Att använda kassaregistret

Introduktion

Du kan koppla ett eller flera kassaregister till ditt företagskonto. När du öppnar en kassa på en smartphone eller tablet kan du inte öppna samma kassa på en annan enhet samtidigt. För att kunna använda två kassor samtidigt måste du alltså ha två kassaregister. Kassan måste vara öppen för att du ska kunna ta emot betalningar. 

Alla betalningar som registreras i ett kassaregister sammanställs i en Z-dagrapport då kassan stängs. Om du har flera kassaregister summeras all registrerad försäljning för företagets räkning under “Rapporter” i Zettle-appen. Du kan även se din försäljning uppdelad per kassa under "Kassaregister" > “Z-dagrapporter”.

Öppna och stänga kassan

Öppna kassan

I början av varje dag eller arbetspass måste du öppna kassan för att kunna ta emot betalningar.

Gör så här:

 1. Logga in i appen (till antingen ditt huvudkonto eller ett personalkonto).
 2. Gå till “Kassaregister” i menyn och tryck på “Öppna kassa”.

  Image1

  3. Fyll i beloppet du har i växelkassan.


  Nu är du redo att ta emot betalningar med kassaregistret! 

Kan jag välja att öppna ett visst kassaregister?
När du aktiverar kassaregisterfunktionen visas ett förvalt kassaregister. Om du vill välja ett annat kassaregister trycker du bara på namnet för det kassaregister du vill använda.

Hur gör jag för att ange olika adresser för mina olika kassaregister?
Har du kassor på olika fysiska platser kan du kontakta oss så hjälper vi dig att ändra uppgifterna för varje enskild kassaregister.

Stänga kassan

Att stänga kassan innebär att du nollställer kassaregistret. Detta gör du i slutet av dagen eller arbetspasset. Vid stängning genereras automatiskt en Z-dagrapport. När kassaregistret är stängt kan du inte ta emot några betalningar.

Gör så här för att stänga kassan:

 1. Välj “Kassaregister” i menyn i appen. 
 2. Tryck på “Stäng kassa”.  En Z-rapport genereras nu automatiskt och kassan nollställs. Du kan skriva ut Z-dagrapporten om du har en skrivare ansluten (antingen en kvittoskrivare eller en skrivare som stöder AirPrint).

  För att stänga en kassa som är öppen på en annan enhet, se Mina kassor.

Rapporter

X-dagrapport
En X-dagrapport är en sammanställning av ett kassaregisters försäljning sedan senast utfärdad Z-dagrapport. Du kan när som helst under ett arbetspass skriva ut eller skicka en X-dagrapport via mejl.Z-dagrapport
En Z-dagrapport är en sammanställning av all försäljning som registrerats i ditt kassaregister sedan det öppnades. En Z-dagrapport innehåller uppgifter som total försäljning och summan av alla returer. Beloppen som redovisas är de som registrerats sedan kassaregistret togs i bruk, och går ej att nollställa. Du hittar alla Z-dagrapporter i appen under "Kassaregister" > “Z-dagrapporter”. Det är bara kontoägaren har tillgång till denna information.

Alla Z-dagrapporter sparas digitalt i sju år och listas i kronologisk ordning.Dag- och månadsrapporter
Som kontoägare har du tillgång till dag- och månadsrapporter i appen och på my.zettle.com. De här rapporterna summerar all försäljning gjord i företaget. Du hittar dem i appen och på my.zettle.com.

Personalkonton har endast tillgång till sin egen försäljning under pågående pass (X-rapport).

Historik

Z-dagrapporter
Som kontoägare kan du under “Z-dagrapporter” se samt skriva ut alla företagets genererade Z-dagrapporter i kronologisk ordning. Transaktionshistorik
I transaktionshistoriken listas alla betalningar du tagit emot med ditt kassaregister i kronologisk ordning. Du kan även söka efter en transaktion. Genom att trycka på en transaktion i listan får du detaljerad information om köpet. Du kan även skicka eller skriva ut en kvittokopia.

Mina kassor

Under “Mina kassor” i appen kan du som kontoägare se alla kassor som är kopplade till ditt företag. Här kan du tvinga stängning av en kassa som är öppnad på en annan enhet. Att stänga en kassa på en annan enhet innebär att kassaregistret nollställs och en Z-rapport genereras.

Hjälpte artikeln dig?