Importera och exportera produkter

Vill du ändra eller lägga till stora mängder produktinformation i Zettle? I så fall rekommenderar vi att du importerar ändringarna genom att ladda upp en Excelfil med hjälp av mallen. Det är särskilt användbart om du ska föra över information från ett annat system eller starta upp en butik.

Kom igång genom att logga in på my.zettle.com och navigera till Produkter. Om ditt produktbibliotek är tomt:

 1. Ladda ner mallen genom att klicka på Importera och sedan på länken till mallen som du hittar i fönstret som öppnas.
 2. När du laddat ner mallen öppnar du den med det program du vill använda (t.ex. Excel eller Numbers).
 3. Mallen innehåller flera kolumner med rubriker som Namn, Pris och I lager.


Originalmallen utan några produkter

 

Exportera och ändra existerande produkter

Om du redan har produkter i ditt bibliotek som du vill ändra, är det enklast att Exportera ditt bibliotek till en .xlsx-fil på följande sätt:

 1. Gå till Produkter.
 2. Klicka på Exportera så laddas filen automatiskt ner till din webbläsare.
 3. Öppna det med önskat program (t.ex. Excel eller Numbers).
 4. Gör dina ändringar enligt instruktionerna ovan i avsnittet ”Lägg till information i kalkylarket”.
 5. Spara filen på din dator.
 6. Gå tillbaka till my.zettle.com och klicka på Importera.
 7. Dra och släpp filen i popup-fönstret eller välj ”Klicka här för att importera” och sedan Ladda upp.
 8. Granska ändringarna och rätta till eventuella misstag (följ instruktionerna i avsnittet ”Granska din uppladdning”).
 9. Tryck på Importera om allt ser bra ut.

 

Om allt är felfritt från din och vår sida så kommer dina produkter att importeras och du har ett uppdaterat produktbibliotek!

 

Bra att veta:

 • Alla varianter av samma produkt måste ha samma momssats – det är också därför kolumnerna måste ligga i ordning.
 • Format som stöds är .xls, .xlsx och .csv Alla filnamn kan användas.
 • Kalkylarket kan inte användas för att ändra mappar. Befintliga tilldelningar för mappar behålls efter import.
 • Lägg inte till mer än en flik i filen och ändra inte namnet på fliken
 • Filerna kan inte ha mer än 2 000 rader. Om du vill importera fler produkter får du ladda upp dem i omgångar. Upp till 10 000 produkter kan importeras per dag.
 • Det finns inget stöd för att ladda upp bilder. Redan tilldelade bilder påverkas inte när en produkt importeras igen.

 

Lägg till information i kalkylarket

Observera: Ta inte bort kolumner eller rubriker och byt inte heller namn eller ordning på dem, eftersom detta gör att importen misslyckas.


Här har vi markerat filens id-kod som inte får ändras.

Mallen har en rubrikrad med flera kolumner. I de tomma cellerna kan du ange ytterligare information. De kan lämnas tomma om du inte vill lägga till mer information om produkten. Den enda obligatoriska kolumnen är produktnamn, men vi rekommenderar att du lägger till så mycket information som möjligt för att få ut så mycket som möjligt av säljrapporterna och Zettle-appen.


Exempel på mallfil med produktinfo

Beskrivning av kolumnerna

 • Namn: Din produkts namn. Kan bestå av både bokstäver och siffror och måste alltid fyllas i.
 • Annan enhet: Om din produkt säljs styckvis kan du låta den här kolumnen stå tom. Annars kan du ange enheter som g (gram), m (meter) eller tim (timmar) här. Dessa kan ha max 4 tecken.
 • Moms: Den här kolumnen innehåller momsinställningarna som har angetts för ditt konto. Fyll i kolumnen med rätt växelkurs, till exempel 20. Procenttecknet "%" ska utelämnas.
 • Om dina produkter finns i olika varianter kan du lägga till dessa direkt i filen så att de kan importeras. Fyll i typ av variant under Alternativ 1 Namn. Sedan fyller du värdena för detta alternativ i nästa kolumn. Kombinationen av alternativ och värden kommer att resultera i en lista med varianter.

