Krav på information om avgifter

Information i användarportalen
Existerande användare kommer att tillhandahållas information om kostnaderna hänförliga till varje enskild korttransaktion elektroniskt i användarportalen. Detta inkluderar en transaktionsreferens, den avgift som debiterats användaren (inklusive fördelning mellan förmedlingsavgift och Zettles avgift) samt transaktionens belopp i den valuta som användarens Zettle-konto redovisas i.

Information i prislistan
Det finns tre olika avgifter som framgår av prislistan. I tillägg till de avgifter som framgår i prislistan betalar vi även avgifter till andra parter som är involverade i betalningsflödet. Avgiften du betalar till oss påverkas inte av dessa avgifter. 

Avgift Sammanfattning
Zettles avgift (Zettle fee) Denna avgift är den enda avgift du betalar till Zettle. Den är baserad på din transaktionsvolym under en kalendermånad och debiteras som en procentsats av transaktionsbeloppet. Vi debiterar en blandad serviceavgift, vilket innebär att vi tar samma avgift för alla kortmärken och korttyper.
Förmedlings-avgift (Interchange fee)

Denna avgift betalar vi till den kortutgivare (en bank eller finansiell institution) som ställt ut kortet till din kund. Förmedlingsavgifter per transaktion varierar beroende på:

  • Kortmärke (t.ex. Visa och MasterCard)
  • Korttyp (t.ex. konsument- eller företagskort)
  • Var kortet utgivits
Nätverks-avgift (Scheme fee)

Denna avgift betalar vi till kortnätverken (Visa och MasterCard) när de behandlar dina transaktioner. Nätverksavgiften varierar beroende på:

  • Kortmärke (t.ex. Visa och MasterCard)
  • Korttyp (t.ex. konsument- eller företagskort)
  • Var kortet utgivits

 
Förmedlingsavgiften och nätverksavgiften kan variera beroende på vilken inlösare som vi använder. Inlösaren är den part som hanterar betalningen från din kund till Zettle. Zettle använder Bambora och Elavon som sina inlösare.

Hjälpte artikeln dig?