Ändringar i våra villkor

Innehåll:
Nya villkor för våra tjänster
Betaltjänstdirektivet
Ändringar av våra allmänna villkor och betaltjänstvillkor
Utökade informationskrav för Zettle
Dataskyddsförordningen
Ändringar i vår sekretesspolicy

Nya villkor för våra tjänster

Nya lagar och regler innebär ändringar av våra villkor och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Betaltjänstdirektivet

För att implementera det nya betaltjänstdirektivet PSD2 har ändringar gjorts bland annat i lagen om elektroniska pengar (2011:755) och lagen om betaltjänster (2010:751) per den 1 maj 2018.

Ändringar av våra allmänna villkor och betaltjänstvillkor

Syftet med PSD2 är innovation, att stärka kundskyddet och förbättra säkerheten för betalningar. För oss på Zettle rimmar detta bra med våra värderingar. Vi vill vara enkla, pålitliga och inspirerande. Nu när vi uppdaterar våra villkor vill vi göra dem lättare att läsa och förstå. Vi vill också särskilja den reglerade verksamheten (den del av vår verksamhet som bedrivs med stöd av vårt tillstånd hos Finansinspektionen och avser hantering av betalningar) i en uppsättning villkor – betaltjänstvillkoren – och låta de grundläggande funktioner som är gemensamma för alla Zettle-användare regleras av våra allmänna villkor. Vi har också inkluderat villkoren för vår fakturatjänst i betaltjänstvillkoren, så att du inte längre ska behöva godkänna ytterligare specifika villkor för att aktivera den.

Utökade informationskrav för Zettle

PSD2 fokuserar på att utöka betaltjänstanvändarnas rättigheter – dvs. dina rättigheter – särskilt när det gäller transparens och information. För att uppfylla dessa krav har vi lagt in information i våra betaltjänstvillkor om hur vi kommer informera dig om eventuella säkerhetsincidenter och hur du kan kontakta oss om du har klagomål på vår tjänst.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, GDPR, är en ny EU-lag som ställer högre krav på hur vi som bolag får behandla dina personuppgifter och den ger dig kontroll över dina personuppgifter. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att

  • göra det enklare för dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in från dig, varför vi samlar personuppgifter, hur vi använder och lagrar dem, samt när och med vem vi delar personuppgifter
  • säkerställa att den är förenlig med GDPR
  • klargöra vilka rättigheter som du har enligt GDPR och hur du kan utöva dessa.

Om du vill läsa mer om vårt GDPR-projekt kan du läsa mer här.

Hjälpte artikeln dig?