Sådan forbinder du BigCommerce

Ved at oprette forbindelse til BigCommerce kan du:

 • Sælge online og i butikker.

 • Administrer dine produkt- og lagerdata på din foretrukne platform.

 • Synkronisere produkter og lagerdata automatisk mellem BigCommerce og Zettle.

Vælg din platform til at administrere produkter:

 • Beslut, hvilken platform du vil bruge som hjemmebase. Dette vil påvirke, hvor du administrerer dine produkter. Produktoplysninger fra din valgte platform kan overskrive oplysninger på den anden platform.

 • Du skal bruge en BigCommerce- og en Zettle-konto til denne integration. Du kan tilmelde dig konti under opsætningen af integrationen.

 • Vi anbefaler, at du sørger for, at lagermængderne på din foretrukne platform er opdaterede.

Administrer produkter i BigCommerce

 • Opret, opdater og slet produkter i BigCommerce.

 • Synkroniser alle produkter fra Zettle til BigCommerce.

Produktændringer, der er foretaget i Zettle, kan gå tabt.
Ændringer foretaget i Zettle synkroniseres ikke med BigCommerce. Produktoplysninger fra BigCommerce overskriver produktoplysninger, der er tilføjet via Zettle.


Forbind integrationen

 1. Søg efter Zettle i BigCommerce apps

 2. Vælg Hent denne app.

 3. Vælg, om du er ny eller eksisterende BigCommerce-kunde.

 4. Installer Zettle-appen.

 5. Vælg for at oprette forbindelse.

 6. Vælg at administrere produkter i BigCommerce.

 7. Vælg, om du vil inkludere priser, når du synkroniserer produkter.*

 8. Gå tilbage til BigCommerce for at tilføje produkter eller afslutte senere.

*(læs mere om priser under ofte stillede spørgsmål).

Synkronisering af produkter fra BigCommerce til Zettle

Når integrationen er forbundet, oprettes der automatisk en kanal i din BigCommerce-butik ved navn "PayPal Zettle".

Tildel produkter til denne salgskanal for at få dem vist i Zettles produktbibliotek.

Administration af produktdata i BigCommerce

Hvilke produktoplysninger synkroniseres med Zettle, når du vælger at administrere produkter i BigCommerce.

(Import af priser er kun mulig, hvis begge platforme har samme valuta.)

ProduktinformationSynkroniseret med Zettle
Produktnavn
Produkttype
Kategorier
Pris*
Kostpris
Mærke
Vægt
Variant
Variantmuligheder
Produktbilleder
Lagerniveau**
Få på lager
Produktbeskrivelse
Produktvideoer<Nej, og vi ønsker ikke at synkronisere alligevel (online felt)>
Filer
Forsendelsesvægt<Ja, men vil blive fjernet (online felt)>
SKU
Moms/afgifter
Tilpasninger
Butiksfacade
Opfyldelse
SEO

Administrer produkter i Zettle

 • Opret, opdater og slet produkter i Zettle.

 • Synkroniser produkter fra Zettle til BigCommerce.

 

Produktændringer foretaget i BigCommerce kan gå tabt.

Ændringer foretaget i BigCommerce synkroniseres ikke med Zettle. Produktoplysninger fra Zettle overskriver produktoplysninger, der er tilføjet via BigCommerce.

Forbind integrationen

Forbind konti

 1. Log på din Zettle-konto

 2. Gå til din Integrationsside og vælg BigCommerce.

 3. Vælg Opret forbindelse på Zettle-integrationsskærmen.

 4. Log ind eller tilmeld dig BigCommerce.

 5. Vælg at administrere produkter i Zettle.

 6. Vælg, om du vil inkludere priser, når du synkroniserer produkter.*

 7. Vælg, om du vil synkronisere alle eller udvalgte produkter.

 8. Vælg Færdiggør opsætning.

*(læs mere om priser under ofte stillede spørgsmål).

Synkronisering af produkter fra Zettle til BigCommerce

Du har to muligheder for at synkronisere dine produkter:

 • Synkroniser alle produkterne i dit Zettle-bibliotek til BigCommerce på én gang. Dette kan kun gøres under installationsprocessen.

 • Vælg manuelt, hvilke produkter du vil synkronisere med BigCommerce inde fra dit Zettle-produktbibliotek. Du kan gøre dette når som helst.

Når du har opsat din BigCommerce-integration, kan du gentagne gange synkronisere dine produkter fra din Zettle-konto.

Synkroniser produkter

 1. Gå til dit produktbibliotek på my.zettle.com

 2. Vælg de produkter, du vil synkronisere, ved hjælp af kolonnen med afkrydsningsfelter.

 3. Åbn menuen Handlinger og vælg Tildel kanaler.

