Hur du ansluter dig till BigCommerce

Genom att ansluta dig till BigCommerce kan du:

 • Synka alla produkter från Zettle till BigCommerce
 • Automatiskt synka dina ändringar i Zettle med dina produkter i BigCommerce
 • Automatiskt synka lagerstatus mellan de båda plattformarna

Innan du sätter igång

För att få ut så mycket som möjligt av integrationen rekommenderar vi att du kollar så att ditt lagersaldo i Zettle är uppdaterat.

Du behöver ett BigCommerce-konto för att ansluta integrationen. Använd ditt befintliga konto eller skapa ett nytt BigCommerce-konto på BigCommerce-webbplatsen.

Hur påbörjar jag BigCommerce-integrationen?

Ansluta konton

 1. Logga in på ditt Zettle-konto på my.zettle.com
 2. Gå till sidan med appar my.zettle.com/apps
 3. Klicka på BigCommerce-knappen och sedan på ”Anslut”.
  Obs: Just nu kan vi endast ansluta en BigCommerce-butik till ett Zettle-konto.
 4. Du omdirigeras till BigCommerce där du kan välja att skapa ett nytt BigCommerce-konto eller ange inloggningsuppgifter för din befintliga butik. Klicka därefter på "Bekräfta". Du omdirigeras tillbaka till Zettle.Ditt Zettle-konto och ditt BigCommerce-konto är nu anslutna till varandra.
 5. Du får nu frågan om du vill importera priser från Zettle till BigCommerce. Detta kan du bara göra om du har samma valutainställningar i Zettle och BigCommerce. 

  Den här inställningen påverkar både de produkter du redan har synkat och alla produkter du synkar längre fram. Enda sättet att ändra den här inställningen är att koppla från integrationen och ansluta den igen. Så om du synkar produkter utan priser kommer alla produkter som du lägger till i Zettle efter detta också att synkas till BigCommerce utan pris.

   

  Lägga till moms

  I Zettle anges priserna alltid inklusive moms, men i BigCommerce kan du välja om du vill att priserna ska vara inklusive eller exklusive moms.

   


  Obs
  : Om du väljer att priset på dina BigCommerce-produkter ska anges exklusive moms, men har priser inklusive moms i Zettle kommer det att påverka dina marginaler.

  I så fall rekommenderar vi att du inte synkar priserna utan i stället lägger till priset i BigCommerce efter det att produkterna har synkats. Momsinställningarna exporteras inte från Zettle, utan dina produkter omfattas av BigCommerce momsregler. 6. Efter att du synkat priser kan du synka produkter som redan finns i ditt Zettle-produktbibliotek  till BigCommerce. Du har två alternativ för synkning av dina produkter: 

  • Synka alla produkter i ditt Zettle-bibliotek till BigCommerce på en gång under konfigurationsprocessen

  • Välj manuellt vilka produkter du vill synka till BigCommerce direkt i ditt Zettle-produktbibliotek. Du kan synka produkter manuellt när som helst. 
 7. Du får mer information om hur du synkar produkter manuellt från ditt Zettle-produktbibliotek längre ned i den här artikeln.

  När du bestämt dig för hur du vill synka väljer du ”Slutför inställningarna”. Då inleds synkningen eller så får du välja produkter från produktbiblioteket.

 

Då var det klart!

Obs: Se till att alltid uppdatera produkterna i Zettle eftersom alla ändringar du gör i BigCommerce skrivs över.

Detta gäller med några få undantag: Om du vill uppdatera momssatsen i BigCommerce så skrivs den ursprungliga momssatsen inte över. Om du väljer att inte synka priserna från Zettle kan du sätta priserna i BigCommerce utan att de skrivs över.

Du kan däremot uppdatera produktinformation som onlineproduktbeskrivningar och fraktvikt på Zettle och synka dem med BigCommerce. När du har gjort det kommer din produktinformation i BigCommerce att skrivas över.

Synka produkter till BigCommerce 

När din BigCommerce-integration är klar kan du synka dina produkter från ditt Zettle-konto så ofta du önskar. Följ de här stegen för att visa dina produkter i BigCommerce på ett korrekt sätt:

 1. Synka produkterna på my.zettle.com.
 2. Logga in till BigCommerce och leta upp de synkade produkterna i kategorin Zettle.
 3. Flytta produkterna till den relevanta BigCommerce-kategorin och uppdatera priserna om det behövs.
 4. Gör dem synliga i din BigCommerce-butik.

Du kan kontrollera statusen för produkt- och lagersynkningen på ditt Zettle-konto:

 1. Logga in på ditt konto på my.zettle.com.
 2. Gå till Integrationer och välj BigCommerce.
 3. Välj fliken Synk-logg och granska statusen för synkningen.

Så här synkar du produkter från produktbiblioteket 

Om du inte synkade alla produkter under själva integrationen kan du alltid synka produkter från produktbiblioteket. 

