Bekreft identiteten din

Bli verifisert – slik bekrefter du identiteten din.

Som en e-pengeinstitusjon, trenger vi alltid å vite hvem vi gjør forretninger med. For at du skal kunne bruke tjenestene våre, kan vi måtte be deg om noen dokumenter som bekrefter identiteten din, og bostedsadressen din. Det kan også være at vi spør deg om en fullmakt, for å være sikker på at du har rett til å representere selskapet.

Hvis du blir spurt om å bli verifisert, må du levere denne informasjonen før du kan begynne å ta imot betalinger.

Vi bruker kun dokumentasjonen og informasjonen som oppgis til å verifisere kontoen din, de vil ikke deles med noen andre. Vi behandler personopplysningene i henhold til personvernerklæringen vår, som du kan lese her.

Slik verifiserer du identiteten din

For at du skal kunne bruke tjenestene våre, kan det være at vi vil spørre deg om dokumenter som bekrefter identiteten og bostedsadressen din.

Det kan også være at vi vil spørre deg om å gi oss en fullmakt, for å sørge for at du har rett til å representere selskapet. Vi bruker kun dokumentasjonen og informasjonen som oppgis til å verifisere kontoen din, de vil ikke deles med noen andre.

Vi behandler personopplysningene dine i henhold til personvernerklæringen vår, som du kan lese her.

Slik kommer du i gang

Vi tilbyr en sikker måte å dele dokumentene dine med oss på gjennom Zettle iOS- og Android-appen, og my.zettle.com. Vi anbefaler å bruke appen, siden den er my mer praktisk for øyeblikket. Du finner seksjonen "Bli verifisert" i menyens kategori "Kom i gang" Derfra, følg instruksjonene og last opp de forespurte dokumentene.

Hvilke typer dokumenter spør vi om?

Identitetsbevis

Vi trenger å se navnet og personnummeret ditt, begge deler tydelig på et offisielt ID-dokument.

Typer legitimasjon vi kan verifisere er:

  • Pass
  • Førerkort
  • Nasjonalt ID-kort (i noen land vil vil spørre om å se forsiden og baksiden)

Bevis på fullmakt

Vi må være sikre på at du har rett til å representere firmaet. Vi trenger å vite navnet ditt og stillingen din i selskapet, samt navnet og stillingen for noen som har juridisk rett til å representere selskapet (som et styremedlem eller en reell rettighetshaver). Vi genererer et dokument (fullmakt) for deg, slik at du ikke trenger å skrive ut eller skanne noe.

Du kan sende dette brevet til fullmaktsgiver via:

  • E-post
  • Telefonnummer

Fullmaktsgiver må da laste opp et bilde av ID/pass, og signere det forhåndsutfylte brevet. Alt de trenger er en internettforbindelse for å gjøre dette, og alt blir behandlet av Scrive, en elektronisk signaturløsning.

Last opp dokument

I noen spesielle tilfeller må du laste opp veldig spesifikke dokumenter, ut ifra situasjonen/sted/virksomhet kan dette for eksempel være et visum eller en oppholdstillatelse. Bare følg instruksjonene du har mottatt på e-post, og last opp de forespurte dokumentene. Du kan laste opp ti dokumenter.

Virksomhetsbevis

Vi må være sikre på at vi har en offisiell firmaattest for selskapet som er oppført. Sørg for at du inkluderer alle sidene av dokumentet ditt.

Typer dokument vi kan bekrefte er:

  • For enkeltpersonforetak: Firmaattest, utdrag fra Brønnøysundregistrene eller Skatteetaten
  • For aksjeselskap eller ideelle selskaper: Firmaattest eller utdrag fra Brønnøysund-registrene

Dokumentet skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Selskapets eierstruktur

Vi må være sikre på at vi har alle de reelle rettighetshaverne eller styremedlemmene tilknyttet det oppførte selskapet.

Dokumentene som trengs erlegitimasjonene (ID-er, pass eller førerkort) til alle reelle rettighetshavere og styremedlemmer i selskapet.

Visum/oppholdstillatelse

I noen tilfeller kan det være at vi må be om visum eller oppholdstillatelse, for å sikre at du har rett til å drive virksomhet i det bestemte landet. For eksempel hvis du ble født i Brasil, men flyttet til England for å arbeide, startet en virksomhet og deretter søkte om å bruke Zettle. I dette tilfellet vil vi ikke være sikre på i hvor lang tid du kan oppholde deg i England, så vi vil spørre om flere dokumenter.

Dokumentet som trengs er et visum eller oppholdstillatelse

Kontakt brukerstøtte

I noen tilfeller trenger søknaden din å bli behandlet manuelt. Hvis du ser "kontakt brukerstøtte", kontakt vårt lokale brukerstøtte-team.

Hva skjer når du har lastet opp dokumentene dine?

Når du har sendt oss dokumentene dine, går vi igjennom dem og tar kontakt med deg så snart som mulig.

Hvis dokumentene du sendte stemmer overens med informasjonen du har registrert deg med, bekrefter vi identiteten din og du vil med én gang kunne begynne å ta betalt med kort.

Hvis dokumentene du har lastet opp ikke viser korrekt informasjon, eller hvis informasjonen ikke stemmer overens med den du oppga under registreringen, vil du bli spurt om å laste opp nye dokumenter igjen.