Endringer til de juridiske vilkårene våre

​Nye vilkår for tjenestene våre
Betalingstjenestedirektivet
Endringer til de generelle vilkårene og betalingsvilkårene
Større forpliktelser for Zettle når det gjelder informasjon
General Data Protection Regulation, GDPR
Endringer til retningslinjene for personvern


Nye vilkår for tjenestene våre

Med nye lover og regler følger endringer i vilkårene våre og hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Betalingstjenestedirektivet

Gjeldende fra 1. mai 2018, for å få implementert det nye betalingstjenestedirektivet (PSD2), er det blant annet kommet endringer til svensk lov om elektroniske penger (2011:755) og svensk lov om betalingstjenester (2010:751).

Endringer til de generelle vilkårene og betalingsvilkårene

Med PSD2 har man villet fremme innovasjon, styrke kundevernet og bedre sikkerheten ved betalinger. For oss i Zettle passer dette nærmest som hånd i hanske til nøkkelverdiene våre. Vi vil være enkle, pålitelige og inspirerende. Når vi nå oppdaterer vilkårene våre, ønsker vi formulere dem slik at de er lette å forstå. Vi vil også skille ut den regulerte virksomheten (den delen av virksomheten vår som beror på tillatelsen vi har med det svenske finanstilsynet, og som angår behandlingen av betalinger) i ett sett med vilkår – betalingsvilkårene våre – og gjøre det slik at de grunnleggende funksjonene som alle bruker, reguleres av de generelle vilkårene våre. Vi har også tatt med vilkårene for fakturering i betalingsvilkårene våre, slik at vi ikke lenger har spesifikke vilkår for Invoice-tjenesten vår som du må samtykke til når du aktiverer denne funksjonen.

Større forpliktelser for Zettle når det gjelder informasjon

Med PSD2 har man ønsket å styrke rettighetene til brukeren av betalingstjenesten – altså deg – , særlig når det gjelder åpenhet og informasjon. For å overholde dette har vi lagt til informasjon i betalingsvilkårene våre om hvordan vi informerer deg om mulige uønskede hendelser, og hvordan du kan kontakte oss hvis du vil klage på tjenesten vår.

General Data Protection Regulation, GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs nye personvernforordning, som stiller høyere krav til hvordan vi som firma kan behandle persondataene dine, og som i større grad gir deg kontrollen over personopplysningene dine. GDPR trer i kraft i Norge 25. mai 2018.

Endringer til retningslinjene for personvern

Hvilke endringer har vi gjort til retningslinjene våre for personvern, og hvorfor?

Vi har oppdatert retningslinjene våre for personvern for å:

gjøre det lettere for deg å forstå hva vi samler inn av informasjon fra deg, hvorfor vi gjør det, hvordan vi bruker og lagrer informasjonen, og når og hvem vi deler den med,
sikre samsvar med GDPR, og
klargjøre for deg hvilke rettigheter du har i henhold til GDPR, og hvordan du kan utøve dem.

Vil du vite mer om GDPR og prosjektet vårt, kan du lese mer her.