Kom igång med Zettle surfplatteställ

Surfplattestället är utformat så att både du och dina kunder får smidigast möjliga kassaupplevelse. Det går att rotera och luta så att det passar olika möbler och höjder – du kan till och med skruva fast det och få en ren och professionell kassa.

Kom igång

Hur monterar jag surfplattan i surfplattestället?

 1. Ta bort stativets övre ram – börja längst ner till höger och lyft ramen uppåt.

 2. Se till att ställets hållare är korrekt justerat för just din surfplatta.

  - Från start är stället redan förberett för en Apple iPad.* Så om du har en iPad kan du gå direkt till steg 3.

  - Om du har en iPad Air:
  Ta bort den övre vänstra stötfångarkudden och flytta sedan de tre andra stötfångarna till rätt läge – illustrationen visar exakt hur detta går till. Om de inte fastnar kan du använda någon av de extra stötfångare som finns på ställets vänstersida.

 3. Med stativet i upprätt läge sätter du in surfplattans strömkabel i ställets öppning. Vänd eller vrid stället så att du kan dra ut kabeln från undersidan.

 4. Anslut strömkabeln till surfplattan och sätt fast surfplattan i surfplattestället. För bästa passform ska du se till att kabeln följer vägledningen.

 5. Byt ut ramen genom att börja längst upp och fortsätt nedåt så den hamnar rätt (använd justeringsmarkeringarna på ramens baksida för vägledning).

Hur säkrar jag surfplattan i surfplattestället?

Om du vill låsa fast surfplattan använder du insexnyckeln som du hittar på ställets undersida. För in insexnyckeln på den nedre högra sidan av ramen och skruva nyckeln medurs för att låsa fast surfplattan. Skruva moturs för att låsa upp.

Hur skruvar jag fast stället på en kassadisk?

Använd borrmallen (medföljer) och två (2) M4-skruvar (medföljer ej) med rätt längd för kassadisken och stället.

 1. Placera borrmallen på ytan där du vill att surfplattestället ska placeras. Borra två hål i skivan med 5 mm-borr.

 2. Placera stället så att dess hål matchar de två borrhålen. Skruva underifrån och dra åt.

Kan jag dölja kabeln?

Ja, du kan borra ytterligare ett hål i skivan under surfplatteställets mittpunkt och dra igenom kabeln. På så vis synes inte kabeln och du får en renare kassadisk. Tänk på att borra ett tillräckligt stort hål, så att kabelns kontakt kommer igenom och var försiktig så att du inte skadar kabeln.

Kan jag slå på/av surfplattan när den sitter i stativet?

Ja, om du har monterat surfplattan korrekt (med strömknappen i det övre vänstra hörnet) kan du använda knappen på ramen för att sätta på och stänga av surfplattan.

Hur anpassar jag stället efter min surfplatta?

Hur du anpassar stället beror på vilken surfplatta du har. Observera att Zettles surfplatteställ är optimerat för Apple iPad och iPad Air.

iPad

Från start är stället redan förberett för en iPad av generation 8 eller 9 (2020 eller 2021) . De fyra stötfångarkuddarna ska användas/sitta som i illustrationen.

iPad Air

Om du har en 4:e eller 5:e generationens iPad Air (2020 eller 2022) kan du justera stället så att det passar. Ta bort den övre vänstra stötfångarkudden och flytta sedan de tre andra stötfångarna till rätt läge.

Om de inte fastnar kan du använda de extra stötfångarna som sitter på ställets vänstersida. Illustrationen visar det i detalj.

Hur långt kan jag rotera och luta surfplattestället?

 • 355° rotation

 • 40° lutning

Kompatibilitet

Surfplattestället är avsett för:

 • Apple iPad 8:e gen (2020)

 • Apple iPad 9:e gen (2021)

 • Apple iPad Air 4:e gen (2020)

 • Apple iPad Air 5:e gen (2022)

Kan jag använda en annan surfplatta än de iPad-modeller som anges?

Ja, förutsatt att surfplattans bredd och höjd inte avviker för mycket från iPad-modellerna som stället är optimerat för.

*Apple, iPhone och iPad Air är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder och regioner.

Hjälpte artikeln dig?