Hur du ansluter dig till BigCommerce

Genom att ansluta till BigCommerce kan du:

 • Sälja på nätet och i butik

 • Hantera dina produkt- och lagerdata på önskad plattform

 • Synkronisera produkter och lagerdata automatiskt mellan BigCommerce och Zettle

Välja din plattform för hantering av produkter

 • Bestämma vilken plattform du vill använda som hemmabas. Ditt val påverkar var du hanterar dina produkter. Produktinformation från din valda plattform kan skriva över information på den andra plattformen.

 • Du behöver ett BigCommerce- och ett Zettle-konto för den här integreringen. Du kan registrera dig för konton under integreringskonfigurationen.

 • Vi rekommenderar dig att se till att lagerkvantiteterna på din önskade plattform är uppdaterade.


Hantera produkter i BigCommerce

 • Skapa, uppdatera och ta bort produkter i BigCommerce.

 • Synkronisera produkter från BigCommerce till Zettle.

Produktändringar som gjorts på Zettle kan gå förlorade. 

Ändringar gjorda i Zettle synkroniseras inte till BigCommerce. Produktinformation från BigCommerce skriver över produktinformation som lagts till via Zettle.


Anslut integreringen

 1. Sök efter Zettle BigCommerce-appar

 2. Välj Hämta den här appen.

 3. Välj om du är Ny eller Befintlig kund hos BigCommerce.

 4. Installera Zettle-appen.

 5. Välj att Ansluta.

 6. Välj att hantera produkter i BigCommerce.

 7. Välj om du vill inkludera priser när du synkroniserar produkter*

 8. Gå tillbaka till BigCommerce för att lägga till produkter eller slutföra senare.

*(läs mer om priser i Vanliga frågor).

Synkronisera produkter från BigCommerce till Zettle

När integreringen är ansluten skapas automatiskt en kanal i din BigCommerce-butik med beteckningen "PayPal Zettle".

Tilldela produkter till den här försäljningskanalen så att de visas i Zettles produktbibliotek.

Hantera produktdata i BigCommerce

Produktinformation som synkroniseras med Zettle när du väljer att hantera produkter i BigCommerce.

(Pris kan endast importeras om båda plattformarna har samma valuta.)

ProduktinformationSynkroniserad till Zettle
Produktnamn
Produkttyp
Kategorier
Pris*
Inköpspris*
Varumärke
Vikt
Variant
Variantalternativ
Produktbilder
Lagernivå**
Lågt lager
Produktbeskrivning
Produktvideor<Nej, och vi vill ändå inte synkronisera (fält på nätet) >
Filer
Fraktvikt<Ja, men kommer att tas bort – fält på nätet>
Artikelnummer
Moms/skatt
Anpassningar
Skyltfönster
Uppfyllande
SEO

Hantera produkter i Zettle

 • Skapa, uppdatera och radera produkter i Zettle.

 • Synkronisera produkter från Zettle till BigCommerce

 Produktändringar som gjorts på BigCommerce kan gå förlorade!

Ändringar som gjorts på BigCommerce synkroniseras inte till Zettle. Produktinformation från Zettle skriver över produktinformation som lagts till via BigCommerce.

Anslut integreringen

Anslut konton

 1. Logga in på ditt Zettle-konto

 2. Gå till din sida med integreringar och välj BigCommerce.

 3. På integreringsskärmen för Zettle väljer du Anslut.

 4. Logga in eller registrera dig på BigCommerce.

 5. Välj att hantera produkter i Zettle.

 6. Välj om du vill inkludera priser när du synkroniserar produkter*

 7. Välj om du vill synkronisera alla eller enbart valda produkter.

 8. Välj Slutför konfigurationen.

*(läs mer om priser i Vanliga frågor).

Synkronisera produkter från Zettle till BigCommerce

Du har två alternativ för att synkronisera dina produkter:

 • Synkronisera alla produkter i ditt Zettle-bibliotek till BigCommerce på samma gång. Det är endast möjligt under konfigurationsprocessen.

 • Välj manuellt de produkter du vill synkronisera med BigCommerce inifrån ditt bibliotek med Zettle-produkter. Det kan du göra när som helst.

När du har konfigurerat din BigCommerce-integrering kan du synkronisera produkter från ditt Zettle-konto vid upprepade tillfällen.

Synkronisera produkter

 1. Gå till ditt produktbibliotek på my.zettle.com

 2. Välj de produkter du vill synkronisera via kolumnen med kryssrutor.

 3. Öppna menyn Åtgärder och välj Tilldela kanaler.

