Terminalens WiFi og nettverksinnstillinger

Hvordan kobler jeg Terminalen til et nettverk?

Du kan koble til Terminalen til et WiFi-nettverk eller bruke SIM-kortet som følger med.

Første gangen du skrur på Terminalen blir du spurt om å koble til WiFi-nettverket under den første konfigureringen.

Hvis du går utenfor rekkevidden til WiFi-nettverket, vil det mobile nettverket ta over sømløst, slik at du kan fortsette med å drive virksomheten din.

Merk: Zettle betaler kostnaden med å få tilgang til mobilnettverket, så du vil ikke bli belastet for bruk.


Hvordan kobler jeg til / endrer jeg WiFi-en min?

  • For å koble til eller endre WiFi-en på Terminalen, gå til Innstillinger og trykk på Nettverk
  • Velg WiFi-en din, skriv inn passordet om nødvendig, og trykk på
  • For å deaktivere Wifi-en, sett bryteren til Av.
  • Du kan også aktivere/deaktivere WiFi-innstillingene ved å dra ned fra toppen av skjermen for å få tilgang til systempanelet ditt.

Du kan alltid endre WiFi-nettverket senere i Innstillinger.

Hvordan kobler jeg meg til et mobilnettverk?

Enheten leveres med et forhåndsinnstallert SIM-kort.

For å aktivere/deaktivere mobilnettverket ditt, gå til Innstillinger -> Nettverk-> Mobilnettverk. Du kan også aktivere/deaktivere nettverksinnstillinger fra panelet ved å dra ned fra toppen av skjermen.

Merk: SIM-kortet vil kun fungere sammen med Zettle terminalen, og kan ikke brukes med andre enheter.