Forbudte segmenter

Det er enkelte ting du ikke kan selge gjennom Zettle fordi de enten er forbudt av kredittkortselskapene, eller fordi de bryter med lovene i landene der Zettle tilbyr tjenester. I tillegg til dette er det restriksjoner for transaksjoner der kundens kort ikke er fysisk til stede.
 
Du finner en fullstendig liste over bedriftene og de ulike typene produkter og tjenester som Zettle har forbudt og innført restriksjoner for, her.
 
Vi gjør vårt beste for å holde denne listen oppdatert. Men ettersom lovgivningen og kredittkortselskapenes regler raskt kan endre seg, kan også denne listen raskt endre seg uten forvarsel.
 
Hvis du er usikker på om bedriften eller virksomheten din er forbudt på Zettle, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg med å finne ut av det.