 4. I popup-fönstret markerar du kryssrutan för BigCommerce.

 5. Använd knappen Uppdatera produkter för att tillämpa ändringen.

Du kan också tilldela en enskild produkt inifrån den detaljerade produktvyn.

Visa dina produkter korrekt på BigCommerce

I BigCommerce placeras alla synkroniserade produkter först i kategorin med märkningen PayPal Zettle. Du måste flytta produkterna till relevanta kategorier och göra dem synliga i din webbutik.

 1. Synkronisera produkterna på my.zettle.com.

 2. Logga in i BigCommerce och hitta de synkroniserade produkterna under kategorin PayPal Zettle.

 3. Flytta produkterna till den relevanta BigCommerce-kategorin och uppdatera priserna vid behov.

 4. Gör dem synliga i din BigCommerce-butik.

Kontrollera synkroniseringsstatus

Du kan alltid kontrollera status för synkroniseringen i synkroniseringsloggen, som finns på din sida med BigCommerce-integreringar i Zettle.

 1. Logga in på ditt konto på my.zettle.com.

 2. Gå till Integreringar och välj BigCommerce.

 3. Välj fliken Synkroniseringslogg och granska synkroniseringens status.

Ta bort en produkt från BigCommerce

Så här avbryter du synkroniseringen av en eller flera produkter med BigCommerce:

 1. Gå till ditt produktbibliotek på my.zettle.com.

 2. Välj produkterna som du inte längre vill synkronisera via kolumnen med kryssrutor.

 3. I popup-fönstret avmarkerar du kryssrutan för BigCommerce och klickar på Uppdatera produkter.

 4. Bekräfta med knappen Ta bort tilldelning av produkter.

Separat lager för Zettle och BigCommerce

Som standard är ditt lager synkroniserat mellan Zettle och BigCommerce. Det kan inaktiveras genom att avmarkera Aktivera lagerspårning i detaljvyn för en produkt.

I vissa fall vill du kanske spåra lagret av en separat produkt för försäljning i butik och på nätet.

Så här aktiverar du separat lager:

 1. Gå till ditt produktbibliotek på my.zettle.com

 2. Klicka på produktnamnet för att öppna produktens detaljvy.

 3. Gå till avsnittet med beteckningen Lager.

 4. Kontrollera att Aktivera lagerspårning är aktiverat.

 5. Markera kryssrutan Separat lager för BigCommerce.

 6. Ange vilket lagerbelopp du vill allokera till BigCommerce och Zettle.

 7. Använd knappen Spara för att genomföra ändringen.

Så här inaktiverar du separat lager

 1. Gå till ditt produktbibliotek på my.zettle.com

 2. Välj produktnamnet för att öppna produktens detaljvy.

 3. Gå till avsnittet med beteckningen Lager.

 4. Avmarkera kryssrutan Separat lager för BigCommerce.

 5. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Inaktivera separat lager.

Hantera produktdata i Zettle

Produktinformation som synkroniseras till BigCommerce när du väljer att hantera produkter i Zettle.

(*Pris kan endast importeras om båda plattformarna har samma valuta. Lagersynkronisering är endast tillgänglig om den spåras i Zettle).

ProduktinformationSynkroniserad till BigCommerce
Produktnamn
Zettle-kategori
Pris*
Variant
Variantalternativ
Produktbilder
Lagernivå**
Produktbeskrivningar
Produktvideor
SEO-information
Fraktvikt
Artikelnummer
Streckkod
Momssats
Zettle-mapp

Vanliga frågor om integrering


Hantera import och synkronisering

Efter min synkronisering av produkter från Zettle till BigCommerce har jag många dubbletter. Hur ska jag åtgärda det?
Dubbletter uppstår om du har samma eller liknande produkter i BigCommerce och Zettle innan du konfigurerar synkroniseringen. Produkterna som synkroniseras från Zettle hamnar dock i en ny kategori med beteckningen "Zettle" och är enkla att identifiera.

Integreringen meddelar att konfigurationen är ofullständig. Vad ska jag göra?
Du kanske inte har slutfört alla stegen för att synkronisera dina produkter. Klicka på BigCommerce-integreringen och slutför konfigurationen.

Kan jag koppla flera BigCommerce-butiker till mitt Zettle-konto?
Nej, du kan bara koppla ett Zettle-konto till en BigCommerce-butik.

