Zettle och PayPal gör gemensam sak

Under 2018 blev Zettle medlem av PayPal-familjen. Att börja samarbeta med ett annat företag är inget man gör lättvindigt, men vi delar samma tro på småföretagens styrka och det ska bli otroligt spännande att se vi kan åstadkomma tillsammans.

Zettle kommer att vara precis lika snabbrörligt och innovativt som förr – men nu ha ännu bättre resurser. Vi vill fortsätta att hjälpa småföretag att lyckas. Genom att kombinera PayPals kapacitet och räckvidd på nätet kommer vi att erbjuda småföretagen verktyg för alla behov.

Vad innebär det för mig?

Du kan fortsätta att använda dina Zettle-produkter precis som vanligt – på det planet är det ingen förändring. Vi ser väldigt mycket fram emot samarbetet mellan Zettle och PayPal eftersom det kommer att medföra stora fördelar för våra användare. Du får nu tillgång till ett betydligt större utbud av verktyg för att ta betalt, sälja smartare och växa – i butik, på nätet eller mobilt. Under de kommande månaderna kommer vi att berätta mer om allt spännande som vårt samarbete innebär och hur det gynnar dig och ditt företag.

Förändringar i våra villkor

Eftersom vi numera ingår i PayPal-familjen anpassar vi även vårt regelverk och omfattas inte längre av vårt svenska tillstånd för e-penninginstitut som har utfärdats av Finansinspektionen utan går istället in under PayPals tillstånd som har utfärdats av Luxemburgs myndighet för finanstillsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier. Mot denna bakgrund uppdaterar vi nu våra villkor, så att vi fortsättningsvis tillhandahåller Zettletjänsten via PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (”PayPal Europe”) och inte via Zettle AB.

Vilka är de huvudsakliga förändringarna i våra villkor?

Den största förändringen i våra villkor är att Zettletjänsten kommer att tillhandahållas av PayPal Europe från och med den 1 oktober 2020. Men oroa dig inte, vi ger dig fortfarande samma support som tidigare. Inget kommer att förändras i hur du använder Zettletjänsten i din vardag och vi kommer att fortsätta utveckla vår tjänst utifrån dina behov.

Eftersom PayPal Europe regleras av den luxemburgska myndigheten för finanstillsyn, dvs. Luxemburgs motsvarighet till Finansinspektionen, kommer villkoren att regleras av Luxemburgs lagstiftning. Eftersom Luxemburg ingår i EU och många av de regler och föreskrifter som idag gäller för Zettle AB bygger på EU-lagstiftningen, omfattas PayPal Europe redan idag av samma rättsliga skyldigheter och tillsyn som Zettle AB.

En annan förändring i våra villkor är att vi förbereder oss för att kunna ge dig tillgång till PayPals bredare produktutbud. Ett exempel på detta är den framtida möjligheten att ansluta ditt Zettlekonto till ett PayPalkonto. Vi kommer att informera om dessa möjligheter så snart de är tillgängliga.

En sista nyhet är att vi har integrerat villkoren i vår presentkortstjänst i våra betalningsvillkor. Detta innebär att du får tillgång till dessa funktioner snabbare och inte behöver godkänna separata villkor innan du kan börja komma igång och använda dem. Observera att dessa tjänster är tillgängliga beroende på vad som gäller i ditt land.

Du kan läsa de fullständiga allmänna villkoren här och betalningsvillkoren här.

Uppdatering av sekretesspolicyn

Vilka är de huvudsakliga förändringarna i vår sekretesspolicy?

Ny personuppgiftsansvarig
Som ett led i vår integration i PayPals företagsstruktur har vi uppdaterat vår sekretesspolicy och från och med den 1 oktober 2020 kommer PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie, S.C.A. (”PayPal Europe”) att vara ny personuppgiftsansvarig istället för Zettle AB

PayPal Europe är ett luxemburgskt företag och omfattas därför – precis som Zettle AB – av den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). Detta innebär att dina personuppgifter skyddas på precis samma sätt som innan.

Orsakerna till att vi behandlar dina uppgifter, formerna för hur vi gör det och dina rättigheter har inte förändrats över huvd taget. Det innebär att vi aldrig använder eller sprider dina personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i vår sekretesspolicy, och den är helt oförändrad.

Läs hela sekretesspolicyn här.

Du kommer alltid att kunna ha tillgång till den tidigare versionen av sekretesspolicyn, under ”Arkiverade versioner”.

Hjälpte artikeln dig?