Mer information om kassaregistret

Versionshantering 

Se till att alltid ha den senaste versionen av mjukvaran installerad på din smartphone eller tablet. Dokumentationen till kassaregistret kommer alltid att vara uppdaterad enligt den senaste versionen av mjukvaran.
 

Kontrollenhet

All försäljning registreras i en certifierad kontrollenhet (s.k. “svart låda”). Kontrollenheten för Zettles kassaregister är en molnbaserad tjänst som automatiskt kopplas på vid tecknande av kassaregister. På kvittot kan du utläsa kontrollenhetens tillverkningsnummer.
 

Journalminne

All försäljning och löpande användning (t ex ändringar i produktbiblioteket) registreras i kassaregistrets journalminne. Skatteverket kan vid kontroll begära ut information från journalminnet. 

Under "Kassaregister" > “Mina kassor” (bara synligt för kontoägaren) i Zettle Go-appen kan du skicka journalminnet för respektive kassaregister till din registrerade e-postadress.
 

Versionsnummer, tillverkningsnummer och kontrollenhetsnummer

När du har en kassa öppen hittar du all information om kassaregistret längst ner på kassaregistersidan i appen.

Hjälpte artikeln dig?