Kontoutskrift

I kontoutdraget ditt på my.zettle.com sammenfatter vi all aktivitet fra Zettle-kontoen din, slik at du enkelt kan holde styr på viktig informasjon, slik som godkjente betalinger og utbetalinger.

Utbetalinger

Utbetalinger omfatter alle transaksjoner som vi har godkjent siden siste utbetaling. Les mer her om når du kan forvente utbetalingen din.

Innkommende betalinger

Kun transaksjoner som har blitt godkjent av banken vil vises på listen over utbetalinger. Betalingene som ennå ikke er godkjent av banken, vil vises som én enkelt samlet sum på toppen av listen.

Du kan se alle betalingene dine (godkjent og ikke godkjent, kort- og kontantbetalinger) på “Kvitteringer”-siden når du logger på my.zettle.com.

Reservert for tilbakebetalinger

For å utstede en tilbakebetaling for en betaling, må du ha tilstrekkelige midler på Zettle-kontoen din, f.eks. må saldoen på kontoen din være minst den samme som beløpet du ønsker å betale tilbake.

I de generelle innstillingene kan du angi en minimumssaldo for å sikre at du har nok midler på bankkontoen din for tilbakebetalinger.

Saldo

I “Saldo”-kolonnen kan du se din akkumulerte saldo for en gitt tidsperiode. Etter en utbetaling er utført til bankkontoen din (daglig, månedlig eller ukentlig), er saldoen vanligvis null. Hvis ikke, kan du se hvor mange penger som er innestående på Zettle-kontoen din.

Merk at hvis du har reservert et beløp for tilbakebetaling, vil saldoen aldri være null.

Forskjellige typer transaksjoner

Du kan vise alle de følgende hendelsene i kronologisk rekkefølge, eller filtrere etter transaksjonstyper:

  • Kortbetaling
  • Gebyr
  • Utbetalinger til bankkonto
  • Reduksjon av transaksjonsgebyr (vedrørende prissetting)
  • Kontantforskudd Zettle Advance