Produktbibliotek

Om produktbiblioteket

Produktbiblioteket er oversikten over alle produktene dine. Her kan du legge til bilder, oppdatere priser og angi rabatter.

Ta deg tid til å organisere biblioteket ditt. Bruk alle de smarte funksjonene som er tilgjengelige, slik at du raskt kan ringe salgsavdelingen, og enkelt sende refusjoner. Når du har organisert biblioteket og begynt å selge, kan du følge med på tilstanden i bedriften din gjennom rapporter som sporer verdifull informasjon, som bestselgende produkter og salgsstatistikk.

Du kan opprette produktbiblioteket ditt direkte i Zettle Go-appen, eller på my.zettle.com – der kan du gjøre mer avanserte oppgaver, som å importere fra regneark og gjøre masseoppdatering av produkter og varianter.

Produktbiblioteket på my.zettle.com

my.zettle.com, under fanen “Produkter“, finner du alle produktene dine. Der kan du legge til et nytt produkt, importere eller eksportere til og fra regneark og redigere eksisterende produkter.

I produktlisten kan du finne produkter ved å sortere og søke, du kan raskt redigere flere felt ved å bruke tabulatortasten, og enkelt navigere deg fram til et bestemt produkt.

Sorterer kolonner

Ved å klikke på kolonnenavnet, kan du endre standardsorteringen på listen. Som standard sorteres alle produktene alfabetisk etter produktnavn (fra a til å, tall før bokstaver). For å se produkter i motsatt rekkefølge (dvs. fra å til a), klikker du bare på overskriften og rekkefølgen blir omgjort. Ved å klikke igjen vil du gå tilbake til standardinnstillingen.
Selv om du klikker kolonnene for å endre rekkefølgen på produktene dine, endres ikke måten produktene dine vises på i Zettle Go-appen.

Administere kolonner

Det er et plussikon i hjørnet øverst til høyre. Ved å klikke på denne knappen får du se en liste med alternativer for tilpasning av kolonnene i produktlisten din. Du kan velge så mange kolonner du vil.

Du kan også endre størrelsen på kolonnene dine ved å holde en peker på området mellom kolonnene. Når du gjør dette, vil en linje vises og du kan ganske enkelt klikke og dra den på plass. Ved å klikke to ganger vil den utvide seg til en maksimal bredde. Ved å klikke to ganger igjen, vil den reduseres til minimal bredde. Kun bredden til kolonnen til venstre påvirkes, og resten av kolonnene følger med.Hurtigredigeringsmodus

Ved å flytte musen over et produkt, vises et penn- og papirkurvsymbol på slutten av rekken. Klikk på pennikonet for å redigere produktinformasjonen, rediger direkte i feltene, og klikk på avmerkingsboksen eller trykk Enter for å lagre.
Hvis du klikker på papirkurvsymbolet, blir produktet ditt slettet. Dette kan ikke angres.

Massesletting

Ved å velge flere produkter kan du slette alle samtidig, ved å klikke på det røde papirkurvsymbolet. Denne handlingen kan ikke angres, og produktene blir slettet permanent.

Produktbiblioteket i Zettle Go-appen

I Zettle Go-appen finner du alle produktene dine under “Bibliotek“-fanen. Der kan du organisere produktene dine, slik at de kan bidra til økt salg, legge til nye produkter, og redigere eksisterende produkter.

Visning med liste eller rutenett?
Produktbiblioteket kan vises på et par ulike måter.

iOS:
Du kan enten se biblioteket som et rutenett (hvis du bruker en iPad, kan du endre størrelsen på rutenettet ved å bruke ikonet over det), eller du kan sveipe til venstre og se biblioteket som en liste med en søkelinje øverst.

Android:
På Android kan du enten vise biblioteket som et rutenett, eller bruke søkefeltet på toppen av skjermen.

Zettle Terminal:
På Zettle Terminal kan du enten vise biblioteket som et rutenett, eller bruke søkefeltet på toppen av skjermen.

Organisere produktene dine i mapper
Du kan gruppere produktene dine for å lettere finne dem i Zettle Go-appen, mens du tar betalinger ved å legge dem til i en mappe. Du kan gjøre det i Zettle Go-appen, eller på my.zettle.com.

Legge til produkter

I Zettle Go-appen
Gå inn på “Bibliotek“ og start ved å klikke på “Rediger“-knappen, etterfulgt av “+“-tegnet til høyre. Velg om du vil legge til et “produkt“ eller en “rabatt“. Når du velger “Produkt“, skriver du inn navn, pris, varianter (hvis nødvendig), og et bilde. Dersom du har en bedriftskonto, kan du også velge riktig mva.-sats for produktet.

 my.zettle.com
Logg inn på portalen din på my.zettle.com og gå til “Produkter“-fanen. Klikk på knappen “Legg til produkt“ i øverste høyre hjørne og alle relevante detaljer, for eksempel navn, pris og varebeholdning. Hvis du har en bedriftskonto, kan du også velge riktig mva.-sats for produktet.

