Importer og eksporter produktene dine

Hvis du redigerer eller legger til masse ny produktinformasjon i Zettle, anbefaler vi at du importerer endringene ved å laste opp en Excel-fil ved å bruke malfilen. Dette kan være spesielt nyttig når du overfører informasjon fra et annet system, eller når du konfigurerer butikken din.

Logg på my.zettle.com og gå til Produkter for å komme i gang. Hvis du har et tomt produktbibliotek:

 1. Last ned malfilen ved å klikke på importér, og finn lenken for å laste ned malfilen.
 2. Så snart du har lastet ned malfilen, åpner du filen i din foretrukne programvare (for eksempel Excel eller Numbers).
 3. Malfilen inneholder en rekke kolonner med overskrifter som navn, pris og lagerbeholdning.


Standard malfil uten produkter

Slik eksporter og redigerer du eksisterende produkter:

Hvis du har opprettet produkter tidligere, er den enkleste måten å gjøre oppdateringer i partiet på, å eksportere biblioteket ditt til en .xlsx-fil ved å ta følgende steg:

 1. Navigér til dine produkter.
 2. Klikk på eksportér. Filen vil automatisk begynne å lastes ned i nettleseren din.
 3. Åpne filen i ditt foretrukne program (for eksempel Excel eller Numbers).
 4. Gjør de nødvendige endringene ved å følge veiledningen ovenfor under delen Å legge til informasjon i Excel-filen.
 5. Lagre filen på datamaskinen din.
 6. Gå tilbake til my.zettle.com og klikk på importér.
 7. Dra filen over i opplastingsområdet, eller klikk på Last opp fra datamaskinen og klikk på last opp.
 8. Gå gjennom endringene, eller rett enhver feil dersom nødvendig (følg instruksjonene under delen Gå gjennom opplastingen).
 9. Trykk på importér hvis det ikke er noen feil som skal rettes opp.

 

Hvis vi eller du ikke har gjort noen feil, vil produktene bli importert, og resultere i et oppdatert produktbibliotek.

 

Greit å vite:

 • Mva.-satser blir lagt til produktene, og må være de samme for varianter – derfor en bestemt rekkefølge på kolonnene.
 • Formater som støttes, er .xls, .xlsx og .csv. Ethvert filnavn kan brukes.
 • Mapper kan ikke redigeres ved å bruke dette arket. Eksisterende mappetilordninger lagres som de er etter import.
 • Ikke legg til mer enn én fane i filen eller endre fanenavnet.
 • Vi aksepterer bare filer med opptil 2000 rader. Hvis du ønsker å importere flere produkter enn dette, laster du dem opp i grupper. Opptil 10 000 produkter kan importeres per dag.
 • Det er ingen støtte for opplasting av bilder. Allerede tilordnede bilder påvirkes ikke når du importerer et produkt på nytt.

 

Slik legger du til informasjon i Excel-filen

Viktig merknad: Ikke fjern, gi nytt navn til eller endre rekkefølgen på kolonnene eller topptekstene, da dette gjør at importen mislykkes.


Markert filidentifikator som ikke bør redigeres.

Malfilen inneholder én topptekstrad med flere kolonner. Bruk de tomme cellene under riktig topptekstcelle, for å legge til mer informasjon . Hvis du ikke vil legge til mer informasjon i produktet, kan du la cellene stå tomme. Den eneste obligatoriske kolonnen er produktnavn, men vi anbefaler at du legger til så mye informasjon som mulig for å få mest mulig verdi av salgsrapporter og Zettle-appen.


Eksempel på malfil med produktinformasjon

Forklaring av kolonner

 • Navn: Produktnavnet. Kan inneholde både bokstaver og sifre. (Obligatorisk)
 • Egendefinert enhet: Hvis produktet selges per stykk, kan du la dette feltet stå tomt. Hvis ikke kan du legge inn enheter som g (gram), m (meter) eller t (timer) her. Enhetsnavn kan ikke være lengre enn fire alfabetiske tegn.
 • MVA: Denne kolonnen inneholder mva.-innstillingen som er angitt for kontoen din. Fyll ut kolonnen med riktig sats, for eksempel 20. Prosenttegnet «%» bør utelates. 
 • Hvis du har produkter med ulike varianter, kan du legge dem til direkte i filen, og importere dem ved å fylle inn typen variant under Alternativ 1 Navn, og så fylle inn verdiene for Alternativ 1 under Alternativ 1 Verdi. Kombinasjonen av alternativ og verdier vil resultere i en liste av varianter.