Så är synkar du flera produkter: 

 1. Gå till ditt Produktbibliotek på my.zettle.com
 2. Välj de produkter du vill synka med hjälp av kryssrutorna 
 3. Klicka på rutan ”Åtgärder” och välj sedan ”Tilldela till kanaler” 
 4. Bocka för BigCommerce i popup-fönstrets kryssruta
 5. Klicka på knappen för ”Uppdatera produkter” för att tillämpa ändringen

Zettle kommer nu att synka de produkter du valt till BigCommerce. Du kan alltid kontrollera statusen för synkningen i Synk-loggen på din sida för BigCommerce-integrationer hos Zettle.

Så är synkar du en enstaka produkt:

 1. Gå till ditt Produktbibliotek på my.zettle.com
 2. Klicka på produktnamnet för att öppna vyn för produktdetaljer
 3. Gå till ”Tilldela till kanaler
 4. Bocka för BigCommerce i kryssrutan 
 5. Klicka på knappen ”Spara” för att tillämpa ändringen 

I BigCommerce placeras de synkade produkterna först i kategorin Zettle. Du måste flytta produkterna till relevanta kategorier och göra dem synliga i din webbshop.

Så här tar du bort tilldelning av en produkt eller produktgrupp från produktbiblioteket 

Så här slutar du att synka en eller flera produkter med BigCommerce:

 1. Gå till ditt Produktbibliotek på my.zettle.com
 2. Välj de produkter du vill sluta synka med hjälp av kryssrutorna 
 3. I popup-fönstret avmarkerar du BigCommerce i kryssrutan och klickar på ”Uppdatera produkter
 4. Bekräfta med  knappen ”Ta bort tilldelning av produkt

Efter detta tas dina produkter bort från BigCommerce. 

Så här aktiverar du separata lager för Zettle och BigCommerce 

För vissa produkter kanske du vill hålla koll på lagersaldot separat för försäljning i butik och på nätet. För att separera lager för artiklar som sålts via BigCommerce respektive Zettle kan du:

 1. Gå till ditt Produktbibliotek på my.zettle.com
 2. Klicka på produktnamnet för att öppna vyn för produktdetaljer
 3. Gå till ”Lager
 4. Se till att ”Aktivera lagerhantering” är på
 5. Markera kryssrutan ”Separat lager för BigCommerce
 6. Ange hur du vill fördela lagren mellan BigCommerce och Zettle 
 7. Klicka på knappen ”Spara” för att tillämpa ändringen 

Så här avaktiverar du separata lager för Zettle och BigCommerce 

Ditt lager synkas alltid mellan Zettle och BigCommerce. Du kan avaktivera detta genom att avmarkera ”Aktivera lagerhantering” i detaljvyn för en produkt.

Om du har aktiverat separata lager för just denna produkt går det att avaktivera här också: 

 1. Gå till ditt Produktbibliotek på my.zettle.com
 2. Klicka på produktnamnet för att öppna vyn för produktdetaljer
 3. Gå till ”Lager
 4. Avmarkera kryssrutan ”Separat lager för BigCommerce
 5. Bekräfta åtgärden genom att klicka på ”Avaktivera separat lager

Så här kopplar du bort integrationer

 1. Logga in på ditt Zettle-konto på my.zettle.com
 2. Gå till sidan Integrationer my.zettle.com/apps och klicka på BigCommerce-integrationen
 3. Klicka på ”Koppla från”-knappen
 4. Ditt BigCommerce-konto kommer att kopplas bort från Zettle. Du kan välja att ta bort eller behålla Zettle-produkter från BigCommerce. Om du väljer att inte ta bort produkter, kommer de produkter i BigCommerce som du tidigare har importerat från Zettle inte att tas bort, men de slutar synkas med Zettle. Om du bestämmer dig för att ta bort produkter, kommer produkter i BigCommerce som tidigare importerats från Zettle att tas bort från BigCommerce.

Du kan även koppla bort integrationen i ditt BigCommerce-konto. 
Då loggar du in på ditt BigCommerce-konto, går till Appar > Mina appar > Zettle och klickar att du vill avinstallera.

Vanliga frågor

Importera och synka

Jag fick en massa produktdubbletter efter importen! Hur gör jag för att bli av med dem?
Du får dubbletter om du har samma eller likartade produkter i BigCommerce och Zettle innan du anger synkningsinställningar. Men de produkter som synkas från Zettle hamnar i en ny kategori som heter ”Zettle” och enkelt kan identifieras.

Integrationen meddelar att inställningarna inte har slutförts. Vad ska jag göra?
Du kanske inte har slutfört varje steg för att importera dina produkter. Klicka på BigCommerce-integrationen och slutför inställningarna.

Kan jag exportera produkter från BigCommerce till Zettle?
Nej, vi stöder inte detta i nuläget.

Kan jag koppla flera BigCommerce-butiker till mitt Zettle-konto?
Du kan bara koppla ett Zettle-konto till en BigCommerce-butik.

Vilka produkter kommer att synkas?
Om du har valt att synka alla produkter under integrationen kommer samtliga produkter i ditt Zettle-bibliotek att synkas till BigCommerce.