 4. I pop op-vinduet skal du markere afkrydsningsfeltet for BigCommerce.

 5. Brug knappen Opdater produkter til at anvende ændringen.

Du kan også tildele et enkelt produkt inde fra detaljevisningen for et produkt.

Vis dine produkter korrekt på BigCommerce

I BigCommerce placeres alle synkroniserede produkter først i kategorien PayPal Zettle. Du skal flytte produkterne til relevante kategorier og gøre dem synlige i din webshop..

 1. Synkroniser produkterne på my.zettle.com.

 2. Log ind på BigCommerce og find de synkroniserede produkter under kategorien PayPal Zettle.

 3. Flyt produkterne til den relevante BigCommerce-kategori og opdater om nødvendigt priserne.

 4. Gør dem synlige i din BigCommerce-butik.

Tjek synkroniseringsstatus

Du kan altid tjekke statussen for synkroniseringen i synkroniseringsloggen på din BigCommerce-integrationsside i Zettle.

 1. Log ind på din konto på my.zettle.com.

 2. Gå til integrationer og vælg BigCommerce.

 3. Vælg fanen Synkroniseringslog og tjek status for synkroniseringen.

Fjern et produkt fra BigCommerce

Sådan stopper du synkronisering af et eller flere produkter med BigCommerce:

 1. Gå til dit produktbibliotek på my.zettle.com.

 2. Vælg de produkter, du vil stoppe synkroniseringen med, ved hjælp af kolonnen med afkrydsningsfelter.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for BigCommerce i pop op-vinduet, og klik på Opdater produkter.

 4. Bekræft med knappen Fjern tildeling af produkter.

Separat lager for Zettle og BigCommerce

Dit lager synkroniseres mellem Zettle og BigCommerce som standard. Du kan slå dette fra ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér lagersporing i detaljevisningen for et produkt.

For visse produkter kan det være en god idé at spore lagerbeholdningen af det pågældende produkt separat for salg i butikker og online.

Sådan slår du separat lager til:

 1. Gå til dit produktbibliotek på my.zettle.com

 2. Klik på produktnavnet for at åbne detaljevisningen.

 3. Gå til afsnittet Lager.

 4. Sørg for, at Aktivér lagersporing er slået til.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Separat lager for BigCommerce.

 6. Indtast, hvilken mængde lager du vil allokere til BigCommerce og Zettle.

 7. Brug knappen Gem til at anvende ændringen.

Sådan slår du separat lager fra:

 1. Gå til dit produktbibliotek på my.zettle.com

 2. Vælg produktnavnet for at åbne detaljevisningen.

 3. Gå til afsnittet Lager.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Separat lager for BigCommerce.

 5. Bekræft handlingen ved at klikke på Slå separat lager fra.

Administration af produktdata i Zettle

Hvilke produktoplysninger synkroniseres med BigCommerce, når du vælger at administrere produkter i Zettle.

(*Import af priser er kun tilgængelig, hvis begge platforme har samme valuta. Lagersynkronisering er kun tilgængelig, hvis lagerbeholdningen spores i Zettle).

ProduktinformationSynkroniseret til BigCommerce
Produktnavn
Zettle-kategori
Pris*
Variant
Variantmuligheder
Produktbilleder
Lagerniveau**
Produktbeskrivelser
Produktvideoer
SEO-oplysninger
Forsendelsesvægt
SKU
Stregkode
Moms
Zettle-mappe

Ofte stillede spørgsmål om integration


Administration af import og synkronisering

Jeg har mange duplikerede produkter efter synkronisering af produkter fra Zettle til BigCommerce. Hvordan får jeg styr på det?
Hvis du har de samme eller lignende produkter i BigCommerce og Zettle inden synkroniseringen, får du dubletter. Men de produkter, der synkroniseres fra Zettle, ender i en ny kategori ved navn "Zettle" og kan nemt identificeres.

Integrationen kommer med en meddelelse om, at opsætning ikke er afsluttet. Hvad skal jeg gøre?
Du har muligvis ikke afsluttet hvert trin i synkroniseringen af dine produkter. Klik på BigCommerce-integrationen for at afslutte opsætningen.

Kan jeg tilknytte flere BigCommerce-butikker til min Zettle-konto?
Du kan kun knytte én Zettle-konto til én BigCommerce-butik.

Hvilke produkter vil blive synkroniseret?
Hvis du vælger at administrere produkter i Zettle til BigCommerce, har du to muligheder:

1. Synkroniser alle produkter under integrationsopsætningen.

 • Synkroniser alle produkter, der allerede findes i dit Zettle-bibliotek.

