Transaktionsskydd

Vårt transaktionsskydd täcker kortreklamationer på upp till 2 500 kronor per månad, förutsatt att du har följt våra rutiner för mottagning av kortbetalningar.

En kortreklamation innebär att en kortinnehavare kontaktar sin bank eller kortutgivare och bestrider en kortbetalning. Orsakerna kan vara många, t.ex. att kortinnehavaren inte är nöjd med den köpta produkten/tjänsten eller inte kan erinra sig att hen har genomfört köpet överhuvudtaget.

Så snart vi får information om en kortreklamation kontaktar vi dig via e-post. Du har sedan 10 dagar på dig att skicka in de uppgifter som efterfrågas i mejlet.

Vårt transaktionsskydd täcker alla kortreklamationer oavsett utfall, förutsatt att:

  1. vi bedömer att den bestridna kortbetalningen har utförts i enlighet med våra villkor
  2. vi har fått in alla efterfrågade uppgifter inom den angivna tidsperioden
  3. återbetalningen ryms inom taket på 2 500 kronor per månad.

Hjälpte artikeln dig?