  Ett exempel: Om du säljer en t-shirt som finns i olika storlekar och färger skulle du fylla i följande information:
  - Alternativ 1 Namn: Storlek
  - Alternativ 1 Värde: Small, medium, large (en rad för varje)
  - Alternativ 2 Namn: Färg
  - Alternativ 2 Värde: Blå, lila, grön (en rad för varje)
  Du kan lägga till upp till tre alternativ per produkt och ha 100 varianter per produkt totalt. Läs mer om varianter i Produktbibliotek.
 • Pris: Priset på produkten. Ange ett numeriskt värde eller lämna fältet tomt om du vill lägga till priset i kassan istället.
 • Inköpspris: Det här är inköpspriset för din produkt. Ange ett numeriskt värde.
 • Streckkod: Om du har produkter med streckkoder kan du lägga till streckkodsnumret i denna kolumn. Då blir det möjligt att skanna produkten i Zettle Go-appen. Ange siffror eller bokstäver i detta fält.
 • SKU: Variantens SKU (Stock Keeping Unit). Det här är ett unikt id som du tilldelar en produkt för lagerspårning. Ange siffror eller bokstäver.
 • I lager: Det här är antalet produkter du har i lager. Om du fyller i ett antal här, kommer funktionen för lagerhantering att aktiveras automatiskt. När du sedan importerat filen ser du ditt nya lagersaldo under Lager-fliken. Ange ett numeriskt värde.
 • Kategori: Möjligheten att lägga till en produkt i en ny eller befintlig kategori, för att kunna använda filter och få bättre inblick genom säljrapporterna. För att skapa en ny kategori lägger du bara till en som har ett unikt namn. Obs: Texten är skiftlägeskänslig så kontrollera att du skriver namnet på kategorin på samma sätt varje gång.
 • Variant-id: Lämna den här kolumnen tom när du lägger till nya varianter. Ett id skapas automatiskt för att undvika dubbletter i ditt produktbibliotek.
 • Produkt-id: Lämna den här kolumnen tom när du lägger till nya produkter. Ett id skapas automatiskt för att undvika dubbletter i ditt produktbibliotek.

Observera: Låt kolumnerna stå kvar med exakt samma namn och ordning och ändra inte produkt-id eller variant-id. Vi behöver de här uppgifterna för att se om en produkt finns i ditt produktbibliotek sedan tidigare – så om informationen är borttagen kommer uppladdningen inte att fungera.

Ladda upp filen

När du lagt in all information ska du spara ditt kalkylark som antingen .xlsx (Excel) eller .csv (universellt). Dra och släpp filen i popup-fönstret. Du kan också välja ”Klicka här för att importera” och välja filen i din dator.


Uppladdningen kan ta några minuter beroende på filens storlek.

Observera: Max 2 000 rader i kalkylarket per uppladdning. Om du har fler rader får du ladda upp i omgångar om 2 000.

Granska din uppladdning

När uppladdningen slutförts får du en förhandsvisning av det som ändrats. I detta steg kan du upptäcka fel som behöver åtgärdas. I så fall ska du följa dessa steg:

 1. Klicka på ”Ladda upp en annan fil” så kommer du tillbaka till föregående steg.
 2. Öppna filen i din dator och korrigera misstagen i kalkylarket.
 3. Var noga med att använda korrekta värden för varje kolumn. Pris kan exempelvis enbart bestå av siffror (numeriska värden).
 4. Spara filen
 5. Ladda upp på nytt – antingen genom att dra och släppa filen i popup-fönstret eller välja ”Klicka här för att importera”.

Om det inte är några problem med filen (eller servern) kommer filen att laddas upp och du får en förhandsvisning av ändringarna.

Om allt ser ut som det ska, klicka på Importera. Detta kan ta några minuter, eftersom systemet ska lägga in produkterna i ditt bibliotek. Om importen lyckas kommer produkterna nu att synas i ditt bibliotek!

 

Hjälpte artikeln dig?