Backoffice reports

beta

Vi lanserer nye Backoffice reports for Zettle Pro

Zettle Pro for serveringssteder kjører nå en helt ny og forbedret versjon av vår programserie for rapportering.

I begynnelsen vil vi kjøre denne nye versjonen i betamodus.

I betamodus vil dine gjeldende rapporter fortsatt være oppdatert og synlige, så lenge du forblir i versjon 4 av appen.

Hva er nytt?

Vi har revidert programserien for rapportering for å gi deg et forbedret og målrettet sett med rapporter, som vil gi deg en bedre oversikt over virksomheten din, og gjøre deg i stand til å ta bedre beslutninger.

Den nye programserien i den nye Backoffice PRO for serveringssteder inkluderer:

 • Oversikt
  Dette er den nye målsiden for Backoffice 3. Den gir en oversikt over nøkkeltallene, slik at du kan se hvordan det står til med virksomheten din.
 • Rapporter
  En ny målside for Rapporter gir tilgang til den nye programserien med rapporter, sammen med oversiktsdata.
 • Salgsrapport
  I stedet for å ha spredt informasjon fra åtte rapporter i den gjeldende Backoffice, viser denne omfattende, fleksible rapporten kritiske data om hvordan kundene dine betaler deg, hva de kjøper og det aller viktigste: hva du sitter igjen med. 

Hva er Oversikten, og hvordan fungerer den?

Oversikten er din nye Backoffice målside, den erstatter og forenkler det gjeldende kontrollpanelet. Det gir deg en rask oversikt over virksomhetens nøkkeltall.

Som standard viser Oversikten dagens data, men du kan velge en annen rapporteringsperiode. Du kan også sammenligne rapporteringsperioder, noe som lar deg få tilgang til salgsmønstre over tid. For eksempel kan du sammenligne dagens data med gårsdagens.

Grafen på toppen av siden gir et oversiktlig bilde av salget. Som standard vises dagens salg, oppdatert innen siste time.Nedenfor er et sett med miniprogrammer som gir oversiktstall. Total bruttoomsetning vises sammen med det totale antall bestillinger for perioden. Sammen gir disse et øyeblikksbilde av «sluttresultatet». Sekundære datapunkter gir ytterligere innblikk i kundeatferd, når det gjelder størrelse og verdi av bestillingene som tas, du kan for eksempel måle om oppsalgsstrategien din lønner seg. Et tredje miniprogram —oversikt over betalingsmåter—gir den viktige oversikten over fordeling av «kontant/kort». Du kan enkelt slå på/av sammenligningsperioder.

Hva er Rapporter og hvordan fungerer disse?

Du kan få tilgang til Rapporter-målsiden fra hovedmenyen.

Den nye versjonen av rapporter erstatter gjeldende Backoffice-rapportmenyen med et sett med miniprogrammer. Miniprogrammene gir en navigeringsrute til de detaljerte rapportene og en serie med verdifulle datapunkter som viser hvordan det står til med virksomheten din.

Hva er Salgsrapporten, og hvordan fungerer den?

Du kan bruke Salgsrapporten til å spore inntekt og forstå inntekt og tap. Den viser deg de travleste periodene, hva som selger best, og hvor du tjener mest. Bruk det til å se trender i betalingstyper og produktpopularitet, slik at du kan justere markedsføringen og menyene deretter.

Den nye Salgsrapporten gir en mengde data, som tidligere var spredt over flere mindre rapporter i det eksisterende Backoffice. Den samler følgende data på ett sted:

 • Kontantkortfordeling
 • Kontantkortfordeling etter dag
 • Omsetning etter kategori
 • Omsetning etter avdeling
 • Omsetning etter time
 • Omsetning etter terminal
 • Omsetning etter bruker
 • Mva.-oversikt

Som tidligere kan du velge rapporteringsperiode, noe som lar deg vise data etter dag, uke, måned, år, eller velge en tilpasset periode. Du kan også sammenligne med en tidligere periode.En graf viser deg salgstrender over en valgt periode, noe som lar deg se de mest lukrative periodene og når omsetningen går ned.Bruk Salgsrapportens miniprogrammer til å få et oversiktsbilde over virksomheten din, med informasjon om hvor mye som er betalt med kontanter og kort. Hvis du sammenligner dette med en tidligere periode, kan du avgjøre om kontantsalget går ned, eller om du fortsetter på en oppadgående trend. Bruk denne trendanalysen til å planlegge og kontrollere om salgsstrategiene fungerer eller ikke.Salgsrapporten inneholder også detaljene bak oversiktstallene. En serie med tabeller gir en detaljert oversikt, med sorterings- og filtreringsfunksjoner, som tillater ytterligere analyse.

Oversiktstallene dine for omsetning er fordelt etter betalingsmåter du tilbyr. Se nærmere på disse tallene for å forstå hvordan denne fordelingen gjenspeiles i de forskjellige terminalene og hos de forskjellige ansatte. Merk at rapporten skiller mellom salg og tilbakebetaling, så det er tydelig hva salgsfordelingen er for virksomheten.«Salg per mva.-sats»-tabellen (som erstatter «Mva.-oversikten») er satt opp på lignende vis, med netto og brutto omsetning for hver mva.-sats, vist tydelig.


Den endelige tabellen kombinerer de populære «Omsetning etter ...»-rapportene, som viser periodenes salg og tilbakebetalinger etter produkt, kategori, avdeling og bruker. Bruk dette til å få en oversikt over hvilke av produktene dine som yter best, og vis hvilke som som selger dårligere (hint for videre analyse i de kommende Produkt- og ansatterapportene). Disse dataene hjelper deg med å identifisere de mest lønnsomme produktene og kategoriene på menyen, noe som letter arbeidet ditt med å maksimere overskudd. Du kan også se hvilke ansatte som selger godt, og hvem som burde få mer opplæring og veiledning.

Hva skjer videre?

Det er masse å se frem til i løpet av de kommende månedene, vi vil slippe følgende rapporter i betamodus:

 • Transaksjons- og kassalogg
 • Nattlig e-post
 • Produktinnsikt
 • Medarbeiderinnsikt
 • Kampanjeinnsikt
 • Z-rapporter
 • Tillegg og tips
 • Bestillingsinnsikt