Felsökning av tidigare kortläsarmodeller

Letar du efter Zettle Reader 2?

Se vår artikel om felsökning av Zettle Reader 2.

Letar du efter Zettle Terminal?

Se vår artikel om felsökning av Zettle Terminal.

Zettle Reader 

Hur gör jag för att börja använda Zettle Reader?
För information om hur du kommer igång med din Zettle Reader, se vår snabbstartsguide.

Laddning

Varför laddar inte min Reader?
Du kan alltid kontrollera om kortläsaren laddar via Zettle-appen:

  • Gå till appens meny genom att trycka på menu.
  • Gå sedan till Inställningar > Kortläsare.
  • Om kortläsaren laddar visas en laddningsindikator bredvid batterinivån.

Om du använder en Zettle Dock för att ladda kortläsaren bör LED-lampan lysa grönt.

Följ den här guiden om du har provat ovanstående och din kortläsare fortfarande inte verkar ladda:

Möjligt problem

Lösning

Laddningsplattorna på din Reader eller Dock är smutsiga.

Med tiden kan det samlas smuts som förhindrar laddning. Rengör de två små guldfärgade ringarna på baksidan av din Reader eller på din Dock försiktigt med en mjuk borste eller trasa och alkohol. Använd inga metallföremål – det kan skada plattorna.

USB-porten, eluttaget eller sladden är defekt.

Testa en annan port om du inte redan gjort det. Du kan även prova med en annan USB-kabel.

Kortläsaren ligger inte rätt mot laddningsplattorna på Zettle Dock.

Kontrollera att kortläsaren är rätt placerad och försök ansluta kortläsaren till laddningsstället igen.

Kortläsaren fungerar inte.

Testa att starta om läsaren genom att hålla strömknappen intryckt.

om du har testat allt detta och kortläsaren fortfarande inte laddar, kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp.

På- och avstängning

Varför startar inte min Reader?
Kontrollera att kortläsaren är laddad. Anslut den till elnätet via USB eller dockningsstationen. Håll strömknappen intryckt ett tag (det kan ta mer än 20 sekunder) för att starta om kortläsaren. Nu bör din Reader starta.

Om din kortläsare fortfarande inte startar, kontakta vårt supportteam för att få ytterligare hjälp.

Parkoppling

Min Reader visar "Looking for" eller "Waiting for" när jag försöker parkoppla den med min smartphone eller surfplatta.

  • Om kortläsaren visar "Looking for" (iOS) eller "Waiting for" (Android) innebär det att kortläsaren redan är parkopplad, antingen med samma enhet eller en annan.
  • Om din smartphone/surfplatta inte upptäcker kortläsaren börjar du med att kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din enhet. Om enheten inte är parkopplad sedan tidigare och du precis har slagit på kortläsaren startar du om parkopplingen genom att hålla OK-knappen intryckt i 3–5 sekunder. Gå sedan igenom samtliga standardsteg för att parkoppla.
  • Om kortläsaren fortfarande visar "Looking for"/"Waiting for", gå till Bluetooth-inställningarna på din smartphone eller surfplatta. Se efter om kortläsaren står med som ansluten i listan. I den här listan kan det också finnas andra kortläsare som ser ut att vara parkopplade. Ta bort de enheter du inte behöver genom att trycka på "i" och sedan välja att glömma enheten. Endast den kortläsare du vill ansluta till bör stå med på listan. Gå igenom parkopplingsstegen på nytt.

När kortläsaren visar "Connected to" bör parkopplingen fungera normalt.

Min kortläsare har hängt sig eller visar ett konstigt meddelande
​​Starta om kortläsaren genom att hålla inne startknappen på ovansidan av läsaren i 3 sekunder. När läsaren har stängts av, sätt på den igen. Kontakta vårt supportteam om problemet kvarstår.

Ta emot betalningar

Min Reader läser inte av betalkort
Det här problemet är oftast Android-relaterat och uppstår när kortläsaren är beredd att ta kort, men inte Zettle-appen. Börja med att sätta in eller dra kortet när meddelandet ”Insert/Swipe card” visas i kortläsaren.

Om kundens kort fortfarande inte går att läsa går du till "Inställningar" och "Kortläsare" i Zettle-appen och kontrollerar om kortläsaren är ansluten. Om kortläsaren är ansluten och displaytexten "Sätt i/dra kort" visas, är det bra anslutning mellan kortläsaren och din smartphone/surfplatta, vilket innebär att kortläsaren bör kunna läsa kort. Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp.

Uppdatera programvara

Använd alltid den senaste versionen av Zettle Go-appen. Följ de här stegen för att hämta den senaste versionen till din smartphone eller tablet:

  1. Öppna App Store eller Google Play för att se om det finns en ny uppdatering.
  2. Om det finns en uppdatering tillgänglig, installera den.

Se också till att du har den senaste programvaran till din kortläsare:

  • Gå till “Uppdatera kortläsarens programvara” och följ instruktionerna för att säkerställa att din läsare har den senaste programvaran installerad.

Hur vet jag om det finns en ny programvaruuppdatering tillgänglig?
Gå till Inställningar > Kortläsare och välj din läsare genom att trycka på den. Du får då se vilken version av mjukvara du har och om det finns en uppdatering tillgänglig.

Hur tar jag reda på vilken programvaruversion min kortläsare har installerad?
Gå till Inställningar > Kortläsare och välj din kortläsare i listan genom att trycka på den, så ser du vilken version du har installerad.

Hantering

Hantera din läsare varsamt! Zettles kortläsare är konstruerad för att vara manipulationssäker och har en intern skyddsmekanism som är mycket känslig. Om den utsätts för kraftiga stötar eller fall från högre höjder, kan meddelandet "Reader Damaged" visas.

Min läsare visar "Reader Damaged". Vad kan jag göra?
"Reader Damaged" betyder att något har utlöst läsarens interna larmsystem. Kontakta vår support för ytterligare hjälp.

Hjälpte artikeln dig?