Bruk utenlands

Du kan ikke bruke Zettle utenlands.

Vi forstår at dette er en etterspurt funksjon, og vi arbeider med å gjøre det mulig å ta imot betalinger over alt i fremtiden.