Hur vi behandlar kortinnehavarens kontaktuppgifter

Hur vi behandlar kortinnehavarens kontaktuppgifter

När du köper något från en säljare som använder Zettle, kan du välja att få kvittot skickat till dig via mejl eller sms.

Zettle-tjänsten tillhandahålls av PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie S.C.A. (”PayPal” eller ”vi”).

Om du lämnar din mejladress eller ditt mobilnummer, kommer vi ihåg dina uppgifter till nästa gång du använder samma betalkort för att köpa något från en säljare som använder Zettle-tjänsten. Det här är oberoende av om du har köpt något från den här säljaren innan eller ej.

Detta innebär att din mejladress eller ditt mobilnummer för att underlätta för dig kommer att vara ifyllda i förväg i kvitto-vyn nästa gång du köper något från en säljare som använder Zettle-tjänsten.

PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie S.C.A. (R.C.S Luxembourg B 118 349), 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, ansvarar för hanteringen av dessa personuppgifter och kommer bara att använda din mejladress eller ditt mobilnummer för att skicka kvitton till dig.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något annat syfte än att skicka kvitton till dig. Vi kommer inte heller att dela uppgifterna med någon annan utan att vi först har fått ditt skriftliga samtycke eller informerat dig om att uppgifterna kommer att börja behandlas för nya syften, eller ett syfte som är förenligt med syftet bakom att personuppgifterna en gång samlades in, allt i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Sluta ta emot digitala kvitton

Om du vill sluta få kvitton kan du välja bort det via mejlet där du fick det digitala kvittot genom att klicka på Sluta ta emot digitala kvitton. Efter det får du inga digitala kvitton från Zettle-handlare.

Dina rättigheter

Det må vara vi som hanterar dina personuppgifter när du använder våra tjänster, men det betyder inte att du saknar kontroll över dem. Du har rättigheter – och de är viktiga för oss.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att säkerställa att personuppgifterna vi hanterar är uppdaterade och korrekta.

För att utöva dina rättigheter, t.ex. att få en kopia av dina personuppgifter, är det bara att du skickar en begäran via vårt webbformulär som du hittar här. Vi gör bästa för att hjälpa till. För mer information om vad som gäller i fråga om den registrerades rättigheter, se denna artikel.

Om du vill veta mer om hur Zettle behandlar dina personuppgifter kan du ta en titt på vår

Hjälpte artikeln dig?