Artikler
Zettle.com

Importer og eksporter produktene dine

Ønsker du å legge til eller redigere mange produkter i produktbiblioteket ditt, kan du bruke import- og eksportfunksjonen vår. Opprett eller oppdater butikken på et blunk ved å legge til produktinformasjon i en Excel-fil og importer informasjonen til produktbiblioteket ditt.

Importer produkter

1. Last ned Excel-malen

Logg på my.zettle.com og gå til Produkter. Klikk på “Eksporter Excel” for å laste ned en Excel-fil.
Hvis du allerede har produkter i produktbiblioteket, kan du åpne malfilen ved å klikke på “Importer Excel”. I Importer-overlegget finner du lenken til eksempelfilen nederst til venstre.

2. Hvordan importere produkter

a.) For Zettle Go app-brukere (gjelder ikke for Zettle E-Commerce) 
Følg instruksjonene nedenfor for hvordan en skal legge til produkter hvis bedriften din kun selger gjennom Zettle kassasystem-appen, og hvis du også bruker Zettle E-Commerce, følg disse instruksjonene i stedet.

b.) For både Zettle Go appen og Zettle E-commerce-brukere 
Følg disse instruksjonene om hvordan du legger til produkter hvis bedriften selger både via kassasystem-appen og med Zettle E-commerce.


Excel-malen har følgende kolonner der du kan legge til informasjon om produktene dine. For å legge til et nytt produkt legger du bare til informasjon i neste tilgjengelige rad i regnearket. 

 • Navn: Dette er navnet på produktet (obligatorisk).
 • Tilpasset enhet: Hvis produktet selges per stykk, kan du la dette feltet stå tomt. Hvis ikke kan du legge inn enheter som g (gram), m (meter) eller t (timer). Enhetsnavn kan ikke være lengre enn fire tegn.
 • Mva. i %: Legg inn mva.-satsen for produktet her (uten prosenttegnet). Du kan kun legge inn mva.-satser som brukes i landet der du driver virksomhet: 0, 10, 15 eller 25.

De neste kolonnene som kan fylles ut, gjelder produkter som leveres med ulike tilvalg, for eksempel størrelse, farge eller materiale:

 • Navn tilvalg 1: Hvis produktet ditt har tilvalg, legg til navnet på tilvalget her. For eksempel: størrelse.
 • Verdi tilvalg 1: Hvis produktet ditt har tilvalg, legg til verdier for tilvalget her. For eksempel: liten, medium og stor.
 • Navn tilvalg 2: Hvis produktet ditt har et andre tilvalg, legg til navnet på tilvalget her. For eksempel: farge.
 • Verdi tilvalg 2: Hvis produktet ditt har et andre tilvalg, legg til verdier for tilvalget her. For eksempel: svart og hvit.
 • Navn tilvalg 3: Hvis produktet ditt har et tredje tilvalg, legg til navnet på tilvalget her. For eksempel: materiale.
 • Verdi tilvalg 3: Hvis produktet ditt har et tredje tilvalg, legg til verdier for tilvalget her. For eksempel: bomull og ull. 
Hva er tilvalg og verdier for tilvalg?

Hvis produktet leveres med ulike tilvalg, som for eksempel størrelse, farge eller materiale, kan du legge til disse til produktet i Excel-malen. Vi kaller disse “tilvalg”, og produktet kan ha opptil tre tilvalg. Når du har lagt til et tilvalg (for eksempel størrelse), kan du deretter legge til “Verdier for tilvalget” (for eksempel liten, medium, stor).

Når du har definert alle de ulike tilvalgsverdiene produktet ditt skal ha, og lagt dem til i Excel-malen, vil kombinasjonen av tilvalgsverdiene vises som en liste over varianter.
 • Pris: Dette er prisen på produktet. La feltet stå tomt hvis du vil legge inn prisen ved betaling.
 • Kostpris: Dette er prisen du kjøpte varen for.
 • Strekkode: Hvis du har produkter med strekkode, kan du legge til strekkodenummeret i denne kolonnen. Deretter kan du skanne produktet i Zettle Go-appen. 
 • SKU: Dette er varianten av produktets SKU-kode (lagerenhetskode). SKU-koden er den unike ID-en du tildeler et produkt for å kunne spore det i beholdningen din.
 • På lager: Dette er antallet varer av produktet du har på lager. Hvis du fyller inn en mengde, vil lagersporingsfunksjonen for produktet bli aktivert automatisk. Når du har importert Excel-filen, vil du kunne se den nye lagerstatusen til produktet under fanen Varebeholdning. 
 • Variant-ID: La denne kolonnen stå tom når du legger til nye produktvarianter. ID-en genereres automatisk; det er slik Zettle vet om produktvarianten allerede finnes i produktbiblioteket ditt. 
 • Produkt-ID: La denne kolonnen stå tom når du legger til nye produkter. ID-en genereres automatisk; det er slik Zettle vet om produktet allerede finnes i produktbiblioteket ditt.

ADVARSEL!
Ikke fjern, gi nytt navn til eller endre rekkefølge på kolonnene, og ikke endre Produkt-ID eller Variant-ID. Vi bruker alle disse detaljene til å finne ut om et produkt allerede er i produktbiblioteket ditt, og hvis de fjernes, vil ikke opplastingen fungere. 

3. Importer Excel-filen din

Lagre regnearket i .xls- eller .xlsx- format. Sjekk at navnet på regnearket samsvarer med navnet på malfilen. På my.zettle.com/produkter klikker du på “Importer Excel”. Dra og slipp Excel-filen inn i nettleservinduet, eller velg filen fra datamaskinen din.

Eksporter og rediger produkter

Hvis du allerede har produkter i produktbiblioteket som du vil redigere, kan du eksportere produktene, redigere dem i Excel, og importere endringene.

1. Last ned produktene dine

Logg inn på my.zettle.com og gå til Produkter. Klikk på “Eksporter Excel” for å laste ned et regneark med produktene dine.

2. Rediger informasjon

Du kan redigere informasjonen om produktene dine i kolonnene som er listet opp ovenfor.

ADVARSEL!
Ikke endre navnene på kolonnene, fjern kolonner eller endre rekkefølgen på kolonnene. Du må heller ikke endre Produkt-ID eller Variant-ID. Zettle bruker disse for å vite om et produkt allerede finnes i produktbiblioteket.

3. Importer Excel-filen din og gå igjennom endringene

Lagre og importer filen på samme måte som over.

Kjekt å vite

 • Alle varianter av samme produkt må ha samme mva.-sats.
 • Formater som støttes, er .xls og .xlsx.
 • Du kan ikke legge til, fjerne eller redigere mapper med denne funksjonen.
 • Ikke gi arket nytt navn eller legg til flere ark/faner i Excel-filen.
 • Excel-filen kan ikke ha mer enn 2 000 rader. Hvis du vil importere flere produkter enn dette, må du importere dem i flere omganger.

Finner du ikke det du ser etter?

Kontakt Zettle brukerstøtte