Legge til mange produkter
Hvis du har et stort antall produkter, kan du legge dem til samlet i produktbiblioteket ditt på my.zettle.com ved å laste opp en Excel-fil med informasjonen. Du kan legge til opptil 2000 produkter om gangen. Prosessen kan gjentas hvis du har mange produkter.

Når du importerer produkter i bulk, kan du også importere verdier for lagerbeholdning. Les mer om å opprette lagerbeholdning her.

Prissetting

Når du legger inn et nytt produkt i biblioteket kan du velge mellom å sette en fast pris, eller en pris per enhet, som f.eks. per kilo eller per time.

Pris per enhet
Angi en fast pris eller pris per enhet for hvert av dine produkter/tjenester. Du kan også la prisfeltet være tomt, og legge inn beløpet manuelt hver gang du legger det til i handlekurven.

Egendefinert enhet
Du kan også angi prisen din basert på en valgt enhet som kilo, timer, eller hvilken som helst annen enhet du ønsker. Bare skriv inn enheten for produktet (f.eks. kilo) og prisen per enhet. Når du legger til et produkt i en handlekurv, angir du antall solgte kilo, og prisen blir beregnet automatisk.

Slik konfigurerer du kategorier

Ved å tildele spesifikke kategorier til dine nye og eksisterende produkter kan du filtrere salgsrapportene og se hvordan forskjellige kategorier har gjort det salgsmessig etter uke, måned, år eller sesong.

Opprette og tildele kategorier på my.zettle.com

Enten du skaper et nytt produkt eller redigerer et eksisterende, kan kategorier tildeles på to måter:

I bulk
I produktlisten kan du velge en gruppe produkter du ønsker å tildele samme kategori. For eksempel hvis du har forskjellige keramikkrukker, kan du legge dem til i “keramikk”-kategorien, slik at du kan sammenligne dem med “porselen”-kategorien i slutten av måneden.

Enkeltvis
Hvert produkt har en detaljside. Her kan du legge til en kategori til hvert spesifikke produkt ved å skrive i “Kategori”-feltet og klikke på 'legg til ny'.

Du kan også velge og tildele fra tidligere opprettede kategorier.

For å fjerne en kategori
Klikk enkelt og greit på “x”, og husk å lagre. Denne handlingen gjør at produktet står ukategorisert, noe som betyr at det vil vises uten kategori i rapportene dine.

Opprette og tildele kategorier i Zettle Go-appen

Enten du skaper et nytt produkt eller redigerer et eksisterende, kan kategorier tilordnes på produktets detaljvisning, i Zettle Go.

Nye og esksiterende produkter
Begynn med å opprette et nytt produkt, eller redigere et eksisterende. Dette vil åpne en ny visning, der du kan legge til detaljene til et produkt.

På siden finner du et nytt felt merket 'Tildel kategori', trykk på feltet for å komme til en ny visning, der du kan skrive inn navnet på kategorien og deretter trykke på +.

Kategorien velges automatisk, og når du går tilbake til produktdetaljsiden, ser du at kategorien er lagt til. Sørg for å trykke på lagre for å registrere endringer.

Du kan også alltids velge å tildele fra kategorier du tidligere har opprettet.

Slik fjerner du en kategori fra et produkt
Trykk på kategorier igjen for å velge bort, dette vil føre til at produktet blir ukategorisert.

Filtrer etter kategori i listevisningen
Du kan bruke kategorier til å filtrere produktlisten i Zettle Go-appen. Sveip til venstre i biblioteket ditt og trykk på filterikonet. Hvis du ikke har noen kategorier, kan du enkelt opprette dem for et produkt ved å følge trinnene over.

Merk: Hvis du har kategorier, men noen få produkter ikke er kategorisert, vil filteret vise alternativet 'ukategorisert'.

Dette er viktig å huske på når du kategoriserer produkter

Du kan alltids endre kategorien til et produkt etterpå, ved å opprette nye. Den nye kategorien vil likevel ikke vises i rapportene dine frem til du har gjennomført et par salg, så hvis du har hatt forskjellige kategorier tilordnet et produkt, kan det ta noen salg før det vises korrekt i rapportene dine.

Legge til varianter

Du kan legge til flere varianter av et produkt som leveres i mer enn ett alternativ, som f.eks. størrelse, farge og type. Du kan legge til opptil tre alternativer per produkt. Hver kombinasjon av alternativer utgjør en variant. Et produkt kan ha opptil 100 varianter totalt sett.

