Krav til informasjon om gebyrer

Gebyroversikt 


Informasjon på my.zettle.com
Du vil få informasjon om kostnadene forbundet med hver transaksjon på my.zettle.com. Dette inkluderer en transaksjonsreferanse, kostnadene som belastes deg som Zettle-bruker (inkludert fordelingen mellom formidlingsgebyret og Zettle-gebyret) og beløpet til transaksjonen, i Zettle-kontoens valuta.

Informasjon i gebyroversikten
Gebyroversikten viser tre forskjellige gebyrtyper. I tillegg til gebyrene som er oppgitt i gebyroversikten, betaler vi også gebyrer til tredjeparter som er involvert i betalingsstrømmen. Gebyret du betaler til oss påvirkes ikke av noen av disse gebyrene.

Gebyr

Oppsummering

Zettle-gebyr

Dette gebyret er det eneste transaksjonsgebyret du betaler til Zettle. Det er basert på transaksjonsvolumet i én kalendermåned og belastes som en % av transaksjonsbeløpet. Vi belaster et blandet brukerstedsgebyr, som betyr at vi tar samme gebyr for alle kortmerker og -typer.

Formidlingsgebyr

Dette er gebyret vi betaler til kortutsteder (bank eller annen finansinstitusjon) som utstedte kortet til kunden din. Formidlingsgebyr per transaksjon kan variere avhengig av:

  • kortmerke (f.eks. MasterCard eller VISA)
  • korttype (f.eks. privat- eller bedriftskort)
  • hvor kortet ble utstedt

Kortordningsgebyr

Dette er et gebyr vi betaler til kortselskapene (Visa og MasterCard) når de behandler transaksjonene dine. Kortordningsgebyr per transaksjon avhenger av:

  • kortmerke (f.eks. MasterCard eller VISA)
  • korttype (f.eks. privat- eller bedriftskort)
  • hvor kortet ble utstedt

Formidlingsgebyr og kortordningsgebyr kan variere avhengig av hvilken innløser vi bruker. Innløseren er den parten som behandler og gjør opp betalingen fra kunden din til Zettle. Zettle bruker Bambora og Elavon som innløsere i EU.