Vilka produkter kommer att synkroniseras?
Om du väljer att hantera produkter i Zettle till BigCommerce får du två alternativ:

1. Synkronisera alla produkter när integreringen konfigureras

 • Synkronisera alla produkter som redan finns i ditt Zettle-bibliotek.

 • Synkronisera alla nyskapade produkter.

2. Välj manuellt vilka produkter som ska synkroniseras med BigCommerce

 • Synkronisera endast de produkter som du har valt

 • Synkronisera alla nyskapade produkter

Om du väljer att synkronisera produkter från BigCommerce till Zettle, kommer alla produkter som du tilldelar till PayPal Zettle-försäljningskanalen att synkroniseras.

Jag gör uppdateringar av produktvarianter i BigCommerce men varianterna ändras inte i Zettle.
Om du väljer att hantera produkter i Zettle måste alla ändringar av produktvarianter göras i Zettle.
Om du väljer att hantera produkter i BigCommerce måste alla ändringar av produktvarianter göras i BigCommerce.

Hur kan jag ändra var jag hanterar mina produkter?
För att byta från att hantera dina produkter i Zettle till BigCommerce eller tvärtom måste du koppla bort integreringen och ansluta den på nytt genom att välja önskad plattform.

Om du planerar att återansluta integreringen igen, rekommenderar vi att ta bort produkter från plattformen som du kopplar bort för att undvika dubbletter eller framtida synkroniseringsfel.

Hantera priser och moms

Ska jag inkludera priser när jag synkroniserar produkter?
Under konfigurationen av integreringen får du frågan om du vill inkludera priser när du synkroniserar produkter.  Du kan bara inkludera priser om du har matchande valutainställningar i Zettle och BigCommerce.

Vår rekommendation är att inte inkludera priser och att lägga till priser efter att produkten har synkroniserats, om

 • du vill ha olika priser för produkter på nätet respektive i butik

 • du är säker på att du inte vill synkronisera priser vid någon tidpunkt.

Den här inställningen påverkar produkter som synkroniseras under konfigureringen samt alla framtida synkroniserade produkter, och kan bara ändras genom att koppla bort och återansluta integreringen.

När du väljer att inte synkronisera priser blir alla produkter synkroniserade med värdet 0, och du bör lägga till priset inuti plattformen som du synkroniserade till.

Hur hanteras min moms?
Du kan justera dina momsinställningar i både Zettle och BigCommerce. Däremot synkroniseras momsinformation inte mellan plattformarna.


Om du vill synkronisera dina produkter med priser, rekommenderar vi att du ställer in samma momsinställningar och valuta på båda plattformarna.

Hantera lager och försäljning

Om jag säljer i BigCommerce, kommer lagerstatus då att uppdateras i Zettle? 
Ja. En försäljning eller återbetalning i BigCommerce kommer att uppdatera lagerstatus i Zettle.

Om jag säljer i Zettle, kommer lagerstatus då att uppdateras i BigCommerce? 
Ja. En försäljning eller återbetalning i Zettle kommer också att uppdatera lagerstatus i BigCommerce.

Vad händer om jag uppdaterar lagerstatus manuellt i BigCommerce eller Zettle? 
Oavsett var du uppdaterar ditt lager kommer uppdateringen att återspeglas i den andra plattformen om lagerspårning är aktiverad och separat lager är inaktiverat.

Kan jag inaktivera synkronisering av lager?
Om du väljer att hantera produkter i Zettle kan du stänga av lagersynkronisering för en enskild produkt på sidan med produktinformation. Se avsnittet "Så här aktiverar du separata lager för Zettle och BigCommerce" för mer information.

Kommer BigCommerce att debitera en procentuell avgift för försäljning som sker i Zettle? 
Nej.

Felsökning

Om du har problem med integreringen finns det några åtgärder du kan vidta.

Kontrollera synkroniseringsloggen i Zettle
Gå till synkroniseringen som finns på din sida med BigCommerce-integreringar på Zettle. Du kan se mer detaljerad information om produktsynkronisering.

Koppla bort och anslut därefter integreringen igen

Vissa problem kan lösas genom att upprepa anslutningskonfigureringen. Koppla bort integreringen från sidan med BigCommerce-integreringar på Zettle.

Om du planerar att återansluta, rekommenderar vi dig att följa anvisningarna om borttagning av produkter för att undvika dubbletter eller framtida synkroniseringsfel.

Ring kundtjänst

Om du fortfarande har problem är du alltid välkommen att kontakta Zettles kundtjänst.

Hjälpte artikeln dig?