Du selger for eksempel en T-skjorte som har to alternativer: størrelse og farge. Størrelsesalternativet har tre verdier: liten, medium og stor. Fargeverdiene er: svart og hvit. Et varianteksempel for dette produktet er T-skjorte, liten, svart.

Merk: Hvis du ønsker å legge til flere varianter til et produkt som allerede har etablerte alternativer, må du opprette et nytt produkt.

I Zettle Go-appen

 1. I biblioteket klikker du på “Rediger” og deretter på “+”-knappen i høyre hjørne.
 2. Legg til et produktnavn. Hvis du fyller ut pris og/eller kostpris, vil disse verdiene automatisk legges til alle varianter. Du trenger ikke fylle inn strekkode, på lager og SKU, siden disse verdiene legges til per variant.
 3. Trykk på “Legg til alternativer“ på bunnen av skjermen.
 4. Trykk på “Legg til alternativ“ for å legge til første alternativ. Velg mellom de forhåndsdefinerte alternativene i listen, eller skriv inn et egendefinert navn for alternativet ditt.
 5. Nå kan du legge til verdier for alternativet ditt. Trykk på “Ferdig” på tastaturet, eller trykk på plussikonet for å legge til alternativverdien. Gjenta dette trinnet til du har lagt til alle verdiene. Trykk på “Lagre”.
 6. Gjenta trinn 4 og 5 til du har lagt til alle alternativene til produktet.
 7. Trykk på “Lagre“. Du vil nå se alle produktvariantene i listen.
 8. Trykk på en variant for å endre verdier som strekkode, på lager og SKU.


my.zettle.com

 1. I Variant-delen til produktsiden, klikk på “Legg til alternativ“
 2. Skriv inn et navn for det første alternativet. Husk at rekkefølgen du angir alternativene i, vil være den samme rekkefølgen som vises i kassasystemet og i nettbutikken
 3. Fyll ut alternativ-verdier. Skill verdier fra hverandre med et komma, eller ved å trykke på Enter
 4. Hvis du vil legge til flere alternativer, klikker du på “Legg til et annet alternativ“. Du kan legge til opptil tre alternativer per produkt
 5. En liste med varianter vises nedenfor, og du kan fylle ut attributter som pris, strekkode, lager og SKU. Hvis du har skrevet inn disse attributtene under produktdetaljer, vil de bli forhåndsutfylt på variantnivå.

For produkter som ikke har noen varianter vises priser, lagerbeholdning og forsendelser under produktdetaljer. Når du har lagt til varianter, kan disse attributtene redigeres på variantnivå, i stedet for på produktnivå.

Masseredigering av varianter

Slik gjør du hvis du ønsker å redigere mange varianter på en gang (for eksempel hvis du skal endre prisen på mange varianter samtidig):

I Zettle Go-appen

 1. I biblioteket trykker du på “Rediger“. Deretter trykker du på produktet du vil redigere variantene for.
 2. I variantdelen trykker du på “Rediger“, og deretter velger du det du vil endre.
 3. Velg de variantene du vil gjøre endringer i. Du kan også velge flere varianter på en gang ved å trykke på filterknappen.
 4. Bruk endringen, og trykk på “Lagre“

my.zettle.com
I delen Variantdetaljer på produktsiden merker du av i boksene for de variantene du vil redigere. Du kan også velge flere varianter samtidig fra rullegardinlisten med avmerkingsbokser øverst til venstre.

 1. Velg handlingen du vil utføre, i rullegardinlisten “Handlinger“.
 2. Utfør endringen og klikk “Lagre“

Legge til i handlekurv, og rabatter

Å legge produkter i handlekurven og bruke rabatter kan bare gjøres i Zettle Go-appen.

Legge i handlekurv
Ved å klikke på et produkt i biblioteket ditt legges det til i handlekurven. Når et produkt er lagt til handlekurven, kan du trykke på produktet for å:

 • Øke antallet av det produktet
 • Legge til en kommentar angående det spesifikke produktet. Det kan også gjøres når du selger et produkt med en tilpasset enhetspris.
 • Legge til en rabatt på det spesifikke produktet

Legge til en rabatt
Gå til produktbiblioteket ditt, klikk på “Rediger“ og deretter “+“-knappen i høyre hjørne. Velg “Rabatt“, angi enten en prosentandel eller et fast beløp, og gi det et navn.

Å bruke en rabatt
Du kan bruke en rabatt på enkeltvarer eller på alle elementene i handlekurven. Gå inn i handlekurven, klikk på “Rabatt“-knappen og velg enten en prosentandel eller et fast beløp. Eller du kan bruke en rabatt på spesifikke produkter i handlekurven ved å klikke på varen og redigere “Rabatt“-feltet.