Integrera med Fortnox Bokföring

Vad är Fortnox Bokföring?

Fortnox är en molnbaserad plattform för ekonomiadministration. Fortnox-integrationen är byggd och underhålls av Zettle i samarbete med vår partner Sharespine. Zettle tar inte betalt för integrationen. För mer information, se Fortnox

Från och med september 2021 har Fortnox infört ett nytt autentiseringsflöde som ger Zettle-användarna en smidigare anslutningsupplevelse. I följande avsnitt beskrivs det nya autentiseringsflödet, behörighetskraven och vilka effekter flödet har för kontoanslutningen. 

Hur aktiverar jag min Zettle – Fortnox integration?

Steg för steg

 1. Logga in på ditt Zettle-konto https://my.zettle.com/ 
 2. Gå till sidan Integrationer.  
 3. Klicka på "Anslut" vid Fortnox-integrationen. Ett fönster öppnas då upp där du ska logga in på ditt Fortnox-konto.  
 4. Ett nytt fönster öppnas där du behöver bekräfta nödvändiga behörigheter för att integrationerna ska fungera.
 5. Efter att du har bekräftat behörigheterna kommer du att dirigeras tillbaka till Zettle, där du sedan ska konfigurera din försäljningsinformation.


  OBS:
  Det är viktigt att användaren du då använder har programbehörighet till Bokföring (Bf). Om detta saknas kommer integrationen inte att fungera. Under Administrera användare i Fortnox kan du se vilka användare du har och vilken specifik behörighet de är tilldelade. Den gröna ringen innebär att behörigheten är aktiv för den specifika användaren.

 6. För att importen ska fungera smidigt behöver du ange vilka Fortnox-konton som du vill att dina Zettle-data ska importeras till. Konfigurera åtminstone de obligatoriska fälten och klicka på “Spara”.

  Nu är din Fortnox-integration ansluten!

Kan jag ansluta flera Zettle-konton till Fortnox?
Ja, du kan ansluta flera Zettle-organisationer till ditt Fortnox-konto. 

Men på grund av det nyligen implementerade autentiseringsflödet kan ett Zettle-konto bara autentiseras och anslutas till en Fortnox-företagsanvändare. Så om du har flera Zettle-konton som behöver anslutas till ditt Fortnox-konto måste du skapa flera Fortnox-företaganvändare för sådana anslutningar. Det kan krävas ytterligare en Fortnox-licens för att skapa Fortnox-företagsanvändare, så se till att kontrollera licensstatusen i ditt Fortnox-konto.

Hur fungerar integrationen?

Zettle tillåter dig att dagligen importera din försäljningsdata till Fortnox. Integrationen är enkel och smidig att sätta upp, och när du har kopplat ditt Fortnox-konto och ställt in önskad konfiguration kommer Zettle börja importera försäljningsdata dagligen till Fortnox. Beroende på hur du ställer in integrationen kommer Zettle dagligen skicka en eller två verifikationer till Fortnox, bestående av en daglig aggregering av din försäljningsdata respektive avgifter samt utbetalningar.

Fortnoxs kontogrupper

Zettle konto

Fortnox Kontogrupper

Försäljning moms

3000-3799 Nettoomsättning

Utgående moms

2400-2999 Kortfristiga skulder

Tipping (Dricks)

2400-2999 Kortfristiga skulder

Presentkort

2400-2999 Kortfristiga skulder

Avgifter

5000-6999 Övriga externa rörelsekostnader

Zettle-konto

1500-1799 Kortfristiga fordringar

Kassa

1900-1999 Kassa och bank

Zettle faktura

1500-1799 Kortfristiga fordringar

Swish

1900-1999 Kassa och bank

Zettle Advance

2400-2999 Kortfristiga skulder

Företagskonto/affärskonto

1900-1999 Kassa och bank


När sker överföringen?
När du konfigurerar integrationen kan du välja valfritt startdatum för importen, så länge det är under innevarande räkenskapsår. Data kommer då att importeras från Zettle till Fortnox retroaktivt fr.o.m. valt startdatum.
Observera dock att om du väljer ett datum som ligger långt bakåt i tiden kan den retroaktiva importen ta några dagar att genomföra.

Överföringen av data sker automatiskt från Zettle till Fortnox en gång per natt, mellan 01:00 och 05:00 GMT. När du aktiverat integrationen kommer Zettle-data att visas i Fortnox nästkommande dag.

Kan jag ändra startdatum i efterhand? 
När du har aktiverat integrationen och sparat konfigurationsinställningarna mellan Zettle och Fortnox så kan du inte ändra startdatum, eftersom det skulle resultera i duplicering av data under överlappande dagar.

Vilken information delas från Zettle till Fortnox?
När du auktoriserar anslutningen mellan Zettle och Fortnox ger du samtidigt Fortnox tillåtelse att ta del av dina data om försäljning och finanser i Zettle. Du ger även Zettle behörighet att ta del av dina Fortnox-konton och din företagsinformation, liksom kostnadscenter och Fortnox-inställningar.

