Zettle Terminal - Support för hjälpmedel

Vi har lagt till en rad funktioner för att göra din Zettle Terminal mer tillgänglig. Ställ in enheten på det sätt som passar dig bäst!

Vilka hjälpmedelsfunktioner ingår?

Justera teckenstorlek

Du kan göra texten på skärmen större eller mindre. När du ändrar teckenstorlek så justeras alla skärmar i terminalen.

Du kan anpassa teckenstorleken genom att gå till Inställningar -> Tillgänglighet.

Skärmstorlek

Du kan göra det som visas på skärmen större eller mindre. Om du ändrar visningsstorleken tillämpas den på alla objekt som visas på skärmen.

Du kan anpassa visningsstorleken genom att gå till Inställningar -> Tillgänglighet.

Förstoring

Du kan förstora skärmen genom att klicka tre gånger på skärmen. Den här funktionen aktiverar du under Inställningar -> Tillgänglighet.

Obs! Det går inte att zooma in tangentbordet.

Hur kan kunder som är synskadade, färgblinda eller har nedsatt syn använda terminalen?

För att underlätta för användare som är synskadade har vi utformat fyra olika teman med hög kontrast plus ett betalningsflöde med talstöd.


Vad innebär alternativet Hög kontrast och stor text?

När du använder den här funktionen visas kortbetalningsflödet i högre kontrast än normalt, du kan anpassa teckenstorleken så att den syns lättare och beloppet läses upp*.

Om du vill använda funktionen måste du trycka på ögonikonen när du ska betala och den tillämpas bara för en transaktion i taget. Den måste alltså aktiveras manuellt för varje transaktion.

*För närvarande finns ljudåterkoppling bara tillgängligt i Tyskland och Storbritannien. Fler länder kommer dock snart att läggas till.

Hur aktiverar jag högkontrastläget?

 1. Välj kortbetalning
 2. Tryck på ögonikonen
 3. Två alternativ visas: Hög kontrast och stor text samt Talat innehåll
 4. Välj alternativet Hög kontrast och stor text
 5. Då visas fyra olika teman med hög färgkontrast. Be kunden att välja det färgtema som passar bäst och fortsätt sedan med kortbetalningen.

Hur avaktiverar jag högkontrastläget?
När du avbryter betalningen tas även högkontrastläget bort. Du kan nu starta om transaktionen om du vill.

Högkontrastläget tillämpas bara för en transaktion i taget, vilket betyder att det måste aktiveras manuellt för varje korttransaktion.

Vad innebär alternativet för talat innehåll?

I Tyskland och Storbritannien kan du välja att betalningsflödet läses upp högt när du betalar med Zettle Terminal. Läget för talat innehåll hjälper kunder som är synskadade eller har nedsatt syn genom ljud som vägleder hanteringen och ger stegvisa instruktioner.

När du väljer läget för talat innehåll läses instruktionerna om kortbetalningen upp.

Kunden kan dubbelklicka var som helst på skärmen för att aktivera knapparna. Knapparnas namn läses upp när kunden drar fingret över dem (förutom siffrorna på knappsatsen för pinkoden där bara pipljud hörs av säkerhetsskäl).

Obs! För närvarande fungerar ljudåterkoppling bara i Tyskland och Storbritannien. Fler länder kommer att få funktionen senare.

Hur aktiverar jag läget för talat innehåll?

 1. Välj kortbetalning
 2. Tryck på ögonikonen
 3. Två alternativ visas: Hög kontrast och stor text samt Talat innehåll
 4. Välj alternativet Talat innehåll
 5. Kortbetalningen fortsätter nu i läget för talat innehåll
 6. Kunden får instruktioner om hur de ska blippa eller sätta in kortet.

Om kunden blippar sitt kort (och ingen pinkod behövs):

 1. De olika stegen i betalningsprocessen läses upp högt
 2. När betalningen godkänns/inte medges visas det på skärmen och kunden uppmanas att ge tillbaka terminalen
 3. Välj vilket kvittoalternativ kunden vill ha.

Kunden måste autentisera med sin pinkod:

 1. Kunden får talade instruktioner om hur knappsatsen ser ut. Om kunden placerar fingret för långt upp på skärmen hörs information om att knappsatsen är längre ner. När de drar fingret över siffrorna avges ett pip
 2. Vi rekommenderar att kunden orienterar sig genom att börja i skärmens ena hörn. Det hjälper dem att navigera till rätt siffra på knappsatsen. Kunden måste sedan bekräfta siffran genom att dubbelklicka någonstans på skärmen
 3. När alla fyra siffrorna har angetts och kunden har bekräftat genom att välja OK-knappen, vägleds de genom betalningsprocessen
 4. När betalningen godkänns eller inte medges visas det på skärmen och kunden uppmanas att ge tillbaka terminalen
 5. Välj vilket kvittoalternativ kunden vill ha

Hur avaktiverar jag läget för talat innehåll?
När du avbryter betalningen tas även läget för talat innehåll bort. Du kan nu starta om transaktionen om du vill. Läget för talat innehåll tillämpas bara för en transaktion i taget, vilket betyder att det måste aktiveras manuellt för varje korttransaktion.

Hjälpte artikeln dig?