Erbjudanden

Obs: Vi tar inte längre emot nyregistreringar för Zettle Pro. Läs mer om hur Zettle Go kan hjälpa ditt företag här.


Du hittar denna meny under ”Inställningar >  Erbjudanden”. Här kan du ställa in erbjudanden efter värde eller procent.

Lägg till ett nytt erbjudande genom att trycka på ”Skapa  nytt erbjudande”.

Visningsnamn
Detta är erbjudandets namn som det visas på försäljningsskärmen.

Kundnamn
Detta är valfritt och bör användas om du vill att erbjudandet ska visas på ett annat sätt på kundens kvitto.

Köksnamn
Detta är valfritt och bör användas om du vill att erbjudandet ska visas på kökskvitton.

Värde
Här kan du fylla i erbjudandets penningvärde eller procentvärde.

Knappfärg
Välj knappfärgen för erbjudandet här.

Värde/procent
Ställ in att erbjudandet ska dra av ett fast värde eller ett procenttal vid tillämpning.

Lägg till i kategori
Om erbjudandet är begränsat till en särskild kategori eller kategorier ska du aktivera det och välja relevanta kategorier.

Lägg till i lojalitetsprogram
Om erbjudandet endast ska aktiveras för lojala kunder väljer du detta och ställer in antal poäng som behövs för att lösa in det.

Aktivera
Här kan du aktivera eller inaktivera erbjudandet.
 

Så här används erbjudanden

Erbjudanden kan appliceras på enskilda produkter eller som en heltäckande rabatt.

För att applicera ett erbjudande på en enskild produkt går du till beställningsskärmen och trycker på produkten (en grön bock dyker då upp vid sidan om produkten). Därefter kan du lägga till erbjudandet genom att välja ”Funktioner > Lägg till erbjudande”.

Applicera det på samtliga produkter i en beställning genom att välja ”Funktioner > Lägg till erbjudande”.

Hjälpte artikeln dig?