Hold informasjonen din oppdatert

Nå som vi er en del av PayPal-familien, stiller vi tjenestene våre til rådighet under PayPals lisens som en kredittinstitusjon, utstedt av Luxembourgs finansmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Som en kredittinstitusjon er vi påkrevd å samle inn ytterligere informasjon fra kundene våre.

Vi trenger å kjenne kundene våre

Når du registrerer deg for en Zettle-konto vil vi stille deg noen spørsmål, og vi vil fortsette å gjøre det fra tid til annen. Noen ganger gjør vi dette i appen din, andre ganger på my.zettle.com, og av og til via e-post eller telefon.

Vi tar din sikkerhet på alvor, og disse spørsmålene hjelper oss med å beskytte deg.

Vi bruker dem også til å skille ut Zettle-kontoinnehavere som forsøker å utføre uærlige eller ulovlige handlinger. Derfor må vi stille alle disse spørsmålene, uten unntak. Når du svarer på spørsmålene våre, hjelper du oss med å beskytte identiteten din fra kriminell aktivitet.

Hva slags spørsmål stiller vi?

Her er noen eksempler på informasjon vi trenger:

  • Hva bruker du tjenestene våre til?
  • Hva er eierstrukturen i selskapet ditt?

Identifikasjon og verifikasjon

Det kan også hende vi ber om dokumentasjon på registreringen av selskapet ditt og at vi sjekker at du har rett til å representere selskapet. Andre dokumenter vi ber om er dokumenter som bekrefter adressen, identiteten din eller identiteten til andre interessenter i virksomheten din. For eksempel:

  • en kopi av passet ditt
  • passet til andre interessenter
  • førerkort
  • annen offisiell ID med foto.

Regler

Fra 1. oktober 2020 leverer vi Zettle-tjenesten gjennom PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (“PayPal Europe)”) i stedet for gjennom Zettle AB. PayPal Europe har lisens som en kredittinstitusjon, noe som betyr at selskapet er underlagt minst samme nivå av tilsyn som Zettle AB er i dag. Dette betyr også at vi siden 1. oktober 2020 er underlagt tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), som tilsvarer det svenske finanstilsynet (Swedish Supervisory Authority “SFSA”).

Vi er påkrevd av loven til å kjenne kundene våre, og hva tjenestene våre blir brukt til i løpet av hele forretningsforholdet. Dette vil fortsette å gjelde for oss, når vi når flytter tjenestene våre til PayPal Europe. Hva disse forpliktelsene innebærer vil imidlertid skille seg fra land til land.

Vi jobber aktivt for å beskytte våre selgere, selskapet og samfunnet ved å hindre kriminell aktivitet, slik som hvitvasking, terrorfinansiering etc., og vi vil fortsette med dette arbeidet.

Som en kredittinstitusjon er vi påkrevd å samle inn ytterligere informasjon om deg. Dette stammer fra forpliktelsene lagt frem i CSSF-forordning 12-02, artikkel 16 og 21. For å si det enkelt stiller vi personlige spørsmål, fordi det er en lovpålagt del av vårt samfunnsansvar å motarbeide kriminell aktivitet.

Ofte stilte spørsmål

Jeg har vært kunde i mange år. Hvorfor må jeg svare på disse spørsmålene og sende dokumenter nå?
Alle finansinstitusjoner i Europa, slik som banker, betalingsformidlere etc., må ha oppdatert informasjon om brukerne sine gjennom hele kundeforholdet, for eksempel for å sikre at vi overholder tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Denne informasjonen kan variere fra land til land, og når vi overfører Zettle-tjenesten til PayPal Europe er vi nødt til å spørre deg om ytterligere informasjon, for å overholde kravene fra tilsynsorganet i Luxembourg. Vi stiller disse spørsmålene til alle våre kunder, når de er nye og etter hvert som tiden går.

Hvorfor er min konto satt på pause?
Dersom vi ikke har mottatt dokumentene vi ba om, eller svar på spørsmålene vi stilte, vil vi noen ganger deaktivere kundenes kontoer midlertidig. Dette er fordi vi i henhold til krav fastsatt av myndighetene, ikke har lov til å tilby tjenester til en bruker hvis vi ikke vet hvem de er eller hva de bruker tjenestene våre til. Når vi har mottatt tilstrekkelige svar, eller dokumentene vi ba om, vil vi reaktivere kontoen din.

Jeg føler at noen av disse temaene berører mitt privatliv. Har dere virkelig lov til å stille dem?
For å ivareta tilliten vi har som samfunnsaktør, er vi pålagt å stille disse spørsmålene. Alle banker og andre finansinstitusjoner i EU er, i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking av penger, forpliktet til å ha god kunnskap om kundene sine. Myndighetene krever derfor at vi innhenter denne informasjonen om kundene våre, og når du svarer på spørsmålene, hjelper du oss med å oppføre oss ansvarlig og forhindre kriminell aktivitet. Vi vet at nesten alle brukerne våre er ærlige, men for å oppdage de få som ikke er det, stiller vi spørsmål til alle, uten unntak. Du skal vite at vi ikke stiller disse spørsmålene fordi vi på noen måte har mistenksomhet mot virksomheten din spesielt.

