Salg av gavekort

Du kan selge og løse inn gavekort ved å bruke Zettle-kassasystemappen. Du kan også spore alle gavekortene du selger i gavekortregisteret i appen eller på nettet på my.zettle.com.

Hvordan kommer jeg i gang med gavekort?

Før du kan selge gavekort, må du konfigurere gavekortfunksjonen. Du kan gjøre dette direkte i kassasystem-appen eller på nettet på my.zettle.com.

I Zettle Go-appen

 

 1. I navigasjonen, gå til Gavekort
 2. Trykk på Fortsett for å starte
 3. Velg hvordan du ønsker å selge gavekort – via e-post, som håndlagde fysiske kort eller som forhåndslagde fysiske kort som kan skannes
 4. Bestem om du ønsker å generere tilfeldige kortkoder eller lage dine egne, tilpassede koder
 5. Angi utløpsdatoen og bekreft vilkårene
 6. Trykk på Slik fungerer det for å finne ut mer om gavekort, eller Hopp over

På nettet på my.zettle.com

 1. Logg inn på my.zettle.com og gå til Produkter > Gavekort
 2. Klikk på Konfigurer gavekort
 3. Velg hvordan du ønsker å selge gavekort, gavekort sendt via e-post, håndlagde fysiske kort, eller forhåndslagde fysiske kort som kan skannes
 4. Bestem om du ønsker å lage tilfeldige kortkoder eller lage dine egne, tilpassede koder
 5. Angi utløpsdatoen og bekreft vilkårene
 6. Trykk på Se hvordan det fungerer for å finne ut mer om gavekort, eller Hopp over

Gavekorttyper:

Du kan presentere gavekort til kundene dine på mange forskjellige måter – som et forhåndslaget gavekort med logo, festet i gavekort, skrivet på et visittkort eller sendt til dem på e-post. Uansett hva du velger, husk at koden du har på det fysiske kortet må samsvare med koden du skriver inn i Zettle-appen. Du kan bestille gavekort gjennom en Zettle samarbeidspartner her.

Når du er klar, kan du selge og løse inn gavekort på alle enheter koblet til kontoen din. Du vil se gavekort lagt til produktbiblioteket ditt, og som en betalingsmetode der kunder kan løse inn og gjennomføre kjøp.

Legge til koder:

Du må tildele hvert gavekort en unik kode, for sporing og innløsing. Det er tre alternativer for å gjøre dette: Skann en strekkode fra et ferdigtrykt kort, generer en tilfeldig kode og skriv den på kortet eller skriv inn en egendefinert kode. For fysiske kort med en kode som kan skannes, angir du strekkoden når du bestiller dem.

Hvis du ønsker å skape tilfeldige koder, sørg for at det er minimum seks bokstaver eller tall, for eksempel Sommer01 eller Bursdag124. Vi anbefaler å bruke åtte alfanumeriske tegn, slik at du ikke trenger å gjenbruke kodene hvis du selger mange gavekort.

Hvordan selger jeg et gavekort?

Når du har konfigurert gavekortfunksjonen, finner du Gavekort i produktbiblioteket ditt. Trykk på det for å legge det til i handlevognen din. 

For fysiske gavekort med en kode som kan skannes, skann kortet og koden vil bli lagt til automatisk.

Å selgefra Zettle Go-appen

 

 1. Trykk på Gavekort i produktbiblioteket ditt
 2. Skriv inn verdien du ønsker å fylle på kortet med. Verdien må være på minst 10 kr og ikke høyere enn 10 000 kr.
 3. Fullfør trinnene for å legge det til handlevognen din. Du kan oppdatere innstillingene dine i Innstillinger.
 4. La kunden få vite utløpsdatoen
 5. Behandle betalingen

Merk:

 • Gavekort kan ikke kombineres med andre produkter i samme kjøp
 • Gavekort kan kun selges gjennom Go-appen, og kan ikke selges på nettet


En kunde kan kjøpe et gavekort med følgende betalingsmetoder:

 • Kortbetaling
 • Kontant
 • betalingslenker (kun på iOS)
 • Vipps

Slik gjennomfører du fjernsalg ved hjelp av betalingslenker (Kun iOS)
Hvis kunden din ikke er fysisk til stede, kan du sende dem en link for betaling. Aktiver Betalingslenke-funksjonen i app-innstillingene dine, og send lenken til kunden din. Når kunden din har betalt via lenken, vil gavekortet sendes på e-post til dem. De kan da videresende gavekortet til mottakeren. Les om betalingslenker

Merk:
gavekort kan ikke kjøpes med Klarna


Utløpsdatoer

Du kan endre utløpsdato på my.zettle.com under Konto og innstillinger > Innstillinger for gavekort. Når du selger et gavekort til en kunde, kalkuleres utløpsdatoen fra kjøpsdatoen og er kun gyldig i maksimalt tre år.

Når et gavekort er solgt via en betalingslenke, kalkuleres utløpsdatoen fra datoen kunden fullfører betalingen.

Husk å informere kunden om utløpsdatoen når de kjøper gavekortet.

Hvis du ønsker å løse inn et gavekort som har gått over utløpsdatoen, kan du gjøre det ved tilby kunden et avslag på kjøpet, uten å behandle gavekortet. Så snart gavekortet er utløpt, endre salget seg fra utestående gjeld til inntekt i rapportene.

Hvordan løser jeg inn et gavekort?

