Tilgjengelighetsstøtte for Zettle Terminal

Vi har lagt til en rekke funksjoner for å hjelpe Zettle Terminal med å bli mer tilgjengelig. Konfigurer enheten din på den måten som passer deg best!

Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner er inkludert?

Juster skriftstørrelse

Du kan gjøre teksten på skjermen større eller mindre. Når du endrer skriftstørrelse, vil alle skjermene i Terminalen din justeres.

Skriftstørrelsen kan justeres ved å gå til Innstillinger-> Tilgjengelighet.

Vis størrelse

Du kan gjøre elementer på skjermen større eller mindre. Hvis du endrer skjermstørrelse, vil dette gjelde for alle elementer som vises på skjermen din.

Skjermstørrelsen kan justeres ved å besøke Innstillinger-> Tilgjengelighet.

Forstørrelse

Du kan forstørre skjermen tre ganger ved å trykke på skjermen. For å gjøre dette, skru på funksjonen i Innstillinger-> Tilgjengelighet.

Merk: Du kan ikke zoome inn på tastaturet.

Hvordan foregår betaling med Terminalen for kunder som er blinde, fargeblinde eller har dårlig syn?

For å gjøre det enklere for brukere med synshemming, har vi designet fire forskjellige temaer med høy kontrast, samt en betalingsflyt med tekstopplesning.

Hva er alternativene med høy kontrast og stor tekst?

Når du bruker denne funksjonen, vil betalingsflyten med kort presenteres med høyere kontrast enn normalt, du kan justere skriftstørrelsen slik at det er enklere å se, og vi vil lese opp beløpet*.

For å bruke denne funksjonen må du trykke på øyeikonet når du ønsker å gjennomføre en betaling, og det vil kun brukes for én transaksjon om gangen. Det må aktiveres manuelt for hver korttransaksjon.

*For tiden er tilbakemelding med lyd kun tilgjengelig i Tyskland og i Storbritannia. Flere land legges til snart.

Hvordan aktiverer jeg høykontrastmodus?

 1. Velg kortbetaling
 2. Trykk på øyeikonet
 3. Du får se to alternativer: ‘Høy kontrast og stor tekst’ og ‘Opplest innhold’
 4. Velg alternativet ‘Høy kontrast og stor tekst’
 5. Du får presentert fire forskjellige temaer med høy fargekontrast Spør kunden din om å velge fargetemaet som fungerer best for dem, og fortsett med kortbetalingen.

Hvordan deaktiverer jeg høykontrastmodus?
Ved å avbryte betalingen fjerner du også høykontrastmodus. Du kan nå starte transaksjonen på nytt, hvis du vil.

Høykontrastmodus brukes kun på én transaksjon om gangen, noe som betyr at den må aktiveres manuelt for hver korttransaksjon.

Hva er alternativet for opplest innhold?

I Tyskland og i Storbritannia kan du velge å få lest opp betalingsflyten når du betaler med Zettle Terminal. Modusen for opplest innhold hjelper kunder som er blinde eller svaksynte, med lyd for å lette orienteringen og gi trinnvise instruksjoner.

Når du velge modus med opplest innhold, leses det opp instruksjoner om hvordan du skal fortsette med kortbetaling.

Kunden din dobbelttrykker ganske enkelt hvor som helst på skjermen for å aktivere knappene. Knappenavn leses opp høyt når kunden drar fingeren på dem (unntatt numrene på PIN-tastaturet, der det kun vil være lydsignal, av sikkerhetshensyn).

Merk: For tiden støttes kun tilbakemelding med lyd i Tyskland og i Storbritannia. Det blir etter hvert støtte i flere land.

Hvordan aktiverer jeg modus med opplest innhold?

 1. Velg kortbetaling
 2. Trykk på øyeikonet
 3. Du får se to alternativer: ‘Høy kontrast og stor tekst’ og ‘Opplest innhold’
 4. Velg alternativet Opplest innhold
 5. Kortbetalingen vil nå fortsette i modus for opplest innhold
 6. Kunden din får instruksjoner for hvordan man skal berøre kortleseren med kortet eller sette inn kortet.

Hvis kunden berører kortleseren med kortet (og ingen PIN-inntasting trengs):

 1. De forskjellige trinnene i betalingsprosessen blir lest opp høyt
 2. Når betalingen er godkjent/avvist, vil den vises på skjermen og kunden din blir spurt om å gi tilbake enheten
 3. Velg kvitteringsalternativet kunden din foretrekker.

Hvis kunden må godkjenne med PIN:

 1. Kunden får oppleste instruksjoner om hvordan PIN-tastaturet ser ut. Hvis de beveger fingeren for høyt opp på skjermen, får de beskjed om at PIN-tastaturet er plassert nedenfor. Når de drar fingeren langs hvert tall, høres en pipelyd.
 2. Vi anbefaler at kunden din orienterer seg ved å begynne i et hjørne av skjermen. Dette vil hjelpe dem med å finne riktige nummer på PIN-tastaturet. Kunden din må deretter bekrefte tallet ved å dobbelttrykke hvor som helst på skjermen.
 3. Etter at alle fire sifre er tastet inn, og kunden din har bekreftet ved å velge OK-knappen, veiledes de igjennom betalingsprosessen.
 4. Når betalingen er godkjent eller avvist, vises det på skjermen og kunden din blir spurt om å levere tilbake enheten.
 5. Velg hvilket kvitteringsalternativ kunden din foretrekker

Hvordan deaktiverer jeg modus med opplest innhold?
Ved å avbryte betalingen fjerner du også modus for opplest innhold. Du kan nå starte transaksjonen på nytt hvis du vil. Opplest innhold brukes kun på én transaksjon om gangen, noe som betyr at den må aktiveres manuelt for hver korttransaksjon.