Säkerhet för Zettle-hårdvara

Vid sidan av att tillhandahålla lättanvända betalningslösningar och hårdvaror lägger vi även stor kraft på säkerhet. 

Vi arbetar ständigt med att skydda känsliga kunddata och se till att inga kortuppgifter lagras i Zettle-kortläsarna eller i Zettle-appen.

All datatrafik är krypterad; om din enhet eller Zettle-hårdvara skulle komma bort eller stjälas förblir de enskilda kundernas kortuppgifter och pengar oåtkomliga.

Tips som hjälper dig att skydda din Zettle-hårdvara

Zettle-kortläsarna är säkra PCI-certifierade enheter, men bör ändå hanteras korrekt för att undvika skador, manipulering och obehörig åtkomst.

Vi rekommenderar att göra följande för att skydda din Zettle-hårdvara: 

  • Se till att kortläsare hålls under uppsikt.
  • När du har stängt eller när ingen personal är närvarande ska du förvara dina enheter i en låst låda eller i ett rum som endast personal har tillgång till.
  • Inspektera dina enheter rutinmässigt och leta efter tecken på manipulering. Om knapparna känns annorlunda, om kortplatsen ser konstig ut eller känns fel, eller om du misstänker att någon har bytt ut enheten, kontakta då vårt supportteam för instruktioner och en ersättningsenhet.
  • Om kunder börjar rapportera in obehöriga eller bedrägliga överföringar ska du genast sluta använda enheten och kontakta supporten.
  • Zettle skickar aldrig någon för att inspektera, reparera eller på annat sätt interagera med dina enheter.

Mer detaljerad information ochvägledningfinnsi PCI Security Standards Councils nedladdningsbara broschyr.

P2PE Instruction Manual

Se dokumentation

Hjälpte artikeln dig?