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Kan jeg svare på disse spørsmålene senere / kan jeg sende dokumentene senere?
Ja, du kan oppgi anmodet informasjon på et tidspunkt som passer deg. Men siden vi er lovpålagt å innhente denne informasjonen, vil vi på ett tidspunkt måtte legge inn restriksjoner på kontoen din, frem til vi har mottatt informasjonen vi anmodet.

Må jeg svare på disse spørsmålene / må jeg gi dere disse dokumentene?
Ja, alle kunder må svare på disse spørsmålene. Det er vår plikt som finansinstitusjon og som en ansvarlig samfunnsaktør å stille alle våre kunder disse spørsmålene. Alle banker og andre finansinstitusjoner i EU er i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking av penger forpliktet til å ha god kunnskap om kundene sine.

Dere har allerede spurt meg lignende spørsmål / bedt om lignende dokumentasjon nylig, hvorfor spør dere om dette / ber dere om disse dokumentene på nytt?
Vi må stille disse spørsmålene jevnlig, siden myndighetene krever at alle svenske banker og andre finansielle institusjoner oppdaterer kundeinformasjonen sin. Vår hovedhensikt er å sikre dine finansielle interesser og beskytte deg mot kriminell aktivitet, slik som identitetstyveri, svindel og såkalt phishing (informasjonsfisking). Samtidig, i henhold til loven om tiltak mot hvitvasking, er vi pålagt å ha god kunnskap om våre kunder. Vi stiller disse spørsmålene til alle våre kunder, både nye og eksisterende, uansett hvor lenge de har vært kunder hos oss. Vi beklager dersom du nylig har svart på lignende spørsmål, men vi er pålagt å innhente svarene dine. Dersom du vet alle svarene bør det ikke ta mer enn noen få minutter.

Stiller alle finansielle institusjoner disse spørsmålene?
Ja, alle banker og andre finansinstitusjoner i EU er forpliktet til å ha god kunnskap om kundene sine, i henhold til regelverk for tiltak mot hvitvasking av penger. Derfor krever myndighetene at alle banker og andre finansinstitusjoner stiller kundene sine disse spørsmålene. Hvordan og når de gjør dette kan variere litt fra land til land, og det er derfor vi samler inn ytterligere informasjon fra våre selgere fra 1. oktober 2020, da PayPal Europe tok over Zettle-tjenesten.

Hva bruker dere denne informasjonen / disse dokumentene til?
Vi bruker informasjonen for å bli kjent med, og forstå, kundene våre, for å kunne ivareta deres økonomiske interesser og oppdage enhver kriminell aktivitet. Vi gjør dette for å beskytte deg som kunde, og samfunnet som helhet. Vi vet at de fleste av våre kunder er ærlige. Alle banker og andre finansinstitusjoner i EU er i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking av penger forpliktet til å ha god kunnskap om kundene sine. Informasjonen vi spør om er obligatorisk for oss som en kredittinstitusjon å innhente, og brukes til å oppdatere kundesystemene våre for å kunne oppfylle kravene om god kunnskap om kunden. Det letter også vårt arbeid med å følge opp kontroller opp mot sanksjonslister, dvs. lister over personer og selskaper som er underlagt sanksjoner bestemt av EU etc.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer på disse spørsmålene / ikke gir dere de forespurte dokumentene?
Hvis du ikke svarer på alle spørsmålene, kan det til syvende og sist kunne bety at vi ikke kan tilby deg alle våre tjenester, eller at vi ikke kan gi deg den støtten du trenger.

Hvem kan se svarene/dokumentene mine?
Informasjonen du gir oss er strengt konfidensiell, i samsvar med reglene for økonomisk hemmeligholdelse. Vi følger også personvernloven.

Hva kan jeg laste opp som et fullmaktskjema?
Du kan gi noen fullmakt til å handle på vegne av selskapet ditt og håndtere alle saker relatert til Zettle-kontoen. Når du har gitt oss beskjed om å gjøre dette, sender vi deg en e-post med en spørreundersøkelse. Åpne denne e-post-spørreundersøkelsen og last opp fullmaktsskjemaet eller andre dokumenter til denne bruken som inneholder navnet ditt, navnet på virksomheten din, signaturen din og navnet på personen du ønsker å gi fullmakt til. Du kan også bruke vår mal.

Jeg gjorde noen feil jeg ønsker å rette opp. Hvordan gjør jeg det?
Kontakt brukerstøtteteamet vårt via telefon eller via e-post.

Hvem er den endelige reelle rettighetshaveren?
Dette er et individ som eier mer enn 25 %, eller som har aksjemajoriteten i selskapet.

Hvem er den alternative reelle rettighetshaveren?
Dette kan være en styreformann, en adm.dir., en høyere tjenestemann eller en fysisk person som har direkte eller indirekte eierskap i selskapet.

Hva om det ikke er noen eier i selskapet ditt, eller om ingen av eierne har mer enn 25 % av aksjene eller aksjemajoritet?
I tilfelle selskapet ikke har en endelig reell rettighetshaver, trenger du å navngi den alternative reelle rettighetshaveren. I spørreskjemaet, trenger du ikke å indikere om personen du navnga er den endelige eller alternative reelle rettighetshaveren.

Under EUs hvitvaskingsdirektiv og dets implementering i lokalt lovverk, er vi forpliktet til å samle inn informasjon om selskapets reelle rettighetshaver(e).