  Eksempel: Dersom du selger en T-skjorte som finnes i ulike størrelser og farger, fyller du inn følgende informasjon:
  - Alternativ 1 Navn: Størrelse
  - Alternativ 1 Verdi: Liten, Medium, Stor (hver på forskjellig rad)
  - Alternativ 2 Navn: Farge
  - Alternativ 2 Verdi: Blå, Lilla, Grønn (hver på forskjellig rad)
  Du kan legge til opptil tre alternativ for hvert produkt, og ha 100 varianter per produkt totalt. Lær mer om varianter i delen Vanlige spørsmål i Produktbiblioteket
 • Pris: Prisen på varen. La feltet være tomt hvis du vil legge inn prisen ved betaling, eller legg inn en numerisk verdi.
 • Innkjøpspris: Prisen du kjøpte varen for, legg inn en numerisk verdi.
 • Strekkode: Hvis du har produkter med strekkoder, kan du legge til strekkodenummeret i denne kolonnen. Deretter kan du skanne produktet i Zettle Go-appen, og legge inn de numeriske eller alfabetiske verdiene.
 • SKU: SKU (Stock Keeping Unit) for varianten. En SKU er den unike ID-en du tildeler en vare til bruk for lagersporing. Numeriske eller alfabetiske verdier.
 • På lager: Dette er antall varer på lager. Hvis du fyller inn en mengde, vil lagersporingsfunksjonen for varen bli aktivert automatisk. Etter at du har importert Excel-filen, vil du kunne se den nye lagerstatusen under Varebeholdning. Legg inn en numerisk verdi.
 • Kategori: Alternativet for å legge til et produkt i en ny eller eksisterende kategori, for å kunne bruke filtre og få bedre innsikt gjennom salgsrapporter. Hvis du vil opprette en ny kategori, kan du bare legge til en med et unikt navn. Merk: Teksten skiller mellom store og små bokstaver, så sørg for at du skriver kategorinavnet på samme måte hver gang.
 • Variant-ID: La denne kolonnen stå tom når du legger til nye produktvarianter. ID-en genereres automatisk; det er slik Zettle vet om produktvarianten allerede finnes i produktbiblioteket ditt.
 • Produkt-ID: La denne kolonnen stå tom når du legger til nye produkter. ID-en genereres automatisk; det er slik Zettle vet om produktet allerede finnes i produktbiblioteket ditt.

Viktig merknad: Ikke fjern, gi nytt navn eller endre rekkefølgen på kolonnene eller overskriftene, da dette vil gjøre at importen mislykkes. Ikke endre produkt-ID-en eller variant-ID-en, ettersom vi bruker disse detaljene til å oppdatere eksisterende produkter i biblioteket ditt, dersom du har dem.

Slik laster du opp filen

Så snart du har lagt til all informasjon i filen, lagre den i enten .xlsx (excel) eller .csv (universell), og dra den over i opplastingsområdet i modalvinduet. Du kan også klikke på "Last opp fra datamaskin" for å velge en fil fra harddisken.


Filopplastingen kan ta noen minutter, avhengig av størrelsen på filen.

Viktig merknad: Vi godtar bare 2000 rader i filen per opplasting. Hvis du overstiger dette antallet rader i filen din, last opp biblioteket ditt i grupper på 2000 rader per gruppe.

 

Gå gjennom opplastingen

Så snart opplastingen er ferdig, får du en oversikt over endringene vi har oppdaget i filen. Dette steget kan inneholde feil som trenger å bli rettet opp i. I så fall bør du følge disse stegene:

 1. Klikk på "Last opp en annen fil", som vil ta deg tilbake til forrige steg.
 2. Åpne filen på datamaskinen din, og rett opp i feilene på arket. 
 3. Sørg for at du bruker korrekte verdier for kolonnen – for eksempel kan Pris bare inneholde sifre (numeriske verdier).
 4. Lagre filen
 5. Last opp igjen ved å enten dra og slippe filen i modalvinduet, eller klikk på "Last opp fra datamaskin"

Hvis det ikke er noen feil i filen eller på serveren, blir filen lastet opp, og i stedet får du en forhåndsvisning av endringene i filen.

Hvis alt ser bra ut, klikk på Importér. Dette kan ta noen minutter, siden vi oppretter produkter i biblioteket ditt. Hvis importen lykkes, vil produktbiblioteket ditt nå fylles med produkter!