Kom igång med Zettles kassaregister

Från och med den 1 april 2023 måste du registrera alla nya kassaregister hos Skatteverket efter att du har skapat dem hos Zettle. Alla uppdateringar som görs i kassaregistren, såsom adressändringar, kommer också att behöva göras hos Skatteverket. Om du har fler frågor om denna process, vänligen kontakta Skatteverket.

 

Med Zettles digitala kassaregister slipper du stora kassaregister och dyr hårdvara. All din försäljning sparas i appen och i molnet, förberedd för Skatteverkets kontroller.

kassasystem, kassaregister

Behöver jag ett kassaregister?

Alla företag med en årsomsättning på mer än 210 000 kr måste använda ett kassaregister och registrera det hos Skatteverket. Vissa typer av företag är undantagna från lagen eftersom de erbjuder varor och tjänster från taxibilar, varuautomater och automatiserade affärslokaler.
Läs mer på Skatteverkets hemsida. För företag som genomför torg- och marknadshandel har Skatteverket sammanställt ett informationsblad.

Så här kommer du igång:

 1. Skapa ett konto hos Zettle.
 2. Hämta den senaste versionen av Zettle-appen till din iPhone, iPad eller Android (läs mer om kompatibla enheter).
 3. Logga in på my.zettle.com, välj Kassaregister i menyn under Konto och inställningar. 
  Därifrån kan du skapa ett kassaregister och ange de obligatoriska uppgifterna. Om du har frågor, kontakta oss. 
 4. Efter bekräftelsen kommer alternativet Kassaregister visas på menyn i Zettle-appen och du är sedan redo att sätta igång!

​Försäljningsplatsens adress

Enligt Skatteverkets regler måste kassaregistret finnas på denna adress. Detta ska därför vara ditt företags besöksadress (boxadresser godkänns inte). Om du inte har någon permanent försäljningsplats anger du din registrerade företagsadress. Ditt Zettle-konto kan bara ha en adress.


Personalkonton

Lägga till personal som användare i ditt Zettle-konto. Personalens namn visas då på kvittot och du kan se försäljningen specificerad per medarbetare. Personalen har begränsade rättigheter. Logga in på ditt Zettle-konto på my.zettle.com för att skapa personalkonton. Läs mer om personalkonton här.

Registrera ditt kassaregister hos Skatteverket

Från och med den 1 april 2023 måste du registrera alla nya kassaregister hos Skatteverket efter att du har skapat dem hos Zettle.

Du bör först registrera din kontrollenhet och sedan tillhörande kassaregister.

Du behöver följande information när du registrerar din kontrollenhet:

 • Namn
 • Modell
 • Tillverkningsnummer
 • Fullständig adress

Efter att du har registrerat din kontrollenhet bör du registrera ditt kassaregister med hjälp av följande information:

 • Vilken kontrollenhet kassaregister är kopplad till
 • Beteckning
 • Modell/program
 • Tillverkningsnummer
 • Kassaregistrets namn (t.ex: Kassa 1, Kassa 2) och försäljningsställets adress
 • Kontrollremsa eller journalminne (välj journalminne)
 • Programvarans adress
 • Adress där journalminnet skapas

Du kan hitta all teknisk information om ett kassaregister på https://my.zettle.com/cash-register/list genom sedan att klicka på Hantera.

Kontakta Skatteverket om du har fler frågor om processen.

Hjälpte artikeln dig?