Beløp reservert på kundens bankkonto

Hvis en transaksjon kanselleres, eller avbrytes, kan det være at pengene fortsatt er reservert på kundens konto i noen dager. 

En reservasjon betyr ikke at pengene vil bli belastet kontoen. Banken reserverte pengene på tidspunktet for kjøpet. Det ble gjort for å sørge for at det var tilstrekkelige midler for å fullføre betalingen. 

Reservasjonen vil fjernes etter noen virkedager, og pengene vil deretter vises på kontoen igjen.