steg:

  1. Gå till Kassaregister i menyn.
  2. Klicka på Välj kassaregister.

En Z-rapport genereras automatiskt och kassan återställs. Du kan skriva ut Z-dagrapporten om du har en skrivare ansluten (antingen en kvittoskrivare eller en skrivare som stödjer AirPrint). Du kan också mejla den till ägarens konto.

Om du vill stänga ett kassaregister som är öppet på en annan enhet går du till Mina kassaregister. Där väljer du kassaregistret och följer samma steg som ovan.

Rapporter

X-dagrapport
En X-dagrapport är en sammanställning av försäljningen från ett kassaregister sedan den senaste gången det stängdes. Du kan skriva ut eller skicka en X-dagrapport via mejl när som helst under ett arbetsskift.

Z-dagrapport
En Z-dagrapport är en sammanställning av all försäljning som har registrerats i ditt kassaregister sedan det öppnades. En Z-dagrapport innehåller information som total försäljning och summan av alla returer. Försäljningssiffrorna i rapporten har registrerats sedan kassaregistret började användas och detta kan inte återställas. Du hittar alla Z-dagrapporter i appen under Kassaregister> Z-dagrapporter. Det är bara kontoägaren som har tillgång till informationen.

Alla Z-dagrapporter sparas digitalt i sju år och listas i kronologisk ordning. Du kan välja att skriva ut eller mejla Z-rapporten till ägarens konto.

Dagliga och månatliga rapporter
Som kontoägare har du tillgång till dagliga och månatliga rapporter i appen och på my.zettle.com . De här rapporterna sammanfattar all företagets försäljning. Du hittar mer information om rapporter här.

Personalkonton har bara tillgång till varje medarbetares försäljning under en pågående session (X-rapport).

Historik

Z-dagrapporter
Som kontoägare kan du se och skriva ut alla företagets genererade Z-dagrapporter i kronologisk ordning under Z-dagrapporter.

Kvitton

I kvittosektionen i Zettle-appen finns en lista över alla betalningar du tagit emot med ditt kassaregister i kronologisk ordning. Om du vill visa information om en försäljning kan du söka efter en transaktion och välja den i listan. Du kan välja att mejla eller skriva ut kvittot.

Mina kassor

Under Kassaregister i menyn kan kontoägaren se alla kassaregister som är kopplade till företaget. Här kan du stänga ett kassaregister som är öppet på en annan enhet. Kassaregistret återställs då och Z-rapporten skapas. Du kan också exportera journalminnet från ett kassaregister och mejla det till ägaren.

 

Hjälpte artikeln dig?