Regnskap

Rapporter

Hvis du går til “Salg” > “Rapporter” kan du eksportere en rapport til enten Excel eller PDF. Du finner informasjon om:

 • Totalt salgsvolum
 • Hvor mange betalinger du har tatt imot 
 • Hvor mange kortbetalinger eller kontantbetalinger du har tatt imot

Velg hvilken dag eller måned du ønsker mer informasjon om, klikk deretter på “Eksporter” for å laste ned en rapport i Excel- eller PDF-format. 

Betalinger

Hvis du går til “Salg” > “Rapporter” kan du eksportere en liste til Excel med informasjon om transaksjonene dine. Du finner informasjon om:

 • Dato og tidspunkt for transaksjonen
 • Kvitteringsnummer
 • Totalt beløp som er tatt imot, samt gebyret og nettobeløpet
 • Om det var en kort- eller kontantbetaling
 • Korttype og kortets siste sifre
 • Medarbeider som tok imot betalingen
 • Enhet som ble brukt til å ta imot betalingen
 • Beskrivelse av betalingen 

Du kan velge hvilket intervall du ønsker å finne ut mer om, klikk på “Eksporter til Excel” og du vil få en komplett rapport om transaksjonene som er gjort i løpet av denne perioden. Denne filen gir da et godt grunnlag for regnskapet ditt.