For å løse inn et gavekort

 1. Legg til produktene i handlevognen som vanlig
 2. Trykk på Alle betalingsmetoder
 3. Du vil se alle dine aktiverte betalingsmetoder*. Trykk på Gavekort. Hvis kunden din ønsker å dele opp betalingen ved å bruke et gavekort og kontanter eller kort, må du først skrive inn gavekortet som første betalingsmetode.
 4. Skriv inn eller skann koden. Kortet utløpsdato og gjenværende saldo kontrolleres.
 5. La kunden din få vite gjenværende saldo etter transaksjonen.
 6. Fullfør betalingen eller fortsett med en annen betalingsmetode hvis gavekortsaldoen ikke dekker salgsbeløpet. Du kan bruke flere gavekort i samme transaksjon.

*Hvis gavekort ikke vises som betalingsmetode, kontroller at gavekort er aktivert som en betalingsmetode i appen din. Gå til Innstillinger > Gavekort under betalingsinnstillinger og aktiver funksjonen.

Kontrollere gavekortsaldoen

I Zettle Go-appen for iOS

 

 • skriv inn hele gavekortkoden i søkefeltet
 • vis saldoen og kontroller utløpsdatoen

På nettet på my.zettle.com

 • logg inn på my.zettle.com
 • gå til Produkter > Gavekort
 • skriv inn gavkortkoden i søkefeltet
 • vis saldoen og kontroller utløpsdatoen
 • du kan klikke på raden for å vise flere detaljer

Spore gavekort

I Zettle Go-appen for iOS

I gavekortdelen kan du vise saldo, status og transaksjoner utført med gavekortet. Du kan også sende gavekortet med e-post, om nødvendig.

På nettet på my.zettle.com

 • Etter å ha solgt et gavekort vises det med én gang i gavekortregisteret (Produkter > Gavekort).
 • På toppen vil du se en oppsummering av aktive gavekort (kort som er solgt og har en gjenstående saldo) og den samlede verdien av disse kortene (utestående gjeld).
 • For hvert kort kan du vise saldoen, statusen og alle transaksjoner som gjøres med gavekortet.

De forskjellige statusene er:

 • Ikke løst inn – et gavekort som ikke har blitt brukt
 • Innløst – et gavekort som har blitt brukt og har en saldo på null
 • Delvis innløst – et gavekort som har blitt brukt og har en gjenværende saldo
 • Utløpt – et gavekort som har gått over utløpsdato og har eller har ikke en gjenværende saldo. Kontroller dette ved å klikke på raden.
 • Returnert – et gavekort som ble returnert av en kunde. Innløste, delvis innløste og utløpte kort kan ikke returneres.

Bokføre gavekort

Rapporter

Utløpte gavekort er ikke inkludert i Zettle-salgsrapporten, siden de ikke er en del av et vanlig salg, og dermed er ikke noe produkt eller tjeneste kjøpt sammen med kortet.

Bare når en sluttkunde bruker et gavekort til å kjøpe et produkt eller en tjeneste, vil et salg gjenspeiles i salgsrapporten. Hvis du har utløpte gavekort, må du snakke med regnskapsføreren din hvordan du rapporterer dem.

På my.zettle.com

Under rapportdelen, klikk på Salgsrapport for å se verdien av gavekort som er:

 • solgt
 • løst inn
 • returnert
 • utløpsdato

Merk: Hvis det ikke er noen salg eller endringer på gavekortene dine i tidsperioden som er valgt, vil det ikke være noen informasjon tilgjengelig.


I app-rapportene

Rapportdelen vil vise antall innløste kort og den totale verdien.

Regnskapsintegrasjoner

Sørg for å registrere gavekort i bokføringen i henhold til lokale bokføringsforskrifter. Som en generell regel skal salg av gavekort bokføres som gjeld, mens verdien av utløpte gavekort og innløsning av gavekort skal bokføres som en inntekt,

Mva. og gavekort

Gavekort er eksklusive mva. for verdikuponger med flere anvendelsesmuligheter, noe som betyr at mva. kun legges til produkter kjøpt med et gavekort, men ikke på salg av et gavekort. Se nedenfor for en mer detaljert beskrivelse av forskjellen mellom verdikuponger med flere anvendelsesmuligheter og verdikuponger med ett enkelt anvendelsesområde.

Verdikupong med flere anvendelsesområder vs. verdikuponger med ett enkelt anvendelsesområde
Zettles gavekorttjeneste støtter kun verdikuponger med flere anvendelsesområder. Vi anbefaler ikke denne tjenesten hvis du tilbyr verdikuponger med ett anvendelsesområde.

Hva er en verdikupong med ett anvendelsesområde?
Hvis alle produktene og tjenestene du selger har én enkelt mva.-sats, da vil mva. forfalle samtidig som gavekortet er solgt. Zettle støtter ikke verdikuponger med ett anvendelsesområde.

Hva er en verdikupong med flere anvendelsesområder?
Hvis du selger et produkt eller en tjeneste med forskjellige mva.-satser, da forfaller mva. når gavekortet løses inn for et spesifikt produkt eller tjeneste.

Importere og eksportere gavekort

Gavekortfunksjonen støtter for tiden ikke importering og eksportering av gavekortkoder. Hvis du overfører fra et eksisterende kassasystem til Zettle Go, kan eventuelle eksisterende gavekort med saldo som kan innløses, ikke på nåværende tidspunkt overføres til Zettle Go.

Gi rabatt på salget av gavekort

Gavekortfunksjonen støtter for tiden ikke rabatt på salg av gavekort.

Generere strekkoder for bestilling

For å bestille gavekort fra en leverandør som trykker disse, generer strekkoder på my.zettle.com og last ned en CSV- fil du kan sende til leverandøren.