Mer information om kassaregistret

Uppdatera adress och namn

Du kan uppdatera adressen och namnet för ett visst kassaregister på https://my.zettle.com/cash-register/list genom att klicka på Hantera.

Adressen ska vara en korrekt fysisk adress och inte en adress till en postbox.

Du ska dessutom rapportera alla adressändringar till Skatteverket.  Kontakta Skatteverket om du har några frågor om den här processen.

Versionshantering

Säkerställ att du har den senaste versionen av programvaran installerad på din smartphone eller surfplatta. Dokumentationen om kassaregister uppdateras enligt den senaste versionen av programvaran.

Kontrollenhet

All försäljning registreras i en certifierad kontrollenhet (även kallad "svarta lådan"). Zettles kontrollenhet för kassaregister är en molnbaserad tjänst som automatiskt aktiveras när den är kopplad till ett kassaregister. Du hittar kontrollenhetens produktionsnummer på kvittot.

Journalminne

All försäljning och transaktioner (t.ex. förändringar i produktbiblioteket) registreras i kassaregistrets journalminne. Skatteverket kan begära att få tillgång till informationen från journalminnet.

Om du vill skapa och skicka ett journalminne går du till Kassaregister och Mina kassaregister (syns bara för kontoägaren).

Versionsnummer, serienummer och kontrollenhetsnummer

Du kan hitta all teknisk information om ett kassaregister på https://my.zettle.com/cash-register/list genom sedan att klicka på Hantera.

När du har ett kassaregister öppet hittar du all information om kassaregistret genom att trycka på informationsikonen i uppe i högra hörnet.

Hjälpte artikeln dig?