Använda lagerhantering

Obs: Vi tar inte längre emot nyregistreringar för Zettle Pro. Läs mer om hur Zettle Go kan hjälpa ditt företag här.

Kom igång med lagerhanteringen

I vår särskilda guide för lagerhantering hittar du all information du behöver.

Zettle Pro har två lägen för lagerhantering:

Den enkla lagerhanteraren
används för butiksmiljöer, där du generellt köper in samma antal produkter som du säljer.

Den avancerade lagerhanteraren
används för restaurangmiljöer, där du säljer delar av vad du köper, t.ex. en "stor stark" från ett fat öl.

Den enkla lagerhanteraren utgår från ett-till-ett samband mellan produkter och lagermängder. Varje gång du t.ex. säljer en muffin dras exakt en muffin från lagret. Den enkla lagerhanteraren är det enda system som kan användas för produkter som har varianter.

Den avancerade lagerhanteraren utgår både från ett-till-ett- och ett-till-flera-samband mellan produkterna du säljer och ingredienserna du lagrar. När du t.ex. säljer en drink kan lagersaldot minska med flera ingredienser i taget, medan en "stor stark" kanske bara drar av 40 cl från ett ölfat. Om du använder produktportioner, som t.ex. en "liten stark", kan du skapa olika recept per portion för att dra av olika mängder. Denna lagerhanterare är mycket anpassningsbar och flexibel.

 

Använda den avancerade lagerhanteraren

Börja med att ställa in leverantörer för dina ingredienser.

  • Logga in på Zettle Backoffice.
  • Välj Lagerhantering i menyn till vänster.
  • Klicka på Leverantörer för att visa leverantörsskärmen.
  • Klicka på Lägg till leverantör och lägg till leverantörens uppgifter. Du behöver inte fylla i alla fält här (leverantörens namn är dock obligatoriskt).
  • Klicka på Lägg till för att slutföra.

Om du vill ändra uppgifterna för en leverantör klickar du på Redigera.

  • Lägg till ingredienserna du använder. Välj Ingredienser i rullgardinsmenyn till vänster och klicka på Lägg till ingrediens. Följande fönster visas:

  • Ge ingrediensen ett namn och välj leverantörens namn från din lista.

Kostnad per standardförpackningsstorlek är beloppet som du betalade för ingrediensen – kom ihåg att detta ska vara exklusive moms eftersom det används för att beräkna din bruttovinst.

Standardförpackningsstorlek är storleken på förpackningarna som du köper in produkten i. Vi har redan lagt till de vanligaste förpackningsstorlekarna (t.ex. 24 enheter för inköp av färdigförpackade drycker). Du kan även ange andra enheter här.

Påfyllnadsnivån är den lagermängd som du vill hålla konstant. När du skapar en inköpsorder kommer Zettle Pro automatiskt att föreslå vilken mängd du ska köpa så att lagret är på rätt nivå.

Nuvarande lagernivå är den aktuella mängd du har i lager, i standardförpackningsstorleken. Om standardförpackningsstorleken exempelvis är 24 enheter och du skriver 1 i den här rutan, har du 24 enheter i lagret.

"Påminnelse, lagernivå" anger gränsen för när systemet skickar en påminnelse om lågt lagersaldo. Detta kan aktiveras/inaktiveras.

Minsta och maximal leverantörsbeställning är de lägsta respektive högsta mängderna du vill köpa i taget från en leverantör. Det kan exempelvis vara så att leverantören bara kan leverera högst 10 backar åt gången.

När dina ingredienser har skapats kan du lägga in specifika recept. Du kan göra på två olika sätt:

  • Du kan skapa receptet på förhand via sidan Recept i menyn till vänster. Det är bra för att skapa ”underrecept” som kan återanvändas inom andra recept: pepparsås kan t.ex. innehålla ingredienser som grädde, pepparkorn och kryddor – men det är smart att ha detta klart för andra recept där denna typ av sås krävs.
  • Du kan också välja Produkter i menyn till vänster och sedan Produkter i rullgardinsmenyn. Välj Redigera för den produkten du vill lägga till ett recept till. Välj fliken Lager och klicka sedan på Lägg till produktrecept:

När du tilldelar ingredienser till denna produkt, dras de av från lagret när produkten säljs. Sök efter en ingrediens och tryck på Lägg till. I multiplikator-fältet kan du ange hur mycket som ska dras av för varje produkt. Om du t.ex. vill dra av två skivor ost i receptet, skriver du 2 i multiplikatorfältet och ställer in enheten till "Enskild enhet".

När du är klar med ingredienserna klickar du på Spara recept. Nu kommer produktens inköpspris automatiskt att uppdateras, vilket i sin tur används till att beräkna bruttovinst när produkten säljs.

Zettle Pro 4 och senare versioner har en funktion som ger förslag till genomsnittliga inköpspriser för att underlätta din lagerhantering. Det är särskilt användbart när en leverantör ofta ändrar produkternas inköpspris, kanske till följd av efterfrågan eller säsongstillgång. Varje gång du uppdaterar kostnaden för en ingrediens kommer du att se hur det föreslagna värdet ändras till ett genomsnittligt pris, beroende på vad som redan finns i ditt lager och vad du betalat för dem.

Ett kort exempel för att beskriva hur det här fungerar:
Tänk dig att du brukar köpa in backar med 24 flaskor läsk för 200,00 kr. Detta motsvarar 8,30 kr per flaska. Kanske har du sedan tidigare en back i lager (24 flaskor) redan. Just nu har leverantören ett erbjudande – du får din nya läskback för bara 150,00 kr. Det totala värdet av vad du har i lager är nu 350,00 kr för 48 flaskor – dvs. 7,30 kr per flaska. Det här nya inköpspriset kommer nu automatiskt att uppdateras i alla dina recept så att förändringarna återspeglas i alla bruttovinstsiffror.

Observera att om du uppdaterar inköpspriset för en ingrediens vid köptillfället kommer inköpspriset inte att ändras för att spegla det i ingrediensinställningarna. Om en leverantör ändrar ett inköpspris permanent, bör du uppdatera det genom att gå till lagerhanteraren och ändra ingrediensen där så att förändringen slår igenom.

När du är klar med ändringarna klickar du på Uppdatera recept. Nu kommer produktens inköpspris automatiskt att uppdateras, vilket i sin tur används till att beräkna bruttovinst när produkten säljs.

Hjälpte artikeln dig?