Hur undviker jag att min försäljning dupliceras i Fortnox om jag använder en annan POS app än Zettle som redan är integrerad med Fortnox?
Om du använder en POS app som inte är Zettle och som redan är ansluten till Fortnox, stäng då av "Importera Zettle säljdata till Fortnox" för att undvika duplicering av försäljningsdata. Du behöver då bara importera utbetalningar från Zettle samt Zettles transaktionsavgifter till Fortnox. Du gör detta genom att välja ett konto för “Avgifter” för bokning av Zettles transaktionsavgifter, ett konto för “Zettle-konto” för att se dina Zettle-transaktioner samt ett “Bankkonto” för bokning av utbetalningar från Zettle till ditt bankkonto.


Varför saknas vissa av mina Fortnox-konton i alternativen?
Konton i Fortnox som har någon av följande inställningar är inte tillåtna:

 • Obligatoriskt kostnadsställe
 • Obligatoriskt projekt
 • Transaktionsinfo ej tillåtetAlla konton som har en eller fler av dessa inställningar kommer inte visas som alternativ på konfigurationssidan.

Varför kan jag inte se några av mina verifikationsserier som alternativ?
Endast verifikationsserier som har Manuell Kontering påslaget i Fortnox är tillgängliga på konfigurationssidan.

Hur fungerar dataöverföringen mellan Zettle och Fortnox mer exakt?

Zettle Försäljning och Returer

Val av konto 
Om du använder Zettle Go som din POS app, aktivera då import av Zettle säljdata till Fortnox. När du aktiverar importen, säkerställ då att du väljer ett konto per momssats i Fortnox. Aktivera ej importen av Zettle försäljningsdata till Fortnox om du använder en annan POS app som redan synkroniserar försäljningsdata med Fortnox, då du annars riskerar att duplicera Zettles försäljning i din bokföring.

Hur visas Zettles data i Fortnox?
Om import av säljdata är aktiverad så kommer Zettle att överföra en verifikation till Fortnox dagligen som innehåller samtliga försäljningar och returer. Dessa kommer sedan att bokas på dina förvalda konton, fördelas per momssats.

 

Zettle dricks

Val av konto
Zettle kommer att boka dricks som du får via Zettles kortläsare på det konto som du valt för dricks.

Hur kommer det att se ut i Fortnox?
En kredittransaktion kommer att bokföras på det konto som du har valt för dricks.

Zettle presentkort

Val av konto
Zettle kommer att bokföra sålda och inlösta presentkort på det konto som du har valt för presentkort.

Hur kommer det att se ut i Fortnox?
Sålda presentkort kommer att bokföras som kredittransaktion på det konto som du har valt för presentkort:

När ett presentkort blir inlöst av köparen bokförs det som debettransaktion på det konto som du har valt för presentkort:

Zettles avgifter

Zettle tar ut en transaktionsavgift baserad på en procentsats av dina korttransaktioner som görs med din Zettle-kortläsare. Zettle tar även ut avgifter för betalningar gjorda med Zettle Invoice samt för Zettle Advance, om du är berättigad till det. Avgifterna påverkar det belopp som betalas in på ditt bankkonto, då de dras av före utbetalning från Zettle. 

En transaktionsavgift till Zettle registreras i ditt Fortnox-konto på den dag som Zettle faktiskt tar ut avgiften, vilket inte alltid är samma dag som transaktionen skedde. Detta innebär att du kan se transaktionsavgifter för Zettle dyka upp i Fortnox dagen efter själva transaktionen.

Hur det kommer se ut i Fortnox
En separat rad (händelse) kommer att bokas i Fortnox fördelat per typ av avgift du betalar till Zettle.

Zettle kortbetalningar 

Val av konto
Zettle kommer att boka kortbetalningar på det konto som du valt som Zettle-konto.

Hur det kommer se ut i Fortnox

Zettle Invoice

Val av konto 
Zettle kommer att boka fakturainbetalningar på det konto som du valt för Zettle invoice.

Hur det kommer se ut i Fortnox

Zettle Swish

Val av konto
Zettle kommer att bokföra Swishbetalningar på det konto som du valt för Swish.

Hur det kommer se ut i Fortnox

Klarnabetalningar

Val av konto
Zettle bokför Klarnabetalningar på det konto som du har valt som Zettle-konto.

Hur det kommer se ut i Fortnox

Zettle Advance

Val av konto
För varje Zettle Advance som betalas ut kommer Zettle att bokföra:

 • En kredithändelse på det konto som du valt för Zettle Advance
 • En debethändelse på det konto som du har valt som Zettle-konto

För återbetalningar av Zettle Advance kommer Zettle att bokföra:

 • En debethändelse på det konto som du valt för Zettle Advance
 • En kredithändelse på det konto som du har valt som Zettle-konto

För Zettle Advance-avgifter kommer Zettle att bokföra:

 • En debethändelse på det konto som du har valt som avgiftskonto
 • En kredithändelse på det konto som du har valt som Zettle-konto

Hur det kommer se ut i Fortnox
För det utbetalade förskottet

För förskottsåterbetalningar och avgifter:

Bankkonto

Val av konto
Zettle kommer att boka utbetalningar på det konto som du valt som bankkonto.

Hur det kommer se ut i Fortnox
En separat rad (händelse) kommer att bokas per betalningssätt du använt med Zettle.

Hjälpte artikeln dig?