Efter att integrationen är slutförd kommer alla nytillagda produkter i Zettle att synkas automatiskt till BigCommerce.

Om du väljer vilka produkter du ska synka manuellt med BigCommerce, kommer endast dessa och alla nytillagda produkter att synkas.

Varför kan jag inte synka mina produkters priser?
Om du vill synka priserna behöver din BigCommerce-butik ha samma valuta som din Zettle-butik. I annat fall kan du välja att inte synka dina priser. Då sätts dina priser till 0 i BigCommerce när du har ställt in synkningen och då ska du ändra dem där.

Vilken produktinformation kommer att importeras och synkas, och vilken inte?

Produktinformation Synkat till BigCommerce
Produktnamn
Zettle-kategori x
Pris*
Variant
Variantalternativ
Produktbilder
Lagernivå**
Produktbeskrivningar
Produktvideor
SEO-information
Fraktvikt
SKU
Streckkod
Försäljning per momssats x
Zettle-mapp x

*Priset importeras endast om båda plattformarna har samma valuta
**Lagret synkas bara om du har lagerspårning i Zettle

Hantera produktuppgifter

Hur hanteras min moms?
BigCommerce använder momsinställningarna i din BigCommerce-butik för alla produkter som synkats från Zettle. Om du säljer produkter med olika momssatser måste du se till att uppdatera deras momssats när synkningen är slutförd. Ändringar av momssatsen i BigCommerce eller Zettle skrivs aldrig över eller synkas – detta ingår inte i integrationen.

Vilken produktinformation bör jag hantera i BigCommerce?
Vi rekommenderar att du hanterar all produktinformation i Zettle och synkar den med BigCommerce. Men om du väljer att inte synka priserna från Zettle behöver du administrera dem i BigCommerce.

Vilken produktinformation bör jag hantera i Zettle?
Vi rekommenderar att du hanterar all produktinformation i Zettle och synkar den med BigCommerce. Observera att din produktinformation i BigCommerce kommer att skrivas över.

Hur kan jag lägga till en produkt som jag inte vill sälja via BigCommerce?
Avmarkera kryssrutan för BigCommerce när du lägger till en produkt.

Hur kan jag lägga till en produkt som jag inte vill sälja via Zettle?
Om du har produkter som du bara vill sälja i BigCommerce och inte i Zettle kan du skapa produkten i BigCommerce, så synkas den inte med Zettle.

Vad händer om jag lägger till en ny produkt i BigCommerce?
När du lägger till en ny produkt i BigCommerce så läggs den inte till i Zettle. Vi rekommenderar att du lägger till nya produkter i Zettle när du använder den här integrationen.

Vad händer om jag uppdaterar en ny produkt i BigCommerce?
Alla produktuppdateringar som görs i BigCommerce uppdateras inte i Zettle-butiken. Det gäller alla produkter oavsett om de har synkats från Zettle eller inte. Ändringen i BigCommerce skrivs över nästa gång du uppdaterar produkten i Zettle.

Vad händer om jag uppdaterar en produkt i Zettle?
När du uppdaterar en produkt i Zettle uppdateras produkten i BigCommerce automatiskt.

Jag har uppdaterat min produkt i Zettle. När ser jag ändringarna i BigCommerce?
Ändringar som görs i Zettle uppdateras i BigCommerce nästan omedelbart. Det tar några sekunder innan lageruppdateringar i BigCommerce synkas med Zettle.

Några av mina produkter syns inte i mitt BigCommerce-bibliotek – vad ska jag göra?
Hitta produkten i Zettle och gör en liten ändring (som att ändra namnet). Klicka på "Spara" för att starta en synkning igen. Kolla sedan i BigCommerce om produkten syns.

Om produkten ändå inte syns i ditt BigCommerce-bibliotek ber vi dig att kontakta supporten.

Hantera lager och försäljning

Kan jag inaktivera lagersynkningen?
Ja, du kan göra det produkt för produkt. Mer information finns i avsnittet ”Så här aktiverar du separata lager för Zettle och BigCommerce”.

Om jag säljer i BigCommerce kommer lagerstatus då att uppdateras i Zettle?
Ja. En beställning i BigCommerce kommer även att uppdatera lagerstatus i Zettle.

Om jag säljer i Zettle, kommer lagerstatus då att uppdateras i BigCommerce?
Ja. En försäljning eller återbetalning i Zettle kommer även att uppdatera lagerstatus i BigCommerce.

Vad händer om jag manuellt uppdaterar lagerstatus i BigCommerce/Zettle?
Oavsett var du uppdaterar din lagerstatus så visas den på den andra plattformen, bara lagerhantering är aktiverat och separat lager är avaktiverat.

Kommer BigCommerce att ta ut en procentuell avgift för försäljning som gjorts i Zettle?
Nej. Försäljningar i Zettle kommer endast att uppdatera din lagerstatus i BigCommerce – det kommer inte att ses som en försäljning.

Hjälpte artikeln dig?