 • Synkroniser alle nyoprettede produkter.

2. Vælg manuelt, hvilke produkter der skal synkroniseres med BigCommerce.

 • Synkroniser kun de produkter, du har valgt.

 • Synkroniser alle nyoprettede produkter.

Hvis du vælger at synkronisere produkter fra BigCommerce til Zettle, synkroniserer dette alle de produkter, du tildeler PayPal Zettle-salgskanalen.

Når jeg opdaterer produktvarianter i BigCommerce, ændrer varianterne i Zettle sig ikke. Hvorfor ikke?
Hvis du vælger at administrere produkter i Zettle, skal alle ændringer af produktvarianter foretages i Zettle.
Hvis du vælger at administrere produkter i BigCommerce, skal alle ændringer af produktvarianter foretages i BigCommerce.

Hvordan kan jeg ændre, hvor jeg administrerer mine produkter?
For at skifte fra at administrere dine produkter i Zettle til BigCommerce eller omvendt, skal du afbryde integrationen og forbinde den igen, så du kan vælge din foretrukne platform på ny.

Hvis du planlægger at oprette forbindelse til integrationen igen, foreslår vi, at du fjerner produkter fra den platform, du afbryder forbindelsen til, for at undgå dubletter eller fremtidige synkroniseringsfejl.

Administration af priser og afgifter

Bør jeg inkludere priser, når jeg synkroniserer produkter?
Under integrationsopsætningen bliver du spurgt, om du vil inkludere priser, når du synkroniserer produkter. Du kan kun inkludere priser, hvis du har de samme valutaindstillinger i Zettle og BigCommerce.

Vi anbefaler, at du vælger ikke at inkludere priser og i stedet tilføjer priser, når produktet er synkroniseret, hvis:

 • Du vil have forskellige priser for online- og butiksprodukter.

 • Du er sikker på, at du ikke ønsker at synkronisere priser på noget tidspunkt.

Denne indstilling påvirker de produkter, der synkroniseres under opsætningen, samt alle fremtidige synkroniserede produkter og kan kun ændres ved at afbryde og oprette forbindelse til integrationen igen.

Når du vælger ikke at synkronisere priser, synkroniseres alle produkter med en værdi på 0, og du skal tilføje prisen på den platform, du synkroniserede til.

Hvordan håndteres min moms?
Du kan justere dine momsindstillinger i både Zettle og BigCommerce. Momsoplysninger synkroniseres dog ikke mellem platformene.
Hvis du vil synkronisere dine produkter med priser, anbefaler vi, at du opsætter de samme momsindstillinger og den samme valuta på begge platforme.

Administration af lager og salg

Hvis jeg sælger i BigCommerce, opdateres lageret så i Zettle?
Ja. Et salg eller en refundering i BigCommerce opdaterer også lagerantallet i Zettle.

Hvis jeg sælger i Zettle, opdateres lageret så i BigCommerce?
Ja. Et salg eller en refundering i Zettle opdaterer også lagerantallet i BigCommerce.

Hvad sker der, hvis jeg manuelt opdaterer lagerbeholdningen i BigCommerce/Zettle?
Uanset hvor du opdaterer din lagerbeholdning, afspejles opdateringen på den anden platform, hvis lagersporing er aktiveret, og separat lager er deaktiveret.

Kan jeg deaktiverere synkronisering af lagerbeholdning?
Hvis du vælger at administrere produkter i Zettle, kan du slå synkronisering af lagerbeholdning fra for et enkelt produkt på siden med produktoplysninger. Se afsnittet "Sådan aktiveres separat lager til Zettle og BigCommerce" for at få flere oplysninger.

Opkræver BigCommerce en procentsats af mine salg i Zettle?
Nej.

Fejlfinding

Hvis du oplever problemer med integrationen, kan du prøve at følge nedenstående trin.

Tjek synkroniseringsloggen i Zettle
Gå til synkroniseringen på din BigCommerce-integrationsside på Zettle. Her kan du se mere detaljerede oplysninger om produktsynkronisering.

Afbryd forbindelsen for derefter at oprette forbindelse til integrationen igen.

Nogle problemer kan løses ved at oprette forbindelse igen fra bunden. Afbryd forbindelsen til integrationen fra BigCommerce-integrationssiden på Zettle.

Hvis du planlægger at oprette forbindelse igen, anbefaler vi, at du fjerner produkter, når du bliver bedt om det, for at undgå dubletter eller fremtidige synkroniseringsfejl.

Ring til support

Hvis du stadig oplever problemer, kan du altid kontakte Zettles support.

Var denne artikel hjælpsom?